Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM platforması üzrə

19 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

XD19

Rİ17

R17

AƏ17

İS17.1

İS17.2

XD18

T18

Rİ18.1

Rİ18.2

11:00

Riyazi-fizika tənlikləri

f.r.f.d.

Mehman Rəsulov

11:30

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

Adi diferensial tənliklər

Baş müəllim Sabir Babuşov

12:00

Xarici dildə oxu və nitq-2

Müəllim Lalə Rüstəmova 

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

14:00

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

15:00

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Müəllim Ülviyyə Kərimova

Xarici (Alman,Fransız)

dil-1

Dosent Namaz Manafov

Leyla Məmmədova

16:00

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

17:00

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Yeni tarix-1

Müəllim Quliyeva Tahirə

 

   Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS.19.2

MT18.1

MT18.2

14:00

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

15:00

Müasir Azərbaycan dili-3

Baş müəllim Rahilə Mustafayeva

16:00

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Müəllim Sevinc Səmədova

18:00

Azərbaycan dilindən praktikum

Müəllim Pərvin Hüseynova

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

Bİ19.2

M19

Bİ17

ST19

DB19

TO17

TO18

M17

Bİ18

DB18

MU19.1

MU19.2

11:30

Mühasibat və mühasibat məsələləri

Müəllim Akif Əhmədov

12:00

Dünya iqtisadiyyatı

Müəllim Elmira Xəlilova

14:00

Korporativ idarəetmə

Baş müəllim     Zaur Rəsulov

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Dosent

Şahsuvar Heydərov

16:00

Xarici (ingilis)

dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

 

Mühəndislik fakültəsi

Qrup

Saat

                     İT19

ÇM19.1

EM19

EM18

İT17

EE18

10:00

Politologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş Dosent Elmira İsrafilova 

 

Ətraf mühitin kimyası

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

15:00

Ekolojı nəzarətin üsul və vasitələri

Müəllim Gülmirə Məmmədova

16:00

Xarici dil-1

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

17:00

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva,

Müəllim

Səadət Aslanova

Kommunikasiya və Busistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev