İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 25.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

IV

13-00
14-00

İşgüzar       yazışmalar   müh.
Hacıyev A.V.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
b/m SəfərovA T.A.

Politologiya     məş.
Quliyeva Ş.R.

Logistika     müh.
Namazova A.M.

Ətraf mühitin    iqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Politologiya     məş.
Quliyeva Ş.R

Turizmin    iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilov X.R.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   məş.
Quliyeva Ş.T.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   məş.
Quliyeva Ş.T.

14-15
15-15

Menecment     məş.
Kərimli G.F.

İnsan resurslarının    idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

Biznesin əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Menecment     məş.
Kərimli G.F.

İkinci xarici dil-1 məş.0,5.2
b/m. İslamova N.M.

15-30
16-30

İkinci xarici dil-1 məş.0,5.1
b/m. İslamova N.M.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 25.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

IV

09-00
10-00

Menecment     müh.

b/m. Rəsulov Z.Y.

Ekonometrika     müh.  

dos. Qarayev M.Ş.

İdarəetmə nəzəriyyələri məş.    b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 2  

Əlizadə C.B.

Destinasiya menecmenti məş.  Bağırov C.A.

10-15
11-15

Maliyyə   məş.

b/m. Kərimova M.A.

Ekonometrika     məş.                       dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə   məş. 

b/m. Abbasov A.M.

Ekonometrika     məş.    

dos. Qarayev M.Ş.

Strateji menecment   məş.   Cəfərov N.Z.

İnsan resursalrının  idarə edilməsi   məş.       Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və                   marketinq araşdırmaları   müh. Xəlilova X.Q.

Ekonometrika müh.

dos. Güləliyev M.G.

11-30
12-30

Menecment     məş.     b/m. Rəsulov Z.Y.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları   məş.

Xəlilova X.Q.

Ekonometrika     məş.  dos. Qarayev M.Ş.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 25.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

IV

13-00
14-00

Ekonometrika müh.  dos. Güləliyev M.G.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş. 

b/m. Əliyeva T. Ə.

İnnovasiya     menecmenti məş. i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit   məş.

Musayev Ə.N.

Layihə  menecmenti müh.

b/m. Hacıyeva E.Z.

Məntiq məş.

dos. Rəsulov M.B.

Azərbaycanın turizm sənayesi müh.  Quliyeva M.E.

Biznes etikası və   sosial məsuliyyət        məş. Nəsibova A.C.

14-15
15-15

Biznes-plan müh. 

b/m. Səfərova T.A.

Marketinqin idarə     ediməsi məş. Namazova A.M.

Otel menecmenti müh. Quliyeva M.E.

15-30
16-30

Pedaqoji fakültə - 25.09.2020

IV

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

13-00
14-00

Pedaqogika Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2 Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Politologiya
Məğələ
Aygün Qədirova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları-3
Məşğələ    Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan dili

           Məşğələ

Səbinə Novruzova

Psixologiya
  Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Cəbr-3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Pedaqogika
Mühazirə
Könül Cabbarova

Xarici dilin qrammatikası-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Pedaqogika  Məşğələ
Sevinc Səmədova

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları           Məşğələ
Səbinə Novruzova

Politologiya
Məğələ
Aygün Qədirova

Məktəbəqədər pedaqogika
                 Məşğələ
Aygün İsmayılova

14-15
15-15

Dünya ədəbiyyatı - 1
Məşğələ

Fəxriyyə İsayeva

Müasir Azərbaycan
dili -2   Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Xarici dil-1
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

İnklüziv təhsil
           Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Azərbaycan tarixi
Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Orta əsrlər tarixi-2
  Məşğələ
Vüsalə Mövlayeva

Xarici dilin fonetikası-3
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

15-30
16-30

Xarici dil-3
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Azərbaycan tarixi
    Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Pedaqogika
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Tarixə köməkçi fənlər
Məşğələ
Aygün Qədirova

Pedaqoji fakültə - 25.09.2020

IV

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Bədii mətnin linqvistik təhlili   Məşğələ

Gülxar Yusibova

Azərbaycan dili tarixi
Məşğələ 
Aynur Dadaşova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
  Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Adi diferensial tənliklər  
             Məşğələ                                                
Tofiq Orucov

Elementar
riyaziyyat-2
Məşğələ
Sevda İsmayılova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
                  
Məşğələ

Afina Allahverdiyeva

Xarici dildə oxu və nitq- 5      
               Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Kərim Əliyev

10-15
11-15

Dünya ədəbiyyatı – 3
                                                             Mühazirə
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
           Məşğələ

Afina Allahverdiyeva

Xarici dil-5

               Məşğələ

Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
Məşğələ
Ayşən İsmayılova

Ümumi fizika
Məşğələ
Təranə Yusibova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.         lab.

Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ

Vaqif Abdullayev

Etnoqrafiya

Mühazirə

Aygün Qədirova

Müasir Azərbaycan dili          
               Mühazirə
Aynur Dadaşova


Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər
                
             Məşğələ

Niyaməddin Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3        
                       Məşğələ
Ayna Babazadə

Müasir Azərbaycan
dili – 4           Məşğələ

Gülxar Yusibova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
               Məşğələ
                                                    
Vaqif Abdullayev

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.         lab.
Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
                     Məşğələ
             0,5.2
Məlahət Məmmədova

11-30
12-30

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
  Məşğələ
Ayşən İsmayılova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
  Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və
onların tətbiqləri  Məşğələ
Tofiq Orucov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ Vaqif Abdullayev

İnformatika-2  
                 lab.
0,5.2
Şəbnəm Nəsirova

Tətbiqi proqramlar

                     Məşğələ

Rəsmiyyə Əmiraslanova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
     Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ Vaqif Abdullayev

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və
onların tətbiqləri
                 Məşğələ
Tofiq Orucov

 

 

 

Pedaqoji fakültə - 25.09.2020

IV

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Nitq inkişafı   metodikası
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Məşğələ
Səhyəddin Məmmədov

Funksional analiz
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-
     0,5.1             Məşğələ
İlham Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı
Məşğələ
Maarifə Manafova

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-
     0,5.2             Məşğələ
İlham Məmmədov

14-15
15-15

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

Verilənlər bazası
 Mühazirə
Asudə Abdurahmanova

Tərcümə
Məşğələ
Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Nitq inkişafı metodikası
    Mühazirə
Rahilə Məmmədova

15-30
16-30

Nitq mədəniyyəti

Mühazirə

Sevil İsayeva

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Təhsil sahəsində ingilis dili
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Mühəndislik fakültəsi - 25.09.2020

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

IV

13-00
14-00

Elektrik enerjisinin istehsalı

A.Nəcəfov Müh.

Materialşunaslıq  

Ş.Əliyeva Məş.

Xarici dil -2

F.Məbudova        

G.Nəsirova Məş.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası     

b/m O.Məmmədov  Müh.

Kimya texnologiyasının əsasları

dos. M.Mehdiyev Müh.

Rəqəmsal sistemlər

N.Əhmədova Lab. 05.1

Rəqəmsal sistemlər V.Nuriyeva  Lab. 05.2

Mühəndisi geodeziya       

A.Cavadova    Məş.

Materialşunaslıq

Ş.Əliyeva Lab.

Ekologi monitorinq    

L.Əhmədova       Məş.

14-15
15-15

Ölçmə texnikasının əsasları G.Qocayeva Müh.

İnformatika N.Əhmədova    Lab. 05.2

Materialşunaslıq   

Ş.Əliyeva Lab.

Xarici (ingilis ) dil -2  X.Əliyeva Məş.

Kimya texnologiyasının əsasları

dos. M.Mehdiyev   Məş.

Qərar qəbuletmənin əsasları      b/m.Z.Əliyeva Lab. 05.1

Çirkab sularının təmizlənməsi           V.Sarıyev  Məş.

Ölçmə texnikasının əsasları G.Qocayeva Lab.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar R.Hüseynova Məş.

15-30
16-30

`

Mühəndislik fakültəsi - 25.09.2020

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

IV

09-00
10-00

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Ə.Bəxtiyar Müh.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova Müh.

Mülki müdafiə  

A.Abbasov Müh.

10-15
11-15

Kommutasiya   aparatları və qurğuları

S.Şıxəliyeva Lab.

Elektrotexnika

G.Qocayeva Lab. 0.5.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması T.Əliyeva  Məş.

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller      Ə.Bəxtiyar    Lab.

İstilik texnikası         dos.Ü.Aşurova     Məş.

Maşın detalları və KEƏ R.Mustafayev   Müh.

11-30
12-30