İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 24.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

IV

13-00
14-00

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.
Nəsibova A.C.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Rəhimova M.F.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   məş.
b/m Əliyeva T.Ə.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecment   müh.
Kərimli G.F.

Dövlət təşkilatlarında   menecment   müh.
Məmmədov S.Y.

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Menecmentin       əsasları     müh.
Cəfərov N.Z.

14-15
15-15

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi   məş.
b/m Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat     müh.
prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat     müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İkinci xarici dil-1 məş.0,5.2
b/m. İslamova N.M.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

İqtisadi                           informatika   məş.
Aslanova S.R.

Biznesin əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R.

İnsan resurslarının  idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

İctimaiyyətlə       əlaqələr   məş.
Məmmədov S.Y.

Politologiya   müh.
Quliyeva Ş.R

15-30
16-30

Maliyyə   məş.
b/m Kərimova M.A.

Makroiqtisadiyyat     məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Maliyyə nəzəriyyəsi     məş.
Məmmədli V.Ə.

İqtisadi                               informatika   lab.
Aslanova S.R.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
b/m Paşayev M.Ə.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   müh.
Quliyeva Ş.T.

Ətraf mühitin    iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət qulluğu     məş.
Məmmədov S.Y.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   müh.
Quliyeva Ş.T.

İkinci xarici dil-1 məş.0,5.1
b/m. İslamova N.M.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   məş.
b/m Rəhimova M.F.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 24.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

IV

09-00
10-00

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.     b/m. Rəhimova M.F.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi   məş.   Kələşov A.Q.

Maliyyə   müh.     

b/m. Kərimova M.A.

Əməliyyatların   tədqiqi   məş.   dos. Rəsulov M.B.

İşgüzar yazışmalar   məş.

i.f.d. Hüseynova R.A.

Beynəlxalq biznes məş.       Nəsibova A.C.

İdarəetmə   nəzəriyyələri müh. 

b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 1    Əlizadə C.B.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.    

Aslanova S.R.

Mülki müdafiə məş. 

b/m. Abbasov A.M.

10-15
11-15

İnsan resurslarının                   idarə edilməsi müh.                           Kərimli G.F.

Bank işi müh.                     Musayev Ə.N.

Ekonometrika   müh.

dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə müh. 

b/m. Abbasov A.M.

Ərzaq     təhlükəsizliyi   müh. Nəsibova A.C.

Maliyyə məş.   Hüseynova A.İ.

İqtisadiyyatın   tənzimlənməsi   məş.

b/m. Tağıyev A.M.

Turizmdə informasiya  texnologiyaları   məş.
Əlizadə C.B.

11-30
12-30

Marketinq məş.  
Namazova A.M.

Audit məş.                                 Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu   məş. Əhmədov A.K.

İnsan resurslarının  idarə edilməsi   məş. Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları   müh.
Xəlilova X.Q.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 24.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

IV

13-00
14-00

Maliyyə hesabatlarının təhlili   müh. Hüseynova A.İ.

Maliyyə nəzarəti və audit məş. Kələşov A.Q.

Vergilər və vergitutma müh.

b/m. Niftəliyev N.F.

İnnovasiya menecmenti   müh.
i.f.d. Hüseynova R.A.

Qiymətin əmələ gəlməsi   müh.
Yusifova N.E.

Vergilər və vergitutma müh.
Məmmədli V.Ə.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası müh.                               Quliyeva M.E.

14-15
15-15

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş.  
b/m. Tağıyev A.M.

Vergi     inzibatçılığı   müh.    Məmmədli V.Ə.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Mahmudov H.R.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   məş.   dos. Səmədova O.M.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   məş.      b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit   məş.   Kələşov A.Q.

Audit   məş.    Musayev Ə.N.

Marketinqin idarə edilməsi müh. Namazova A.M.

İnnovasiya menecmenti məş.  

b/m. Səfərova T.A.

İqtisadi diplomatiya məş.
Nəsibova A.C.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili   məş.                                   Qocayeva A.M.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   məş. dos. Səmədova O.M.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş. Mahmudov H.R.

15-30
16-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məş. Muradov Ş.N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   məş.  Mahmudov H.R.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.  dos. Qasımov C.C.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi   məş.   

  b/m. Rəsulov Z.Y.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   məş. Xəlilov X.R.

Beynəlxalq marketinq   məş.  Namazova A.M.

Mülki müdafiə məş.
Abbasov A.M.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi məş. 

b/m. Hacıyeva E.Z.

Kənd turizminin təşkili məş. Qocayeva A.M.

Turizm marşrutlarının və ekskursiya işinin təşkili   müh. Qocayeva A.M.

Pedaqoji fakültə - 24.09.2020

IV

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

13-00
14-00

Dünya ədəbiyyatı   - 1
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Məşğələ  Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan tarixi
Mühazirə
Gülər Əjdərzadə

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Antropologiya
Məşğələ
Aygün Qədirova

Xarici dilin qrammatikası-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

14-15
15-15

Müasir Azərbaycan
dili -2              
Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları-3
Məşğələ Rizvan Bağırov

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Cəbr-3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Cəbr -3
Məşğələ
Sabir Babuşov

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Dilçiliyə giriş
Məşğələ
Sevil İsayeva

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

15-30
16-30

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Xatici dildə oxu və nitq-5
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Pedaqoji fakültə - 24.09.2020

IV

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3    
Mühazirə  
Ayna Babazadə

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
                                                                         Məşğələ

Ülviyyə Verdiyeva

Multikulturalizmə giriş  Məşğələ
İlham Məmmədov
                                                                                                

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Azərbaycan tarixi-3
Mühazirə
Mətanət Yusibova

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

Təhsildə İKT
Məşğələ
Zemfira Əliyeva

Müasir Azərbaycan
dili – 4          
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -3
Məşğələ                                
Ayna Babazadə

Multikulturalizmə giriş   Məşğələ
İlham Məmmədov
                                                                                                

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğəllə
Afina Allahverdiyeva

10-15
11-15

Azərbaycan dili tarixi
Məşğələ
Namaz Manafov

Bədii mətnin linqvistik təhlili              
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ

Səadət Ağakişiyeva

İnformatika və onun t/m      
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
                                                                       Məşğələ

Sevinc Səmədova

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Adi diferensial tənliklər
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

İnformatika və təhsildə İKT
Məşğələ
Şəbnəm Nəsirova

Xarici dilinin tədrisi
metodikası-1
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

11-30
12-30

İnformatika və onun t/m      
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Elementar riyaziyyat-2
Məşğələ
Sevda İsmayılova

İnformatika-2
lab. 0,5.1
Şəbnəm Nəsirova

Yeni tarix-2
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tətbiqi proqramlar
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
        0,5.1    Məşğələ
Məlahət Məmmədova

Pedaqoji fakültə - 24.09.2020

IV

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Türk dillərinin müqayisəsi
Mühazirə
Aynur Dadaşova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Kərimova

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Funksional analiz
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Xarici dilin leksikologiyası
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Ümumi dilçilik
Məşğələ
Maarifə Manafova

14-15
15-15

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası

                 Məşğələ

Səhyəddin Məmmədov

Nitq inkişafıüzrə   metodikası
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Riyazi fizika tənlikləri
Mühazirə
Sahib Mustafayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-1
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tərcümə
Məşğələ
Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

15-30
16-30

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Xarici dildə oxu və nitq -7
Məşğələ
0,5.2
Riçard Şlayd

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Mühəndislik fakültəsi - 24.09.2020

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

IV

13-00
14-00

Elektrotexnikanın əsasları   -1 

L.Süleymanova     Məş.

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı H.Əsgərova  Müh

Xarici dil -2

f.f.d. E.Allahverdiyev          

G.Nəsirova Məş.

Tətbiqi mexanika 

R.Mustafayev     Lab.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası 

b/m O.Məmmədov müh.

Menecmentin əsasları   

X.Xəlilova  Müh.

Mühəndis qrafikası 

dos. Ş.Əliyeva   Məş.

Azərbaycan coğrafiyası  

Q.Abdullayev Müh.

Layihə menecmenti

E.Hacıyeva Müh.

Sosiologiya

M.Yusifova   Müh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi 

İ.Məmmədov   Müh.

İntellektual texnologiyalar

dos.E.Israfilova  

Mühəndisi geodeziya   

A.Cavadova  Müh.

Elektrotexnikanın əsasları   -1    

L.Süleymanova     Lab.

Materialşunaslıq  

Ş.Əliyeva Məş.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

b/m O.Məmmədov Lab.

14-15
15-15

Riyaziyyat -3  

b/m V.Əhmədov Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1    

Ü.Aşurova  Müh

Materialşunaslıq

Ş.Əliyeva Müh.

Xarici (ingilis ) dil -2 

X.Əliyeva   Məş.

Riyaziyyat-3   

M.Məmmədov Məş.

Azərbaycan tarixi 

T.QuliyevaMəş.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları

A.Cavadova   Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı

A.Nəcəfov Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və
menecment

X.Xəlilova  Məş.        

Avtomobil nəqliyyatının istismarı Q.Kərimov   Məş.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi    E.Xəlilov Lab. 05.2

İntelektual texnologiyalar  E.İsrafilova   

Əmək mühafizəsi 

G.Məmmədova    Müh.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar

R.Hüseynova   Məş.

Xarici dil -2        

f.f.d. E.Allahverdiyev   

G.Nəsirova    Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı

A.Nəcəfov   Məş.

15-30
16-30

Elektrik enerjisinin istehsalı     A.Nəcəfov Müh.

Energetika və enerji resursları  

H.Əsgərova  Məş

İnformatika     b/m.Z.Əliyeva Lab. 05.1

İnformatika

N.Əhmədova Lab. 05.2

Nəzəri mexanika R.Mustafayev  Müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər b/m.A.Abdurrahmanova Müh.

Sosiologiya

M.Yusifova Müh.

Analitik kimya

dos. A.Aslanov   Lab.

Mühəndis iqtisadiyyatı A.Hacıyev Müh.  

İES və köməkçi avadanlığı
Ə.Ədilov   Məş..

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları 

İ.Məmmədov  Müh.

Çirkab sularının təmizlənməsi   dos.P.Səfərova Müh.

Elektrik enerjisinin istehsalı      A.Nəcəfov   Lab.

Hidravlika   

M.İsmayılov     Lab

Sosiologiya    M.Yusifova  Məş.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları        İ.Məmmədov   Məş.

Mühəndislik fakültəsi - 24.09.2020

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

IV

09-00
10-00

Kommutasiya aparatları və qurğuları    S.Şıxəliyeva  Müh.

Daxili yanma mühərrikləri və vurucular İ.Məmmədov Müh.

Aqrar sənayenin iqtisadiyatı və idarə olunması Y.Məmmədli Müh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları  Ş.Quliyeva Məş.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova   Məş

Kompüter şəbəkələrinə giriş 

C.Əlizadə Müh.

10-15
11-15

Elektrik işıqlandırılmasının əsasları     L.Süleymanova  Müh.

Qazodinamika    

dos. M.İsmayılov  Müh.     

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

Ş.Əliyeva Məş.        

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları  Ş.QuliyevaMüh.

Əməliyyat sistemləri      

b/m.A.Abdurrahmanova Lab. 05.1

Verilənlər bazasının əsasları  

G.Baxşıyeva   Lab. 05.2

Ekoloji hüquq

V.Sarıyev Məş.

Qazodinamika

dos. M.İsmayılov     Məş.   

İstilik texnikası

G.Qocayeva Lab. 05.2

11-30
12-30

Elektrik işıqlanmasının əsasları    L.Süleymanova Lab.

Energetika və ətraf mühit   

t.f.d. H.Əsgərova   Müh.

Hidravlika   

dos. M.İsmayılov  Lab.

Mülki müdafiə  

A.Abbasov Məş.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

E.Xəlilov  Lab. 05.1

Kompüter şəbəkələrinə giriş  C.Əlizadə Lab. 05.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması       T.Əliyeva Müh.

Energetika və ətraf mühit   t.f.d. H.Əsgərova  Məş.

Aqrar sənayenin iqtisadiy-yatı və idarə olunması Y.Məmmədli   Məş.

Elektrotexnika   L.Süleymanova   lab. 05.1