MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ ÜZRƏ
2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN DƏRS CƏDVƏLİ

Bİ20.1

Bİ20.2

DB20

İ20.1

İ20.2

M20

Mq20

Mt20

MU20.1

MU20.2

Tİ20.1

Tİ20.2

 

I

1
09-00
10-00

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   0,5.1

b/m. İsmayılıova M.M.

Azərbaycan tarixi     məş. Əjdərzadə G.İ.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.

Babayev R.F.

Azərbaycan tarixi   müh. 

Qədirova A.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. Mikayılova S.X.

Karyera planlaşması-1   məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Karyera planlaşması-1   məş.

Xanlayev S.N.

Azərbaycan tarixi   məş.

Mövlayeva V.Ə.

Turizmə giriş     müh.

Bağırov C.A.

 
 

2
10-15
11-
15

Karyera planlaşması-1     müh.

b/m. Rəsulov Z.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.

Aslanova S.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1     məş.

b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan tarixi     məş.

Əjdərzadə G.İ.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.

b/m. Paşayev M.Ə.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.
  
Əhmədova N.K.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.

b/m. Paşayev M.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş.  

Vəliyeva G.A.

   

Xətti cəbr və riyazi analiz müh.

b/m. Kələşova N.H.

 

3
11-30
12-30

İKT - baza komputer bilikləri

lab. 0,5. 1 Aslanova S.R.

İKT - baza komputer bilikləri   lab.

b/m. Əmiraslanova R.İ.
Əsədova M.Y. 

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.
Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.

b/m. İsmayılıova M.M.

Azərbaycan tarixi   müh.   

Qədirova A.R.

 

İKT - baza komputer bilikləri lab. 0,5. 1      Aslanova S.R.

İKT - baza komputer bilikləri lab. 0,5. 1

b/m. Əmiraslanova R.İ.

İKT - baza komputer bilikləri   lab. 0,5. 1

Əhmədova N.K.

 

II

1
09-00
10-00

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş.

b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. Mikayılova S.X. Qurbanova G.Q.

Karyera planlaşması-1   müh.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Karyera planlaşması-1   müh.

Xanlayev S.N.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1     məş.

b/m. İsmayılova M.M.  

Karyera planlaşması-1     müh.
b/m. Rəsulov Z.Y.

Azərbaycan tarixi   müh.

Mövlayeva V.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

Əzizova A.M.

Azərbaycan tarixi   məş.

Cavadov M.C.

 

Menecment     müh.                                   Xəliliova X.Q.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.
b/m. Əmiraslanova R.İ.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.    
Əhmədova N.K.

 

2
10-15
11-
15

İKT - baza komputer bilikləri     müh.

Aslanova S.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

Azərbaycan tarixi     müh. 

Əjdərzadə G.İ.

İKT - baza komputer bilikləri   müh.

b/m. Paşayev M.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. Mikayılova S.X.

Azərbaycan tarixi   məş.

Mövlayeva V.Ə.

İKT - baza komputer bilikləri   müh. 

b/m. Paşayev M.Ə.

Biznes riyaziyyatı     müh.

Kələşova N.H.

 

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

b/m. Paşayev M.Ə.

Karyera planlaşması-1     müh. 

Xanlayev S.N.

 

3
11-30
12-30

 Azərbaycan tarixi     məş. Əjdərzadə G.İ.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. İsmayılıova M.M.

Xətti cəbr və riyazi analiz məş.

b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş. Əhmədova S.F.

 
 

III

1
09-00
10-00

Azərbaycan tarixi     müh.

Əjdərzadə G.İ.

Karyera planlaşması-1   məş. b/m. Rəsulov Z.Y.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. İsmayılıova M.M.

Karyera planlaşması-1   məş.     Xanlayev S.N.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh.

b/m. Kələşova N.H.

Azərbaycan tarixi   müh.      
Mövlayeva V.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. 

b/m. Kələşova N.H.

Azərbaycan tarixi   məş.

Qədirova A.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

Əhmədova S.F.

 
 

2
10-15
11-
15

 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. Mikayılova S.X.

Qurbanova G.Q.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. Aslanova S.R.

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

İKT - baza komputer bilikləri lab. 0,5. 2   Əsədova M.Y.

Karyera planlaşması-1   məş.

Məmmədli V.Ə.

Karyera planlaşması-1   məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

b/m. Paşayev M.Ə.

Karyera planlaşması-1   məş.

Xanlayev S.N.

Turizmə giriş       məş. 

Bağırov C.A.

Biznes riyaziyyatı     məş.

Kələşova N.H.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. Aslanova S.R.

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.

Babayev R.F.

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

Əhmədova N.K.

İKT - baza komputer bilikləri   lab. 

b/m. Paşayev M.Ə.

 

3
11-30
12-30

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   0,5. 1

b/m. İsmayılıova M.M.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.  

Babayev R.F.

Karyera planlaşması-1   müh.

Məmmədli V.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1     məş.  Qurbanova G.Q.

İKT - baza komputer bilikləri   lab.

b/m. Paşayev M.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş.  
Vəliyeva G.A.  

 

İKT - baza komputer bilikləri   məş.  b/m. Əmiraslanova R.İ.

 

IV

1
09-00
10-00

Karyera planlaşması-1     məş.     b/m. Rəsulov Z.Y.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.   Məmmədova İ.Ə.

Menecment     müh.

Xəliliova X.Q.

İKT - baza komputer bilikləri     müh.

b/m. Əmiraslanova R.İ.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.

b/m. Kələşova N.H.

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.        
Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

b/m. İsmayılıova M.M.                              

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

Abdullayeva X.R.  

Menecmentin əsasları     müh.

Cəfərov N.Z.

 
 

2
10-15
11-
15

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş. 0,5. 2   Qurbanova G.Q.

Karyera planlaşması-1   məş.   

b/m. Rəsulov Z.Y.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.   Məmmədova İ.Ə.

Karyera planlaşması-1   məş. Xanlayev S.N.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş. b/m. İsmayılıova M.M.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. b/m. Kələşova N.H.

Xətti cəbr və riyazi analiz məş.

Babayev R.F.

İKT - baza komputer bilikləri   lab. 

Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. 

b/m. Kələşova N.H.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

Əzizova A.M.

Turizmə giriş       məş.

Bağırov C.A.

 

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

b/m. Paşayev M.Ə.

 

3
11-30
12-30

İKT - baza komputer bilikləri   müh. 

Aslanova S.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.                         f.f.d. Allahverdiyev E.İ.

Azərbaycan tarixi   məş. Qədirova A.R.

 

İKT - baza komputer bilikləri   məş. Aslanova S.R.

 

V

1
09-00
10-00

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   0,5. 2   Qurbanova G.Q.

İKT - baza komputer bilikləri   məş. Aslanova S.R.

Menecment     məş.

Xəliliova X.Q.

Azərbaycan tarixi   məş. Əjdərzadə G.İ.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.

Babayev R.F.

İKT - baza komputer bilikləri lab.

b/m. Paşayev M.Ə.

İKT - baza komputer bilikləri   lab. 0,5. 2

Əhmədova N.K.

 

Azərbaycan tarixi   məş.

Mövlayeva V.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.   Məmmədova İ.Ə.

Biznes riyaziyyatı     məş.

Kələşova N.H.

 

İKT - baza komputer bilikləri   lab. 0,5. 2 Aslanova S.R.

İKT - baza komputer bilikləri   məş.

Əhmədova N.K.

Menecmentin əsasları     məş. 

Cəfərov N.Z.

 

2
10-15
11-
15

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. 

b/m. Kələşova N.H.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. Aslanova S.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1     məş.

b/m.İsmayılova M.M.

Azərbaycan tarixi   məş.  
Mövlayeva V.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş.    Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   məş.

Abdullayeva X.R.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş.   Vəliyeva G.A.

 

Menecmentin əsasları     məş.

Cəfərov N.Z.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş.   Vəliyeva G.A.

 

3
11-30
12-30

İKT - baza komputer bilikləri 

lab. 0,5. 2    Aslanova S.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1     məş.

Qurbanova G.Q.

 

 

 

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

 

I

1
13-00
14-00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh.
Aslanova S.R.

Maliyyə nəzəriyyəsi     müh.
Məmmədli V.Ə.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh

Aslanova S.R.

Marketinq   məş.
Namazova A.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.
b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə əlaqələr     müh.
Məmmədov S.Y.

Beynəlxalq turizmin əsasları   müh.
Qocayeva A.M.

 
 

2
14-15
15-15

Maliyyə     müh.
b/m. Kərimova M.A.

Ətraf mühitin   iqtisadiyyatı   müh.
b/m Səfərova T.A.

Dünya iqtisadiyyatı müh.
Xəlilova E.E.

Ətraf mühitin                   iqtisadiyyatı   müh.

b/m Səfərova T.A.

Dünya iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilova E.E.

Logistika   məş.
Namazova A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.
b/m Səfərova T.A.

Sahibkarlığın əsasları   müh.
b/m. Paşayeva S.B.

Menecmentin                        əsasları   məş.
Cəfərov N.Z.

 
 

3
15-30
16-30

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
Nəsibova A.C.

Dünya   iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

Azərbaycan   iqtisadiyyatı   məş.
Məmmədli Y.Z.

Azərbaycan                   iqtisadiyyatı   məş.

Məmmədli Y.Z.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi   məş.
b/m Hacıyeva E.Z.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

İnzibati hüquq   məş.
Quliyeva Ş.T.

Azərbaycan                           iqtisadiyyatı   məş.
Məmmədli Y.Z.

Dünya turizm bazarı     məş.
Qocayeva A.M.

 

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 2
b/m. İslamova N.M.

 

II

1
13-00
14-00

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.
b/m Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları     müh.

b/m Paşayeva S.B.

Menecment   müh.
Kərimli G.F

Biznesin əsasları   müh.
b/m Paşayeva S.B.

Dövlət qulluğu   müh.
Məmmədov S.Y.

Menecment   müh.
Kərimli G.F.

Turizmin                   iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilov X.R.

 
 

2
14-15
15-15

Dünya iqtisadiyyatı     müh.
Xəlilova E.E.

Maliyyə nəzarəti     müh.
Məmmədli V.Ə.

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E.

Makroiqtisadiyyat     məş.

b/m Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi   müh.
b/m Hacıyeva E.Z.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.
Süleymanova T.Ə.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Marketinqin                     əsasları   müh.
Namazova A.M.

 

İşgüzar yazışmalar   məş.
Hacıyev A.V.

 

3
15-30
16-30

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

Maliyyə   məş.
b/m Kərimova M.A.

Marketinq   məş.
Namazova A.M.

Dünya                             iqtisadiyyatı məş.
Xəlilova E.E.

Ətraf mühitin                                 iqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment     məş.
Məmmədov S.Y.

Marketinq   məş.
Namazova A.M.

Beynəlxalq turizmin əsasları   məş.
Qocayeva A.M.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.            

 

III

1
13-00
14-00

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.
b/m Əliyeva T.Ə.

İqtisadi                           informatika   müh.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat   müh.

b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya turizm                       bazarı   müh.
Qocayeva A.M.

 
 

2
14-15
15-15

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
Nəsibova A.C.

Ətraf mühitin                   iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.

Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

Logistika   məş.
Namazova A.M.

İnzibati hüquq   müh.
Quliyeva Ş.T.

Sahibkarlığın əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 1
b/m. İslamova N.M.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.

Aslanova S.R.

 

3
15-30
16-30

Dünya     iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   müh.

b/m. Tağıyev A.M.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m. Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları     məş.
b/m Paşayeva S.B.

Azərbaycan                       iqtisadiyyatı   müh.
Tağıyev A.M.

Marketinqin                       əsasları   məş.
Namazova A.M.

 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.                    

 

IV

1
13-00
14-00

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.
Nəsibova A.C.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Rəhimova M.F.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   müh.

b/m Əliyeva T.Ə.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecment   müh.
Kərimli G.F.

Dövlət təşkilatlarında                          menecment   müh.
Məmmədov S.Y.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecmentin                   əsasları   müh.
Cəfərov N.Z.

 
 

2
14-15
15-15

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi  məş.
b/m Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.

b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 2
b/m. İslamova N.M.

 

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İqtisadi                           informatika   məş.
Aslanova S.R.

Biznesin əsasları   məş.

b/m Paşayeva S.B.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R.

İnsan resurslarının                                  idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

İctimaiyyətlə                                       əlaqələr   məş.
Məmmədov S.Y.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R

 

3
15-30
16-30

Maliyyə     məş.
b/m Kərimova M.A.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Maliyyə nəzəriyyəsi     məş.
Məmmədli V.Ə.

İqtisadi                               informatika   lab.
Aslanova S.R.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları     müh.
Quliyeva Ş.T.

Ətraf mühitin                       iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət qulluğu     məş.
Məmmədov S.Y.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   müh.
Quliyeva Ş.T.

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 1
b/m. İslamova N.M.

 

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   məş.
b/m Rəhimova M.F.

 

V

1
13-00
14-00

İşgüzar                           yazışmalar   müh.
Hacıyev A.V.

Ətraf mühitin                     iqtisadiyyatı   məş.

b/m SəfərovA T.A.

Politologiya   məş.
Quliyeva Ş.R.

Logistika   müh.
Namazova A.M.

Ətraf mühitin                          iqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Politologiya   məş.
Quliyeva Ş.R

Turizmin                     iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilov X.R.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları     məş.
Quliyeva Ş.T.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   məş.
Quliyeva Ş.T.

 

2
14-15
15-15

Standartlaşdırma və sertifikasiya   məş.

b/m Əliyeva T.Ə. 

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

İnsan resurslarının                       idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

Biznesin                                             əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 2
b/m. İslamova N.M.

 

 

3
15-30
16-30

 

İkinci xarici dil-1                       məş. 0,5. 1
b/m. İslamova N.M.

 

 

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

I

1
09-00
10-00

Maliyyə təhlili   müh.                     dos. Hüseynov M.M.

Qiymət və       qiymətləndirmə məş.     Məmmədli Y.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   müh.  

b/m. Tağıyev A.M.

Əməliyyatların  tədqiqi müh.

dos. Rəsulov M.B.

İşgüzar yazışmalar müh.  

i.f.d. Hüseynova R.A.

Strateji menecment   müh.

dos. Hüseynova E.Y.

İqtisadiyyatın     tənzimlənməsi   müh.

b/m. Tağıyev A.M.

Turizmdə informasiya  texnologiyaları müh.    Əlizadə C.B.

2
10-15
11-
15

Maliyyə təhlili   məş.                       dos. Hüseynov M.M.

Statistika müh.  Süleymanova T.Ə.

Ekonometrika   məş.     

dos. Musayeva C.Q.

Maliyyə   məş.      

b/m. Kərimova M.A.

Kommersiya işi   məş.

Xəlilova X.Q.

Marketinqin   tədqiqatları məş. 

dos. İsgəndərov F.Ə.

Mühasibat uçotu məş.  Əhmədov A.K.

Regional    idarəetmə müh.   i.f.d. Hüseynova R.A.

Maliyyə və  investisiyalar məş.  Hüseynova A.İ.

3
11-30
12-30

Maliyyə təhlili   müh.                   dos. Hüseynov M.M.

Sığorta işi   müh.  Səfərov N.V.

Mühasibat uçotu   məş.    

Əhmədov A.K.

Ekonometrika   məş.    

dos. Güləliyev M.G.

Marketinqin tədqiqatları müh.

dos. İsgəndərov F.Ə.

Statistika məş.         b/m. Hacıyeva E.Z.

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi məş.                           Kərimli G.F.

Ekonometrika müh. 

dos. Qarayev M.Ş.

II

1
0
9-00
10-00

Maliyyə uçotu müh. Əhmədov A.K.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi   müh.  Kələşov A.Q.

Mülki müdafiə   müh.  

b/m. Abbasov A.M.

Müəssisənin iqtisadiyyatı  

müh.   i.f.d. Tağıyev M.Z.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları     müh.  

Aslanova S.R.

Maliyyə   müh.

Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi   müh.  Xəlilova E.E.

2
10-15
11-
15

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.                                     b/m. Rəhimova M.F.

Bank işi məş. 

Musayev Ə.N.

Ekonometrika   müh.   

dos. Musayeva C.Q.

İnsan resurslarının idarə edilməsi     müh.  Süleymanova T.Ə.

Ərzaq    təhlükəsizliyi məş. 

Nəsibova A.C.

Statistika məş. 

b/m. Hacıyeva E.Z.

İnsan resursalrının  idarə edilməsi müh. Süleymanova T.Ə.

Mülki müdafiə müh.     b/m. Abbasov A.M.

3
11-
30
1
2-30

Menecment məş.                         Kərimli G.F.

Statistika məş. Süleymanova T.Ə.

İqtisadiyyatın   tənzimlənməsi   məş.

b/m. Tağıyev A.M.

Menecment   məş. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Beynəlxalq biznes   müh.   Nəsibova A.C.

Regional    idarəetmə məş.  

i.f.d. Hüseynova R.A.

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları     məş. Xəlilova X.Q.

III

1
0
9-00
10-00

Marketinq müh.   Namazova A.M.

Qiymət və qiymətləndirmə müh.   Məmmədli Y.Z.

Mülki müdafiə   məş.

b/m. Abbasov A.M.

Kommersiya işi   müh.  

Xəlilova X.Q.

Marketinqin  tədqiqatları müh.  

dos. İsgəndərov F.Ə.

Statistika məş. 

b/m. Hacıyeva E.Z.

Maliyyə və  investisiyalar müh.Hüseynova A.İ.

Mülki müdafiə   məş. 

b/m. Abbasov A.M.

2
10-15
11-
15

Menecment müh.     Kərimli G.F.

Audit müh.

Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu   müh.

dos. Qədimli N.A.

Ekonometrika müh.

dos. Güləliyev M.G.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları   müh.  

Xəlilova X.Q.

Mühasibat uçotu müh.  dos. Qədimli N.A.

Maliyyə   məş. 

Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi   məş.                                     Xəlilova E.E.

3
11-
30
1
2-30

Maliyyə uçotu məş. Əhmədov A.K.

Sığorta işi məş.     Səfərov N.V.

İqtisadiyyatıntənzimlənməsi   məş.      

b/m. Tağıyev A.M.

Müəssisənin iqtisadiyyatı məş.      i.f.d. Tağıyev M.Z.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 1 Əsədova M.Y.

Destinasiya   menecmenti   müh. Bağırov C.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 2 Əsədova M.Y.

Turizmdə informasiya texnologiyaları   müh. Əlizadə C.B.

IV

1
0
9-00
10-00

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.                    b/m. Rəhimova M.F.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi   məş.                             Kələşov A.Q.

Maliyyə   müh.     

b/m. Kərimova M.A.

Əməliyyatların tədqiqi   məş. dos. Rəsulov M.B.

İşgüzar yazışmalar   məş. 

i.f.d. Hüseynova R.A.

Beynəlxalq biznes məş.       Nəsibova A.C.

İdarəetmə   nəzəriyyələri müh.

b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya  texnologiyaları   lab. 0,5. 1 Əlizadə C.B.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları     məş.                      Aslanova S.R.

Mülki müdafiə məş.  

b/m. Abbasov A.M.

2
10-15
11-
15

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi müh.                           Kərimli G.F.

Bank işi müh.    Musayev Ə.N.

Ekonometrika   müh.

dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə müh. 

b/m. Abbasov A.M.

Ərzaq təhlükəsizliyi  

müh. Nəsibova A.C.

Maliyyə məş.    Hüseynova A.İ.

İqtisadiyyatın    tənzimlənməsi   məş. b/m. Tağıyev A.M.

Turizmdə informasiya texnologiyaları   məş. Əlizadə C.B.

3
11-
30
1
2-30

Marketinq məş.   Namazova A.M.

Audit məş.    Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu   məş.

Əhmədov A.K.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məş. Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları     müh. Xəlilova X.Q.

V

1
0
9-00
10-00

Menecment   müh.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

Ekonometrika   müh. 

dos. Qarayev M.Ş.

İdarəetmənəzəriyyələri məş. 

b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 2  Əlizadə C.B.

Destinasiyamenecmenti məş.   Bağırov C.A.

2
10-15
11-
15

Maliyyə   məş.  

b/m. Kərimova M.A.

Ekonometrika   məş. 

dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə məş.   b/m. Abbasov A.M.

Ekonometrika   məş.dos. Qarayev M.Ş.

Strateji menecment   məş. Cəfərov N.Z.

İnsan resursalrının  idarə edilməsi   məş. Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və   marketinq araşdırmaları     müh. Xəlilova X.Q.

Ekonometrika müh.  dos. Güləliyev M.G.

3
11-
30
1
2-30

Menecment   məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Kommersiya fəaliyyətinin           əsasları   məş.        Xəlilova X.Q.

Ekonometrika   məş. dos. Qarayev M.Ş.

 

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

Mt17

Mq17

Bİ17

DB17

TO17

I

1
13-00
14-00

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   müh.                  b/m. Tağıyev A.M.

Maliyyə nəzarəti və audit müh. Kələşov A.Q.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı   müh.                                                       Məmmədli Y.Z.

Audit müh. 

dos. Hüseynov M.M.

Layihələrin idarə edilməsi müh.                                 b/m. Hacıyeva E.Z.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi     məş.                               Xəlilov X.R.

Müəssisənin maliyyə menecmenti müh. Süleymanova T.Ə.

Audit   müh.    dos. Hüseynov M.M.

Otel    menecmenti məş.          

Quliyeva M.E.

14-15

15-15

Gömrük işi   müh. Yusifova N.E.

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri məş.                         Kələşov A.Q.

Regionların sosial-iqtisadi                                                             inkişafının tənzimlənməsi     müh.                                                                     dos. Qasımov C.C.

İnnovasiya                           menecmenti məş.                               i.f.d. Hüseynova R.A.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   məş.                                   b/m. Rəsulov Z.Y.

Maliyyə                       menecmenti məş.                             Süleymanova T.Ə.

Marketinqin kommunikasiya sistemi məş.                       Məmmədov S.Y.

Layihə    menecmenti müh.                   b/m. Hacıyeva E.Z.

Vergilər və             vergitutma məş.        Məmmədli V.Ə.

Turizm marşrutunun və ekskursiya işinin təşkili     müh. Qocayeva A.M.

15-30

16-30

Maliyyə hesabatlarının təhlili   məş. Hüseynova A.İ.

Büdcə və xəzinə                 uçotu   məş.                           Muradov Ş.N.

Vergilər və                 vergitutma   məş.                                                    b/m. Niftəliyev N.F.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məş.             dos. Qasımov C.C.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   məş.                               b/m. Rəsulov Z.Y.

Strateji                       menecment məş.                      Cəfərov N.Z.

Qiymətin əmələ gəlməsi məş. Yusifova N.E.

Vergilər və    vergitutma   məş.       Məmmədli V.Ə.

Dövlət qulluğu                         etikası   məş. Məmmədov S.Y.

II

1
13-00
14-00

Audit müh.               Musayev Ə.N.

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri müh.                   Kələşov A.Q.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin   dövlət tənzimlənməsi     müh.     dos. Səmədova O.M.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı  və idarə edilməsi   müh.  b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit   müh.                                                                                 Musayev Ə.N.

Müəssisənin maliyyə menecmenti məş. Süleymanova T.Ə.

İqtisadi                         diplomatiya müh. Nəsibova A.C.

İşgüzar xarici (ingilis) dil məş. Əzizova A.M.    f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

14-15

15-15

Ekonometrika   məş. dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məş.                       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma   məş.        b/m. Niftəliyev N.F.

Biznes-plan məş.  

b/m. Səfərova T.A.

Strateji                          menecment   müh.             dos. Hüseynova E.Y

Marketinqin kommunikasiya sistemi   müh.                                 Məmmədov S.Y.

Biznes etikası və  sosial məsuliyyət   müh. Nəsibova A.C.

Məntiq müh.      dos. Rəsulov M.B.

Kənd turizminin   təşkili   müh. Qocayeva A.M.

Vergi                           inzibatçılığı   məş.                   Məmmədli V.Ə.

Biznes-plan məş.   b/m. Səfərova T.A.

15-30

16-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Muradov Ş.N.

Ekonometrika məş.                       dos. Güləliyev M.G.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

Audit   məş.        Kələşov A.Q.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.                                 b/m. Əliyeva T.Ə.

Layihələrin idarə edilməsi məş.                             b/m. Hacıyeva E.Z.

Mülki müdafiə müh. Abbasov A.M.

Azərbaycanın turizm sənayesi məş. Quliyeva M.E

III

1
13-00
14-00

Ekonometrika   müh.         

dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti   müh.  

dos. Qasımov C.C.

Sənayedə investisiya və    innovasiya fəaliyyəti     müh.    

b/m. Rəsulov Z.Y.

Maliyyə                           menecmenti müh. Süleymanova T.Ə.

Beynəlxalq                     marketinq müh.                         Namazova A.M.

İnnovasiya menecmenti müh.    b/m. Səfərova T.A.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi müh.                            b/m. Hacıyeva E.Z.

Otel menecmenti müh.                   Quliyeva M.E.

14-15

15-15

Audit   məş.          Musayev Ə.N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   müh.

Mahmudov H.M.

Qeyri-neft sənayesinin    iqtisadiyyatı   müh.  

b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmin iqtisadiyyatı və                                                             idarə edilməsi   müh.                                                                     Xəlilov X.R.

Layihə  menecmenti məş.     b/m Hacıyeva E.Z.

Dövlət qulluğu                     etikası müh. Məmmədov S.Y.

İşgüzar xarici (ingilis) dil məş.                                   Əzizova A.M.                               f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

15-30

16-30

Gömrük işi   məş. Yusifova N.E.

Büdcə və xəzinə                         uçotu   müh.                         Muradov Ş.N.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.                              dos. Qasımov C.C.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

İnnovasiya                     menecmenti məş.                                                   i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit   məş.     Kələşov A.Q.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası     məş.                       Quliyeva M.E.

IV

1
13-00
14-00

Maliyyə hesabatlarının təhlili   müh. Hüseynova A.İ.

Maliyyə nəzarəti və audit məş.                Kələşov A.Q.

Vergilər və vergitutma müh. 

b/m. Niftəliyev N.F.

İnnovasiya menecmenti   müh.  

i.f.d. Hüseynova R.A.

Qiymətin əmələ gəlməsi   müh. Yusifova N.E.

Vergilər və vergitutma müh.   

Məmmədli V.Ə.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası müh.                               Quliyeva M.E.

14-15

15-15

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş.                 b/m. Tağıyev A.M.

Vergi                           inzibatçılığı   müh.                           Məmmədli V.Ə.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Mahmudov H.M.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi     məş.    

dos. Səmədova O.M.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   məş.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit  məş.

Kələşov A.Q.

Audit   məş. 

Musayev Ə.N.

Marketinqin idarə edilməsi müh. Namazova A.M.

İnnovasiya  menecmenti məş.  b/m. Səfərova T.A.

İqtisadi     diplomatiya məş. Nəsibova A.C.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili     məş.                 Qocayeva A.M.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi     məş. dos. Səmədova O.M.

Beynəlxalq iqtisadi     münasibətlər   məş. 

Mahmudov H.M.

15-30

16-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məş. Muradov Ş.N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş.                   Mahmudov H.M.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.    

  dos. Qasımov C.C.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi   məş.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   məş. Xəlilov X.R.

Beynəlxalq     marketinq   məş.     Namazova A.M.

Mülki müdafiə məş. Abbasov A.M.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi məş.                       b/m. Hacıyeva E.Z.

Kənd turizminin təşkili məş. Qocayeva A.M.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili     müh. Qocayeva A.M.

V

1
13-00
14-00

Ekonometrika müh.

dos. Güləliyev M.G.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.    b/m. Əliyeva T. Ə.

İnnovasiya   menecmenti məş.     i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit   məş.      Musayev Ə.N.

Layihə menecmenti müh.       b/m. Hacıyeva E.Z.

Məntiq məş.         dos. Rəsulov M.B.

Azərbaycanın turizm sənayesi müh.                                 Quliyeva M.E.

Biznes etikası və  sosial məsuliyyət          məş. Nəsibova A.C.

14-15

15-15

Biznes-plan müh.   

b/m. Səfərova T.A.

Marketinqin idarə ediməsi məş  Namazova A.M.

Otel menecmenti müh.     Quliyeva M.E.

15-30

16-30