Mingəçevir Dövlət Universiteti 2019/2020-ci tədris ili üzrə Pedaqoji fakültəsinin yay semestrinin DƏRS CƏDVƏLİ

Günlər

Reqlament

Saat

PYM1

PYM2

PYM3

PYM 4

PYM 5

PYM6

PYM7

PYM8

PYM9

PYM10

PYM 11

PYM 12

PYM13

I

10.00-11.00

1

Ümimi pedaqogika     

A.İsmayılova   Müh.

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva
Müh.

Pedaqogika   

K.Cabbarova
Müh.

 

Cəbr-1 

N.Məmmədov Müh.  

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Müh.

Türk xalqları tarixi-1 

 M.Yusifova   Müh.

İnformatika və təhsildə İKT 

G.Baxşıyeva     Müh.

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova      Müh.

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Müh.

11.05-12.05

2

Ümimi pedaqogika

A.İsmayılova   Məş.

  İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva Müh.

Pedaqogika   

K.Cabbarova Müh.

Həndəsə-2 

S.Mustafayev Müh.

Həndəsə-3
N.Allahverdiyeva
Müh.

Cəbr-1

N.Məmmədov    Məş.  

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Məş.

Türk xalqları tarixi-1   

M.Yusifova Məş.

İnformatika və təhsildə İKT  M.Səmədzadə   Məş.

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova  Məş.

12.10-13.10

3

  İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva Məş.

Pedaqogika

K.Cabbarova  Məş.

Həndəsə-3

N.Allahverdiyeva   Məş.

Politologiya
A.Qədirova
Müh.

Sosiologiya

M.Yusibova   Müh.

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova      Müh.

II

10.00-11.00

1

  İbtidai təhsilin pedaqogikası                                                   Ü.Verdiyeva    Müh.

Pedaqogika

K.Cabbarova   Müh.

Həndəsə-2

S.Mustafayev Müh.

Cəbr-1 

N.Məmmədov Müh.

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Müh.

Türk xalqları tarixi-1 

 M.Yusifova   Müh.

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova  Məş.

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Müh.

12.10-13.10

3

  İbtidai təhsilin pedaqogikası          

Ü.Verdiyeva       Məş.

Pedaqogika        

K.Cabbarova       Məş.

Həndəsə-2

S.Mustafayev Məş.

Politologiya
A.Qədirova
Müh.

Sosiologiya

M.Yusibova   Müh.

 

 


İnformatika və təhsildə İKT

G.Baxşıyeva Lab.

III

10.00-11.00

1

Ümimi pedaqogika

A.İsmayılova   Müh.

Həndəsə-2

S.Mustafayev  Məş.

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Müh.

Türk xalqları tarixi-1 

 M.Yusifova   Müh.Həndəsə-1
N.Allahyarova
Müh.

11.05-12.05

2

Ümimi pedaqogika

A.İsmayılova   Məş.

  İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva   Müh.

Pedaqogika        

K.Cabbarova     Müh.


Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Məş.

Türk xalqları tarixi-1   

M.Yusifova Məş.

İnformatika və təhsildə İKT 

G.Baxşıyeva     Müh.

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova  Müh.

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Məş.

 

12.10-13.10

3

  İbtidai təhsilin pedaqogikası        

Ü.Verdiyeva       Məş.

Pedaqogika   

K.Cabbarova      Məş.

 Həndəsə-3

N.Allahverdiyeva   Məş.

Politologiya A.Qədirova  Məş.

Sosiologiya
M.Yusibovam Məş.

İnformatika və təhsildə İKT  G.Baxşıyeva Məş

İnformatika və təhsildə İKT

G.Baxşıyeva Lab.

 

Dünya ədəbiyyatı-1

F.Namazova      Məş.

IV

10.00-11.00

1

Ümimi pedaqogika

A.İsmayılova Müh.

Həndəsə-2

S.Mustafayev   Müh.

Cəbr-1 

N.Məmmədov Müh.

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Müh.

Türk xalqları tarixi-1 

 M.Yusifova   Müh.

 

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Müh.

11.05-12.05

2

Ümimi pedaqogika

A.İsmayılova Məş.

 

Cəbr-1

N.Məmmədov    Məş.

Mülki müdafiə və TBƏ -1

İ.Məmmədov    Müh.

Türk xalqları tarixi-1 

 M.Yusifova   Müh.

İnformatika və təhsildə İKT

G.Baxşıyeva    Müh.

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Məş.

12.10-13.10

3

  İbtidai təhsilin pedaqogikası     

Ü.Verdiyeva     Müh.

Pedaqogika   

K.Cabbarova        Müh.

Həndəsə-3
N.Allahverdiyeva
Müh.

İnformatika və təhsildə İKT

G.Baxşıyeva    Lab.

V

10.00-11.00

1

  İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva     Məş.

Pedaqogika

K.Cabbarova  Məş.

Həndəsə-3

N.Allahverdiyeva   Məş.

Sosiologiya

M.Yusibova   Müh.

11.05-12.05

2

  İbtidai təhsilin pedaqogikası

Ü.Verdiyeva  Məş.

Pedaqogika     K.Cabbarova  Məş.


Politologiya
A.Qədirova
Müh.

Sosiologiya  

M.Yusibova  Məş.


İnformatika və təhsildə İKT

G.Baxşıyeva    Lab.

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Məş.

12.10-13.10

3

Həndəsə-2 S.Mustafayev   Məş.

Politologiya
A.Qədirova
Məş.

 

Həndəsə-1
N.Allahyarova
Müh.

 

 

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2019/2020-ci tədris ili üzrə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin yay semestrinin DƏRS CƏDVƏLİ

 

         QRUP


Gün, saat      

İYM1

İYM2

İYM3

İYM4

İYM5

İYM6

İYM7

İYM8

İYM9

İYM10

İYM11

İYM12

İYM13

İYM14

İYM15

İYM16

İYM17

İYM18

İYM19

 
 
 
 
 
 

I

10-00

İqtisadi informatika müh. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

    İqtisadiyyata         giriş      müh.    dos.O.Səmədova

Makroiqtisadiyyat müh.

b/m. G.Şəfaqətov

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.  dos. C.Qasımov

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh. T.Süleymanova

Ekonometrika müh. 

dos. M.Qarayev

Menecment müh.   b/m.Z.Rəsulov

Marketinqin  əsasları müh.

A.Namazova

Maliyyə və  investisiyalar   müh.  

A.Hüseynova

 

11-00

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.        b/m. M.Rəhimova

Dünya   iqtisadiyyatı müh.  

E.Xəlilova

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.  dos. C.Qasımov

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. b/m. R.Əmiraslanova

   İşgüzar yazışmalar   müh.   b/m.Z.Rəsulov

Turizmin  əsasları   müh.  X.Xəlilov

Marketinqin  əsasları müh.

A.Namazova

Maliyyə və  investisiyalar   müh.  

A.Hüseynova

 

12-00

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Biznesin   əsasları müh. dos. E.Hüseynova

Menecmentin əsasları   müh.

G.Kərimli

 

13-00

Makroiqtisadiyyat müh.

b/m. G.Şəfaqətov

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. b/m. R.Əmiraslanova

Ekonometrika müh.  

dos. M.Qarayev

Menecment müh.   b/m.Z.Rəsulov

Turizmin  əsasları   müh.  X.Xəlilov

 

II

10-00

İqtisadi informatika müh. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.        b/m. M.Rəhimova

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh. T.Süleymanova

   İşgüzar yazışmalar   müh.   b/m.Z.Rəsulov

Marketinqin  əsasları məş.

A.Namazova

 

11-00

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Makroiqtisadiyyat məş.

b/m. G.Şəfaqətov

Dünya   iqtisadiyyatı məş.  

E.Xəlilova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Biznesin   əsasları müh. dos. E.Hüseynova

Ekonometrika məş.      dos. M.Qarayev

Turizmin  əsasları   məş.  X.Xəlilov

Maliyyə və  investisiyalar   məş.  

A.Hüseynova

 

12-00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. b/m. R.Əmiraslanova

Ekonometrika   müh.    dos. M.Qarayev

Menecmentin əsasları   məş.

G.Kərimli

 

13-00

    İqtisadiyyata         giriş      müh.    dos.O.Səmədova

Makroiqtisadiyyat müh.

b/m. G.Şəfaqətov

Dünya   iqtisadiyyatı müh.  

E.Xəlilova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Azərbaycan    iqtisadiyyatı məş.     dos. C.Qasımov

 

III

10-00

İqtisadi informatika məş. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.  dos. C.Qasımov

Biznesin əsasları   məş.                  dos. E.Hüseynova

İnsan resurslarının idarə edilməsi məş. T.Süleymanova

   İşgüzar yazışmalar   məş.   b/m.Z.Rəsulov

Marketinqin  əsasları müh.

A.Namazova

 

11-00

İqtisadiyyata giriş          məş. dos.O.Səmədova

Makroiqtisadiyyat müh.

b/m. G.Şəfaqətov

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh. b/m. R.Əmiraslanova

Ekonometrika müh.

dos. M.Qarayev

Menecment məş. b/m. Z.Rəsulov

Turizmin  əsasları   məş.  X.Xəlilov

Menecmentin əsasları   müh.   

G.Kərimli

 

12-00

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.        b/m. M.Rəhimova

Dünya   iqtisadiyyatı məş.  

E.Xəlilova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

Ekonometrika məş.

dos. M.Qarayev

Maliyyə və  investisiyalar   müh.  

A.Hüseynova

 

IV

10-00

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Azərbaycan    iqtisadiyyatı məş.     dos. C.Qasımov

Biznesin   əsasları müh. dos. E.Hüseynova

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh. T.Süleymanova

Menecment məş. b/m. Z.Rəsulov

Maliyyə və  investisiyalar   məş.  

A.Hüseynova

 

11-00

İqtisadi informatika lab. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

  İqtisadiyyata         giriş      müh.   dos.O.Səmədova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

   İşgüzar yazışmalar    müh. b/m.Z.Rəsulov

Turizmin  əsasları   müh.  X.Xəlilov

Marketinqin  əsasları məş.

A.Namazova

 

12-00

İqtisadiyyata giriş          məş.dos.O.Səmədova

Dünya   iqtisadiyyatı müh.  

E.Xəlilova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. b/m. R.Əmiraslanova

Ekonometrika məş.  dos. M.Qarayev

Menecmentin əsasları   məş.

G.Kərimli

   

Makroiqtisadiyyat müh.

b/m. G.Şəfaqətov

 

V

10-00

İqtisadi informatika məş. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Makroiqtisadiyyat məş.

b/m. G.Şəfaqətov

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.        b/m. M.Rəhimova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş. S.Nəsibli

Maliyyə və  investisiyalar   məş.  

A.Hüseynova

 

İqtisadi informatika lab. S.Aslanova

 

11-00

Dünya   iqtisadiyyatı məş.  

E.Xəlilova

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Biznesin əsasları məş.  dos. E.Hüseynova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. b/m. R.Əmiraslanova

İnsan resurslarının idarə edilməsi məş. T.Süleymanova

   İşgüzar yazışmalar   məş .   b/m. Z.Rəsulov

 

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.        b/m. M.Rəhimova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. b/m. R.Əmiraslanova

Ekonometrika müh. dos. M.Qarayev

 

12-00

Xarici (rus) dil-1 məş. İ.Quliyeva

Azərbaycan    iqtisadiyyatı məş.     dos. C.Qasımov

Menecment müh.   b/m.Z.Rəsulov

Marketinqin əsasları məş.

A.Namazova

Menecmentin əsasları   müh.

G.Kərimli

 

13-00

İqtisadi informatika müh. S.Aslanova

Xarici (ingilis) dil-2 məş. G.Qurbanova

Makroiqtisadiyyat        məş.

b/m. G.Şəfaqətov

Menecment məş. b/m. Z.Rəsulov

Turizmin  əsasları   məş.  X.Xəlilov

Menecmentin əsasları   məş.

G.Kərimli

 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2019/2020-ci tədris ili üzrə Mühəndislik fakültəsinin yay semestrinin DƏRS CƏDVƏLİ

 

           QRUP


Gün, saat

MYM1

MYM2

MYM3

MYM4

MYM5

MYM6

MYM7

MYM8

MYM9

MYM10

MYM11

MYM12

MYM13

MYM14

   
   
   
   
   
   

I

10-00

Elektroenergetikanın əsasları.müh.       S.Şıxəliyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh. Ə.Məmmədov

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

 İstilik   texnikası. müh.   dos. Ü.Aşurova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

11-00

Elektroenergetikanın əsasları.   müh.         S.Şıxəliyeva

Elektrotexniki materiallar.müh. L.Süleymanova

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh. Ə.Məmmədov

Azərbaycan tarixi.müh. G.Əjdərzadə

Nəzəri             mexanika   müh.   dos. V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

 

İnformasiya texnologiyalarına giriş. müh. dos.E.İsrafilova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

12-00

Elektrotexniki materiallar.müh. L.Süleymanova

 

Fizika  müh.           dos. T.Yusibova

Azərbaycan tarixi.müh. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika müh. dos.V.Mustafayev


İnformasiya texnologiyalarına giriş. müh. dos.E.İsrafilova

   

13-00

 

Ölçmə texnikasının əsasları müh.             S.Şıxəliyeva

   

II

10-00

Elektrotexniki materiallar. lab L.Süleymanova

Ölçmə texnikasının əsasları.müh.                 S.Şıxəliyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh.Ə.Məmmədov

Fizika     müh.        dos. T.Yusibova

 

İstilik       texnikası. müh.   dos. Ü.Aşurova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

11-00

Elektrotexnikanın əsasları-2.müh. L.Süleymanova

Ölçmə texnikasının əsasları.müh.               S.Şıxəliyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri sem. Ə.Məmmədov

Fizika     sem.          dos. T.Yusibova

Nəzəri         mexanika sem. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

İstilik      texnikası. sem.   dos. Ü.Aşurova

İnformasiya texnologiyalarına giriş. müh. dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. müh. A.Abdurahmanova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

12-00

Elektroenergetikanın əsasları.     lab      S.Şıxəliyeva

Elektrotexnikanın əsasları-2.müh. L.Süleymanova

Azərbaycan tarixi.sem. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika müh. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

İİnformasiya texnologiyalarına giriş. sem. dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. müh. A.Abdurahmanova

   

13-00

   

III

10-00

Elektroenergetikanın əsasları. müh.             S.Şıxəliyeva

Elektrotexnikanın əsasları-2.sem. L.Süleymanova

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh. Ə.Məmmədov

Fizika   lab.                                 dos. T.Yusibova

İstilik       texnikası. müh.   dos. Ü.Aşurova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

11-00

Elektroenergetikanın əsasları.     müh.       S.Şıxəliyeva

Elektrotexnikanın əsasları-2.müh. L.Süleymanova

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh. Ə.Məmmədov

Fizika     müh.           dos. T.Yusibova

Azərbaycan tarixi.müh. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika müh. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

 

Verilənlər bazasının əsasları. lab. A.Abdurahmanova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

12-00

 

Texniki informatika müh. M.Paşayev

Azərbaycan tarixi.sem. G.Əjdərzadə

Nəzəri       mexanika sem. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

Verilənlər bazasının əsasları. müh. A.Abdurahmanova

   

IV

10-00

Elektrotexniki materiallar.müh. L.Süleymanova

Ölçmə texnikasının əsasları.müh.                 S.Şıxəliyeva

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri.müh. Ə.Məmmədov

İnformasiya texnologiyalarına giriş. sem . dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. lab. A.Abdurahmanova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

11-00

Elektrotexnikanın əsasları-2.lab. L.Süleymanova

Ölçmə texnikasının əsasları. lab.                 S.Şıxəliyeva

Texniki informatika.müh.M.Paşayev

Fizika     lab.            dos. T.Yusibova

Azərbaycan tarixi.sem. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika müh. dos.V.Mustafayev

İnformasiya texnologiyalarına giriş. müh. dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. müh. A.Abdurahmanova

   

12-00

Texniki informatika.lab .M.Paşayev

Fizika lab.            dos. T.Yusibova

Azərbaycan tarixi. müh. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika sem. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

   
   

V

10-00

Elektroenergetikanın əsaslar.müh.           S.Şıxəliyeva

Elektrotexniki materiallar.müh. L.Süleymanova

Texniki informatika lab. M.Paşayev

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri sem. Ə.Məmmədov


 

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova

İstilik texnikası. sem.   dos. Ü.Aşurova


 

İİnformasiya texnologiyalarına giriş. sem . dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. lab. A.Abdurahmanova

   

Elektroenergetikanın əsaslar.lab.           S.Şıxəliyeva

     

11-00

Elektrotexniki materiallar.müh. L.Süleymanova

Ölçmə texnikasının əsasları lab.               S.Şıxəliyeva

Fizika     müh.        dos. T.Yusibova

Azərbaycan tarixi.müh. G.Əjdərzadə

Nəzəri         mexanika müh. dos.V.Mustafayev

Xarici (ingilis) dil-2 dos. V.Məhərrəmova


 

İnformasiya texnologiyalarına giriş.müh. dos.E.İsrafilova

Verilənlər bazasının əsasları. müh. A.Abdurahmanova

Xarici (ingilis) dil-1 L.Rüstəmova

   

Elektrotexniki materiallar.lab. L.Süleymanova

   

12-00

Elektrotexnikanın əsasları-2.lab. Süleymanova L

 Texniki informatika müh. M.Paşayev

Fizika     sem.          dos. T.Yusibova

   

Fizika     müh.             dos. T.Yusibova

   

13-00

Texniki informatika.lab. M.Paşayev