Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

18 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

XD19

R19.1

R19.2

AƏ17

MT19.1

MT19.2

İS17.1

İS17.2

R17

XD17

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

11:00

Xarici dil-2

Müəllim

Xəyalə Abdullayeva

11:30

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

12:30

Həndəsə-2

Müəllim Nailə Allahyarova

Xarici dilin tədrisi metodikası

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

12:30

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş Müəllim Kərim Əliyev

Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:00

Ana dilinin tədrisi metodikası

Müəllim Səbinə Novruzova

16:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

17:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Xəyalə Abdullayeva

İnformatika -1

                                                             Baş müəllim   Zemfira   Əliyeva

 

   Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1;

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

Rİ16

14:00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

f.f.d.Günel Yunusova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

15:00

Xarici dildə oxu

və nitq-4

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

16:00

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-2

Müəllim

Dürdanə Qurbanova

Xəyalə Abdullyeva

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Məlahət İsmayılova

18:00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

f.f.d.Günel Yunusova

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Xəyalə Abdullayeva

 

Qrup

Saat

Bİ19.1

Bİ19.2

ST19

DB19

MU19.1

M19

Mq19.2

TO19

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

Bİ17

DB17

Mt17

11:00

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Biznesin təhlükəsizliyi

Müəllim Təranə Süleymanova

11:30

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Svetlana Nəsibli

Maliyyə bazarları

Müəllim Arif Kələşov

Bələdiyyə idarəçiliyi

Dosent Elmir Cəfərov

12:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

Müəllim Səadət Aslanova

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

İdarəetmə qərarları

Müəllim Nuran Cəfərov

12:30

Maliyyə hesabatları

Müəllim Aytən Hüseynova

Audit

Müəllim Musayev Ələsvər

14:00

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

15:30

Politologiya

Dosent

Esmira Cəfərova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Aynur Əzizova

Korporativ menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

 

Qrup

Saat

MU18

M18

Mq18

TO18

DB18

ST18

11:30

Bazar infrastrukturu

Baş müəllim Təranə Əliyeva

12:00

Pul və banklar

Baş müəllim Mehriban Kərimova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Günel Kərimli

13:00

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

14:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Məllim Nərmin Əhmədova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

E19

EE19

İT19

ÇM19.1

EM19

YN19

EM17

İE17

İT17

EE17

İT18

EE18

İE18

11:30

Elektrotexnikanın əsasları-2

Müəllim Liliya Süleymanova

Avtomatlaşdırmanın

əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

12:00

Fizika

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

İnformatika

Baş müəllim

Mürsəl

Paşayev

İES-in buxar və qaz turbinləri

Dosent Mahir İsmayılov

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları   


Müəllim

Şəbnəm Nəsirova, Nərmin Əhmədova

14:00

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Fəxriyyə İsayeva

Xarici (ingilis)

dil-2

Müəllim Samirə Əhmədova

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Baş müəllim Əli Məmmədov

16:00

Üzvi kimya

Dosent Adil Aslanov

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Dosent Pərvanə Səfərova

Hesablama təcrübələri


Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

17:00

Fizika-2

fiz.f.d. Rayihə Ağayeva

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

Sistem mühəndisliyi 


Dosent   Elmira İsrafilova