MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ ÜZRƏ
2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN DƏRS CƏDVƏLİ

Gün

Saat

ENM20

NM20

SM20

İT20

EM20

E20

 

I

09-00
10-00

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1  

X.Əliyeva           G.Nəsirova  Məş.

 Azərbaycan tarixi  Müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  

S.İsayeva      Məş.

 

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

Ü.Mehdiyeva F.Məbudova    Məş.

Kimya  

dos. M.Mehdiyev   Müh.

 
 

10-15
11-15

Fizika -1    

f.f.d R.Ağayeva  Müh.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

Ş.Qocayeva      Ü.Mehdiyeva     Məş.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

L.Rüstəmova     Məş.

Fizika 

dos.T.Yusibova Müh.

Fizikanın əsasları

V.Sarıyev  Müh.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

S.Əhmədova F.Məbudova Məş.

 
 

11-30
12-30

Fizika -1    

f.f.d R.Ağayeva   Lab. 05.1

Mühəndis üçün proqramlaşdırma

M.Əhmədov      Müh.

Proqramlaşdırmanın əsasları

b/m.A.Abdurrahmanova    Lab. 05.1

   

Ümumi kimya-1

dos. A.Aslanov   Müh.

Azərbaycan tarixi

V.Mövlayeva  Müh.

 

Fizika -1  

f.f.d R.Ağayeva      Məş.

   

II

09-00
10-00

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1  

X.Əliyeva         G.Nəsirova  Məş.

Azərbaycan tarixi    Məş.

Azərbaycan tarixi

T.Quliyeva  Müh.

İnformasiya texnologiyalarına əsasları

dos.E.Israfilova    Müh.

Mühəndis qrafikası 

dos. O.Məmmədova Məş.

Biologiya

V.Mustafayeva    Müh.

 
 

10-15
11-15

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 

G.Vəliyeva Məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası 

dos. O.Məmmədova       Məş.

 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

S.İsayeva  Məş.


Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

G.Nəsirova     Ü.Mehdiyeva    Məş.


    

Fizikanın əsasları

f.f.d R.Ağayeva    Lab.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

S.Əhmədova   F.Məbudova  Məş.

 

Mühəndis üçün proqramlaşdırma

M.Əhmədov Lab.

 

11-30
12-30

Xətti cəbr və analitik həndəsə  

V.Əhmədov      Müh.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1 Ş.Qocayeva   Ü.Mehdiyeva     Məş.


 

Proqramlaşdırmanın əsasları

V.Nuriyeva       Lab. 05.2

Yer elmlərinin əsasları

V.Sarıyev Məş.

 
 

III

09-00
10-00

Politologiya     

Ş.Quliyeva   Müh

Fizika -1

f.f.d R.Ağayeva  Müh.

 

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

G.Nəsirova     Ü.Mehdiyeva    Məş.

Riyaziyyat -1

M.Məmmədov    Müh.

Yer elmlərinin əsasları

Q.Abdullayev Müh.

 

 

10-15
11-15

Azərbaycan tarixi

V.Mövlayeva Müh.

Xətti cəbr və analitik həndəsə

M.Məmmədov     Müh.

Kimya

dos.P.Səfərova  Müh.

İnformasiya texnologiyalarına əsasları

dos.E.Israfilova

Lab. 05.1

İnformasiya texnologiyalarına əsasları       

V.Nuriyeva    Lab. 05.2

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

  Ü.Mehdiyeva         F.Məbudova     Məş.

Biologiya

V.Mustafayeva   Məş.

 
 

11-30
12-30

Xətti cəbr və analitik həndəsə    

V.Əhmədov    Məş.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

Ş.Qocayeva Ü.Mehdiyeva Məş.

Xətti cəbr və analitik həndəsə

M.Məmmədova    Müh.

Riyaziyyat -1

M.Məmmədov     Məş.

Kimya

dos. M.Mehdiyev Məş.

 

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

S.Əhmədova   F.Məbudova  Məş.    

 

IV

09-00
10-00

Azərbaycan tarixi 

V.Mövlayeva  Məş.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

F.Məbudova Məş.

Xətti cəbr və analitik həndəsə

S.Allahverdiyeva  Müh

Fizikanın əsasları

V.Sarıyev   Məş.

Kimya

dos. M.Mehdiyev   Lab.

 

Xətti cəbr və analitik həndəsə  

M.Məmmədov   Məş.

 

10-15
11-15

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya  

G.Vəliyeva   Məş.

Fizika -1 

f.f.d R.Ağayeva    Müh.

Xətti cəbr və analitik həndəsə

M.Məmmədova     Məş.

Fizika -1

dos.T.Yusibova    Məş.

Mühəndis qrafikası

dos. O.Məmmədova    Məş.

Azərbaycan tarixi  V.Mövlayeva     Məş.

 

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1  

X.Əliyeva G.Nəsirova   Məş.

 

Xətti cəbr və analitik həndəsə

S.Allahverdiyeva  Məş.

 

11-30
12-30

Politologiya

Ş.Quliyeva    Müh

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

dos. O.Məmmədova   Məş.

Fizika  lab. 0.1

dos. T.Yusibova

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

Ü.Mehdiyeva         F.Məbudova      Məş.

 

Fizika -1

f.f.d R.Ağayeva Lab. 05.2

Fizika  lab. 0.2

dos. T.Yusibova
 

V

09-00
10-00

Fizika -1  

f.f.d R.Ağayeva   Lab.

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

F.Məbudova   Məş.

Proqramlaşdırmanın əsasları

b/m.A.Abdurrahmanova    Müh.

Mühəndis qrafikası 

dos. O.Məmmədova    Müh.

 

Fizika -1

f.f.d R.Ağayeva   Müh.

Fizikanın əsasları

V.Sarıyev  Lab.

 

10-15
11-15

Fizika -1 

f.f.d R.Ağayeva    Məş.

 

Xarici dildə işgüzar və akaemik kommunikasiya -1

G.Nəsirova Ü.Mehdiyeva   Məş.

Mühəndis qrafikası

dos. O.Məmmədova  Məş.

 

Fizika -1 

f.f.d R.Ağayeva    lab.

Kimya

dos.P.Səfərova  Lab.

 

11-30
12-30

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

dos. O.Məmmədova   Müh.

Azərbaycan tarixi  T.Quliyeva  Müh.

İnformasiya texnologiyalarının əsasları dos.E.Israfilova   Məş.

Ümumi kimya-1

dos. A.Aslanov     Lab.

 

Ümumi kimya-1

dos. P.Səfərova    Lab.

 

 

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

I

13-00
14-00

Hidravlika   

M.İsmayılov  Müh

Politologiya 

Ş.Quliyeva   Müh.

İnformasiya sistemləri   

dos.E.Israfilova Müh.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 

f.f.d R.Ağayeva  Müh.

Analitik kimya

dos. A.Aslanov Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri S.Şıxəliyeva  Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment  X.Xəlilova Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  S.Mahmudova   Müh.

Qərar qəbuletmənin əsasları  

b/m.Z.Əliyeva Müh.

Xarici dil -2

F.Məbudova   G.Nəsirova Məş.

Tətbiqi mexanika   

R.Mustafayev    Məş.

14-15
15-15

Elektroenergetikanın əsasları 

S.Şıxəliyeva    Müh.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova Müh.

Tətbiqi mexanika    

R.Mustafayev   Müh.

Materialşünaslıq

b/m O.Məmmədov Müh.

Elektronikanın əsasları 

Ə.Bəxtiyar        Müh.

Qeyri- üzvi kimya

dos. A.Aslanov Müh.

Torpaqşunaslıq   

V.Mustafayeva  Müh.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı    A.Nəcəfov  Lab.

Havanın kondisiyalaşdırılması G.Qocayeva  Müh.

Avtomobil nəqliyyatının istismarı Q.Kərimov  Müh.

Paylanmış sistemlər    

dos.E.Israfilova Müh.

Ekologi monitorinq     L.Əhmədova Müh.

Qeyri üzvi kimya

dos. A.Aslanov Lab.

Havanın kondisiyalaşdırılması     

G.Qocayeva Məş.

15-30
16-30

Multikulturalizmə giriş

b/m İ.Məmmədov     Müh.

Xarici dil -2  

F.Məbudova   G.Nəsirova Məş.

Nəqliyyat mühərrikləri  

dos.S.Qəhrəmanov Müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər    b/m.A.Abdurrahmanova     Məş.

İnsan biologiyası 

L.Əhmədova Müh.

Sənaye elektrik təchizatı  

S.Şıxəliyeva  Müh.

İES və köməkçi avadanlığı 

Ə.Ədilov Müh.

Avtomatlaşdırmanın əsasları  Q.Kərimov Müh.

İntellektual texnologiyalar 

dos.E.Israfilova    Müh.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları        G.Məmmədova      Müh.   

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı   H.Əsgərova  Müh

Politologiya   

Ş.Quliyeva  Məş.

II

13-00
14-00

Ölçmə texnikasının əsasları     

G.Qocayeva  Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I  

Ü.Aşurova Müh

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar      

R.Hüseynova    Müh.

Nəzəri mexanika

R.Mustafayev Müh.

Kompüter arxitekturası

G.Baxşiyeva   Müh.

Mühəndis qrafikası

Ş.Əliyeva Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları    

A.Cavadova       Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri S.Şıxəliyeva  Müh.        

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət      

t.f.d.   H.Əsgərova Müh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi  İ.Məmmədov   Müh.

  Rəqəmsal sistemlər  

N.Əhmədova   Müh.

Toksikologiyanın əsasları V.Mustafayeva  Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I

Ü.Aşurova          Lab

Azərbaycan tarixi

T.Quliyeva  Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi      S.Mahmudova  lab.

14-15
15-15

Texniki xarici dil

dos. M.İsmayılov  Məş.

Tətbiqi mexanika

V.Mustafayev   Müh.

Tətbiqi mexanika      

R.Mustafayev   Müh.

Materialşunaslıq 

b/m O.Məmmədov Müh.

Elektronikanın əsasları

Ə.Bəxtiyar Lab.

Azərbaycan tarixi

T.Quliyeva Müh.

Torpaqşunaslıq    

V.Mustafayeva   Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı A.Nəcəfov Müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması      G.Qocayeva   Müh.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları   İ.Məmmədov  Müh.

Paylanmış sistemlər 

dos.E.Israfilova Məş.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları

G.Məmmədova   Müh.

Tətbiqi mexanika 

R.Mustafayev Məş.

Politologiya

Ş.Quliyeva  Məş.

Materialşunaslıq 

b/m O.Məmmədov Lab.

15-30
16-30

Multikulturalizmə giriş 

b/m İ.Məmmədov   Məş.

İnformatika  

b/m.Z.Əliyeva   Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri

dos.S.Qəhrəmanov  Müh.

İnformasiya sistemləri    

dos.E.Israfilova Məş.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

f.f.d R.Ağayeva Məş.

Azərbaycan coğrafiyası

Q.Abdullayev  Məş.

Mühəndis iqtisadiyyatı 

A.Hacıyev Məş.    

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı  A.Nəcəfov    Müh.      

Avtomobil nəqliyyatının istismarı    Q.Kərimov   Müh.

 

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı

H.Əsgərova Lab

Nəqliyyat mühərrikləri

dos.S.Qəhrəmanov  Məş.

Sənaye elektrik təchizatı

S.Şıxəliyeva Məş.

Avtomobillərin istismar materialları S.Mahmudova Lab.

III

13-00
14-00

Elektroenergetikanın əsasları  S.Şıxəliyeva  Müh.

Elektrotexnika  

L.Süleymanova   Lab.

Xarici dil -2   

F.Məbudova  G.Nəsirova Məş.

İnformatika 

b/m.Z.Əliyeva Lab. 0.5.1

Nəzəri mexanika

R.Mustafayev Məş.

Kompüter arxitekturası

G.Baxşiyeva Lab.

Kimya texnologiyasının əsasları

dos. M.Mehdiyev Müh.

İnsan bialogiyası 

L.Əhmədova  məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı 

A.Nəcəfov Müh.

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət

t.f.d.   H.Əsgərova  Müh.

Rəqəmsal sistemlər

N.Əhmədova  Müh

Çirkab sularının təmizlənməsi

dos.P.Səfərova Müh.

Elektroenergetikanın əsasları   S.Şıxəliyeva  Lab.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I

Ü.Aşurova    Məş

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət  

t.f.d.   H.Əsgərova Məş.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi     İ.Məmmədov Məş.

14-15
15-15

Elektrotexnikanın əsasları   -1  L.Süleymanova    Müh.

Tətbiqi mexanika

V.Mustafayev   Müh.

İnformatika       

b/m.Z.Əliyeva Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri

Q.Kərimov  Lab.

Menecmentin əsasları

X.Xəlilova Məş.

Qeyri- üzvi kimya

dos. A.Aslanov Müh.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları        A.Cavadova Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri    S.Şıxəliyeva Məş.

İES və köməkçi avadanlığı   

Ə.Ədilov   Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi S.Mahmudova    Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi  

E.Xəlilov Müh.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları     L.Əhmədova  Məş.

Tətbiqi mexanika 

V.Mustafayev     Məş.

Tətbiqi mexanika 

R.Mustafayev  Lab.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri

S.Şıxəliyeva    Lab.      

Avtomatlaşdırmanın əsasları Q.Kərimov Lab.

15-30
16-30

Texniki xarici dil   

dos.M.İsmayılov   Məş.

Energetika və enerji resursları H.Əsgərova Müh

Materialşunaslıq      

Ş.Əliyeva      Müh.

Xarici (ingilis ) dil -2

X.Əliyeva Məş.

Riyaziyyat -3 

M.Məmmədov  Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları   A.Cavadova Məş.

    

Layihə menecmenti 

E.Hacıyeva   Məş.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı A.Nəcəfov  Lab.      

Avtomobillərin istismar materialları  S.Mahmudova Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi   E.Xəlilov Lab. 05.1

Qərar qəbuletmənin əsasları 

b/m.Z.Əliyeva Lab. 05.2

Toksikologiyanın əsasları

V.Mustafayeva  Məş.

Riyaziyyat -3 b/m

V.Əhmədov Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı

A.Nəcəfov Müh.

Sosiologiya

  M.Yusifova Məş.

Əmək mühafizəsi   

G.Məmmədova   Lab.

IV

13-00
14-00

Elektrotexnikanın əsasları   -1  L.Süleymanova Məş.

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı      H.Əsgərova   Müh

Xarici dil -2  F.Məbudova

G.Nəsirova     Məş.

Tətbiqi mexanika  

R.Mustafayev Lab.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası 

b/m O.Məmmədov müh.

Menecmentin əsasları 

X.Xəlilova Müh.

Mühəndis qrafikası

dos. Ş.Əliyeva Məş.

Azərbaycan coğrafiyası

Q.Abdullayev Müh.

Layihə menecmenti     

E.Hacıyeva Müh.

Sosiologiya 

M.Yusifova   Müh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi  İ.Məmmədov    Müh.

İntellektual texnologiyalar 

dos.E.Israfilova Müh.

Mühəndisi geodeziya

A.Cavadova Müh.

Elektrotexnikanın əsasları   -1    L.Süleymanova  Lab.

Materialşunaslıq 

Ş.Əliyeva    Məş.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

b/m O.Məmmədov  Lab.

14-15
15-15

Riyaziyyat -3  b/m

V.Əhmədov    Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I  Ü.Aşurova    Müh

Materialşunaslıq

Ş.Əliyeva   Müh.

Xarici (ingilis ) dil -2

X.Əliyeva Məş.

Riyaziyyat -3 

M.Məmmədov Məş.

Azərbaycan tarixi 

T.Quliyeva Məş.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları A.Cavadova Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı     A.Nəcəfov  Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment   X.Xəlilova Məş.                  

Avtomobil nəqliyyatının istismarı      Q.Kərimov  Məş.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi       E.Xəlilov    Lab. 05.2

İntelektual texnologiyalar  

E.İsrafilova   Lab. 05.1

Əmək mühafizəsi 

G.Məmmədova  Müh.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar   R.Hüseynova     Məş.

Xarici dil -2

F.Məbudova  G.Nəsirova Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı      A.Nəcəfov  Məş.

15-30
16-30

Elektrik enerjisinin istehsalı  A.Nəcəfov Müh.

Energetika və enerji resursları    H.Əsgərova Məş

İnformatika

b/m.Z.Əliyeva   Lab. 05.1

İnformatika

N.Əhmədova   Lab. 05.2

Nəzəri mexanika

R.Mustafayev Müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər  b/m.A.Abdurrahmanova Müh.

Sosiologiya

M.Yusifova   Müh.

Analitik kimya

dos. A.Aslanov  Lab.

Mühəndis iqtisadiyyatı            A.Hacıyev    Müh.  

İES və köməkçi avadanlığı  Ə.Ədilov    Məş..

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları         İ.Məmmədov Müh.

Çirkab sularının təmizlənməsi   

dos.P.Səfərova Müh.

Elektrik enerjisinin istehsalı  A.Nəcəfov    Lab.

Hidravlika       

M.İsmayılov  Lab

Sosiologiya                                          M.Yusifova                                 Məş.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları    İ.Məmmədov Məş.

V

13-00
14-00

Elektrik enerjisinin istehsalı    A.Nəcəfov  Müh.

Materialşunaslıq 

Ş.Əliyeva Məş.

Xarici dil -2  

F.Məbudova G.Nəsirova Məş.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası 

b/m  O.Məmmədov  Müh.

Kimya texnologiyasının əsasları

dos. M.Mehdiyev   Müh.

Rəqəmsal sistemlər   

N.Əhmədova     Lab. 05.1

Rəqəmsal sistemlər    V.Nuriyeva       Lab. 05.2

Mühəndisi geodeziya    

A.Cavadova   Məş.

Materialşunaslıq    

Ş.Əliyeva  Lab.

Ekologi monitorinq   

L.Əhmədova    Məş.

14-15
15-15

Ölçmə texnikasının əsasları  G.Qocayeva Müh.

İnformatika   N.Əhmədova     Lab. 05.2

Materialşunaslıq

Ş.Əliyeva Lab.

Xarici (ingilis ) dil -2 X.Əliyeva Məş.

Kimya texnologiyasının əsasları

dos. M.Mehdiyev   Məş.

Qərar qəbuletmənin əsasları    b/m.Z.Əliyeva      Lab. 05.1

İntelektual texnologiyalar

dos.E.İsrafilova   Lab. 05.2

Çirkab sularının təmizlənməsi 

V.Sarıyev   Məş.

Ölçmə texnikasının əsasları  G.Qocayeva  Lab.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar    R.Hüseynova      Məş.

15-30
16-30

`

Gün

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

I

09-00

10-00

Tənzimləmə texnikası  

  A.Nəcəfov Müh.

Energetika və ətraf mühit     

t.f.d. H.Əsgərova  Müh.

İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisionerləşməsi  

G.Qocayeva  Müh.

İnsan-maşın interfeysləri    

b/m.A.Abdurrahmanova Müh.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

S.Mahmudova    Müh.

10-15

11-15

Elektrik maşınlarının əsasları    

L.Süleymanova     Müh.

Qazodinamika

dos. M.İsmayılov  Müh.  

İstilik texnikası

dos. Ü.Aşurova  Müh.

Mülki müdafiə

A.Abbasov  Müh.

Kompüter şəbəkələrinə giriş   

C.Əlizadə   Müh.

Ekoloji hüquq 

Q.Abdullayev     Müh.

11-30

12-30

  Elektrotexnika   

L.Süleymanova Lab. 

  İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti 

X.Xəlilova    Müh.  

Maşın hissələri və KEƏ

dos. V.Mustafayev lab.

Kompüter şəbəkələrinə giriş   

C.Əlizadə Lab. 05.1

Əməliyyat sistemləri  

N.Əhmədova  Lab. 05.2

Elektrik işıqlanmasının əsasları  

L.Süleymanova    Müh.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri 

Ə.Ədilov   Məş.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti 

X.Xəlilova  Məş.   

Maşın hissələri və KEƏ  

dos. V.Mustafayev Məş.

II

09-00

10-00

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları 

A.Nəcəfov  Müh. 

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri 

Ə.Ədilov  Müh.

  Biznesin əsasları  

S.Paşayeva  Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS

Q.Kərimov   Müh.

Əməliyyat sistemləri 

b/m.A.Abdurrahmanova   Müh.

Hidrologiya

V.Sarıyev  Müh.

10-15

11-15

Elektrik maşınlarının əsasları    

  L.Süleymanova Müh.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri    

Ə.Ədilov   Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti  

X.Xəlilova   Müh. 

Maşın hissələri və KEƏ

dos. V.Mustafayev Müh.

Verilənlər bazasının əsasları 

b/m. R.Əmiraslanova   Müh.

Maşın detalları və KEƏ  

R.Mustafayev  Məş.

Elektrik maşınlarının əsasları   

  L.Süleymanova  Lab

11-30

12-30

Kommutasiya aparatları və qurğuları 

S.Şıxəliyeva Müh.

  Elektrotexnika

L.Süleymanova Müh.  

İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisionerləşməsi  G.Qocayeva   Məş.

Verilənlər bazasının əsasları

N.Əhmədova    Lab. 05.1

İnsan-maşın interfeysləri

b/m.A.Abdurrahmanova   Lab. 05.2

Mülki müdafiə

A.Abbasov      Məş.

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Ə.Bəxtiyar Məş.

İstilik texnikası 

G.Qocayeva     Lab. 05.2

Ekoloji hüquq

Q.Abdullayev  Müh.

III

09-00

10-00

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları  

A.Nəcəfov Müh.                   

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri 

Ə.Ədilov   Məş.

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

Ş.Əliyeva  Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS

Q.Kərimov   Müh.

İnsan-maşın interfeysləri 

b/m.A.Abdurrahmanova  Müh.

Hidrologiya

b/m V.Sarıyev  Məş..

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları 

A.Nəcəfov Lab.

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri Ə.Ədilov    Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS 

Q.Kərimov   Məş.

Verilənlər bazasının əsasları

b/m. R.Əmiraslanova  Müh.

10-15

11-15

Tənzimləmə texnikası

A.Nəcəfov   Məş.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

Ə.Ədilov   Müh.

Hidravlika  

dos. M.İsmayılov Müh.

Maşın hissələri və KEƏ

dos. V.Mustafayev Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

E.Xəlilov Müh.

Maşın detalları və KEƏ

R.Mustafayev  Müh.

Tənzimləmə texnikası

A.Nəcəfov   Lab.

11-30

12-30

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular  İ.Məmmədov    Müh.

İstilik texnikası

dos. Ü.Aşurova   Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları E.Xəlilov  Lab.05.2

İnsan-maşın interfeysləri 

b/m.A.Abdurrahmanova    Lab. 05.1

Metrologiya, standartlaş-dırma və sertifikatlaşdırma

S.Mahmudova Məş.

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular İ.Məmmədov  Lab.

Biznesin əsasları

S.Paşayeva Məş.

IV

09-00

10-00

Kommutasiya aparatları və qurğuları

S.Şıxəliyeva   Müh.

Daxili yanma mühərrikləri və vurucular   İ.Məmmədov  Müh.

Aqrar sənayenin iqtisadiyatı və idarə olunması Y.Məmmədli   Müh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları 

Ş.Quliyeva   Məş.

Elektrotexnika

L.Süleymanova  Məş

Kompüter şəbəkələrinə giriş 

C.Əlizadə   Müh.

10-15

11-15

Elektrik işıqlandırılmasının əsasları 

L.Süleymanova  Müh.

Qazodinamika

dos. M.İsmayılov Müh. 

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

Ş.Əliyeva   Məş.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları Ş.Quliyeva   Müh.

Əməliyyat sistemləri 

b/m.A.Abdurrahmanova Lab. 05.1

Verilənlər bazasının əsasları  

G.Baxşıyeva  Lab. 05.2

Ekoloji hüquq

V.Sarıyev  Məş.

Qazodinamika

dos.M.İsmayılov  Məş.            

İstilik texnikası

G.Qocayeva  Lab. 05.2

11-30

12-30

Elektrik işıqlanmasının əsasları  

L.Süleymanova Lab.

Energetika və ətraf mühit 

t.f.d. H.Əsgərova Müh.

Hidravlika

dos. M.İsmayılov  Lab.

Mülki müdafiə  

A.Abbasov  Məş.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları  E.Xəlilov  Lab. 05.1

Kompüter şəbəkələrinə giriş

C.Əlizadə  Lab. 05.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması

T.Əliyeva  Müh.

Energetika və ətraf mühit    t.f.d. H.Əsgərova Məş.

Aqrar sənayenin iqtisadiy-yatı və idarə olunması Y.Məmmədli   Məş.

Elektrotexnika     

L.Süleymanova    lab. 05.1

V

09-00

10-00

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Ə.Bəxtiyar  Müh.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova Müh.

Mülki müdafiə

A.Abbasov   Müh.

10-15

11-15

Kommutasiya   aparatları və qurğuları

S.Şıxəliyeva Lab.

Elektrotexnika

G.Qocayeva Lab. 0.5.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması  T.Əliyeva  Məş.

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller  Ə.Bəxtiyar                                                Lab.

İstilik texnikası dos.Ü.Aşurova     Məş.

Maşın detalları və KEƏ

R.Mustafayev  Müh.

11-30

12-30