“Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər”

Beynəlxalq Elmi Konfrans (10-11 dekabr 2021-ci il)

 

 BÖLMƏLƏR (istiqamətlər), TƏLƏBLƏR

(bölümler, yönlendirmeler, gereksinimler

 sections, directions, requirements

секции, направлении, требовании)