Hüquqşünas

Mingəçevir Dövlət Universitetində Hüquqşünas fəaliyyət göstərir. Universitet rektorunun kurasiyasında olan qurumun əsas vəzifəsi aşağıdakılardır:

- Universitetdə qanunçuluğun gözlənilməsini və onun hüquqi maraqlarının müdafiəsinin təmini;

- Qanunçuluğun tələblərinə uyğun olaraq müəssisədə hazırlanan əmr, təlimat, əsasnamə layihələrinə nəzarət etmək;

- Zəruri hallarda qeyd edilən sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək;

- Universitetdə əmək intizamını möhkəmləndirmək məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

- Əmrlərin və diğər normativ aktların tətbiqi işinə dair məsləhətlər vermək;

- İctimai təşkilatlara köməklik göstərmək;

- Huquqi bilikləri təbliğ etmək.