Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

19 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

XD19

İS19.1

İS19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

MT17.1

MT17.2

İS17.1

İS17.2

XD17

Rİ17

11:00

Xarici dil-1

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

Xarici dil-2

Müəllim Xəyalə Abdullayeva

11:30

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

12:00

Təhsildə İKT Müəllim Səadət

Aslanova

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

12:30

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Xarici dil-6

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

14:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Etnopedaqogika

Dosent Sahib Məmmədov

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Orta əsrlər tarixi

Dosent Nizami Zeynalov

16:00

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

17:00

Xarici dil-2

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

18:00

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası Müəllim Günel Baxşiyeva    

 

   Qrup

Saat

İS18.1;

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1;

R18.2

XD18

T18

Rİ16

MT19.1

MT19.2

12:30

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

15:00

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Xəyalə Abdullayeva

M/m və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim İlham Məmmədov

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

16:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Səadət Aslanova  

Elçin Tağıyev 

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması  Baş müəllim   Zemfira Əliyeva    

18:00

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim

Kərim Əliyev

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

Bİ19.1

MU19.1

MU19.2

İ19

Mq19.1

Mq19.2

K19

İ17.1

İ17.2

Bİ17, DB17

MU17

Mq17

ST18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

11:00

Xarici (Rus)

dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Statistika

Müəllim Təranə Süleymanova

11:30

Marketinq

Müəllim Saqib Məmmədov

Logistika

Müəllim Aynur Namazova

Maliyyə

Baş müəllim Mehriban Kərimov

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Sığorta işinin təşkili

Müəllim Nazim Səfərov

14:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Politologiya

Dosent Esmira Cəfərova

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

16:00

İdarəetmə təhlili

Dosnet Mehman Hüseynov

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

Səadət Aslanova

18:00

İqtisadi informatika

Müəllim Səadət Aslanova

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

 

Mühəndislik fakültəsi

Qrup

Saat

E19

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

EM19

İE17

İT17

EM17

EE17

YN17

YN18

İT18

İE18

ÇM18

10:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

10:30

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları

Baş müəllim Qəzənfər Əliyev

Elektrotexnika

Müəllim Liliya Süleymanova

11:00

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

İstilik texnikasının

nəzəri əsasları-2

Dosent

Ülkər Aşurova

11:30

Heyvanlar aləmi

b.f.d.

Vüsalə

Mustafayeva

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

12:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

İES-in qazan qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Müəllim Rövşən Mustafayev

Hidravlika

Dosent Mahir İsmayılov

13:00

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim Oktay Məmmədov

14:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev

15:00

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

Texniki informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev,

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

Meliorasiya və rekultativ işin ekolojı əsasları

b.f.d. Vüsalə Mustafayeva

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Baş müəllim Əli Məmmədov

16:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova          

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim   Səbnəm Nəsirova,      

16:30

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

17:00

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər         Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova