Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

31 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

Qrup

Saat

AƏ17

İS17.1;

İS17.2

MT19.1

MT19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

İS18.1

İS18.2

AƏ19.1

AƏ19.2

AƏ18.1

AƏ18.2

MT17.1

MT17.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

Rİ16

11:30

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

12:00

Pediatriya və gigyenanın əsasları

Müəllim Firdovsi Rəhimov

Psixologiya

Müəllim İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-4

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

13:00

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

14:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

Azərbaycan dialektologiyası

Dosent Namaz Manafov

Sosial pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

15:00

Elementar riyaziyyat-1

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

16:00

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Müəllim Ayşən İsmayılova

17:00

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri Müəllim Niyaməddin Məmmədov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

TO19

İ18.1

İ18.2

        

ST19

İ19

Bİ19.1

Bİ19.2

Bİ18

M17

   MU19.1

   MU19.2

Mq19.1

Mq19.2

K19

MU17

11:30

İqtisadi hüquq

Müəllim Şəfa Quliyeva

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

12:30

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici (ingilis) dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova  

14:00

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

İdarəetmə uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

18:00

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

 

Mühəndislik fakültəsi

Qrup

Saat

İT19

EE18

İT18

EM19

İE19

YN19

ÇM18

10:00

Politologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

11:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş Dosent Elmira   İsrafilova

Xarici (İngilis dili) dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova

12:00

Marketinq

Müəllim Aynur Namazova

12:30

Riyaziyyat-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

14:00

Xarici (İngilis dili) dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

16:00

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Kimya

Dosent Adil Aslanov