Mingəçevir Dövlət Universitetində

21 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi)

qrup

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

saat

18:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

f.f.d.

G.Yunusova

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

dos. Z.Əzizova

Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması

dos.

S.Mustayev

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

dos.

M.İsmayılova

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

f.f.d.

R.Məmmədova

Ali makroiqtisa-

Diyyat

prof.

V.Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi

dos.

R.Əliyev

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.

K.Eyyubova

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri  

dos.

S.Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış

emalı

dos.

E.İsrafilova

Ekoloji    proqramlaşdırma    

dos.

P.Səfərova

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

dos.

N.Manafov

Fənlərarası əlaqənin problemləri        f.f.d. Ş.Qocayeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

R.Bağırov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları (lab)

dos.

A.Əliyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının aktual problemləri dos.

M.İsmayılova

Energetik sistemlər

dos.

T.Hüseynov

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi müh.

dos.

S.Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış

emalı (lab)

dos.

E.İsrafilova

22 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi)

qrup

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

saat

18:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

dos.

N.Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos.

M.İsmayılov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos.

A.Əliyeva

Energetika sənayesinin

iqtisadi

problemləri

dos.

E.Hüseynova

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri

dos.

Z.Musayev

Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.

M.Mehdiyev

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

N.Manafov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos.

M.Hümmətov

İqtisadi

inkişaf və

iqtisadi artım

dos.

A.Qasımov

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

dos.

T.Hüseynov

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi

dos.

S.Qəhrəmanov

İnformasiya texnologiya-

larının müasir problemləri

tex.f.d.

M.Əhmədov

23 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

İMM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

12:00

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi

dos.

F.Namazova

Alınma sözlərin ingilis dilinin zənginləşdirilməsi yolları

dos.

M.İsmayılov

İnformatika tədrisinin aktual problemləri

dos.

A.Əliyeva

Dövlətin regional siyasəti

prof.

F.Məmmədov

İnvestisiyaların

idarə edilməsi

dos.

E.Cəfərov

Elektrik şəbəkələri və sistemləri

dos.

Z.Musayev

Yol şəraiti və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

dos.

Ş.Heydərov

İnformasiya emalı sistemlərinin riyazi modelləri

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji təhlükəsizlik

prof.

E.Məmmədov

13:00

İngilis dilində

hazırlığın tarixi və metodologiyası

dos.

M.İsmayılov

Proqramlaşdırma

dilləri

dos.

A.Əliyeva

Dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji istiqamətləri

prof.

F.Məmmədov

Obyektyönümlü proqramlaşdırma

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji informasiya sistemləri

f.f.d.

R.Ağayeva