Mingəçevir Dövlət Universitetində

14 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

qrup

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

saat

18:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

f.f.d.

G.Yunusova

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

dos.

Z. Əzizova

Riyaziyyatın tədrisinində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması

dos.

S. Mustayev

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

dos.

M. İsmayılova

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

fil.f.d.

R. Məmmədova

Ali makroiqtisa-

diyyat

prof.

V. Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi

dos.

R. Əliyev

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.

K. Əyyubova

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri  

dos.

S. Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış emalı            

dos.

E. İsrafilova

Ekoloji proqramlaşdırma    

dos.

P. Səfərova

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

dos.

N.Manafov

Fənlərarası əlaqənin problemləri        

fil.f.d.

Ş. Qocayeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri                  

dos.

R. Bağırov

Energetik sistemlər

dos.

T. Hüseynov

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi müh.

dos.

S. Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış

emalı (lab)

dos.

E. İsrafilova

15 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

qrup

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

saat

18:40

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

Ekonometrika

dos.

C. Musayeva

Energetika

sənayesinin

iqtisadi

problemləri

dos.

E. Hüseynova

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

N. Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos.

M. İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos.

M. Hümmətov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos.

A. Əliyeva

İqtisadi

inkişaf və iqtisadi artım

dos.

A. Qasımov

Energetika müəssisələrinin

idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

yolları

dos.

T. Hüseynov

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit

keçid prosesləri

dos.

Z. Musayev

Nəqliyyat

axınları nəzəriyyəsi

dos.

S. Qəhrəmanov

Ekologiya mühəndisliyinin müasir

problemləri

dos.

M. Mehdiyev

16 may 2020-ci iltarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

qrup

AƏM19

XDM19

İMM19

İM19

EEM19

YNM19

EMM19

saat

12:00

Azərbaycan ədəbiyyatının

tədrisi tarixi

dos.

F. Namazova

Alınma sözlərin

ingilis dilinin

zənginləşdirilməsi

yolları

dos.

M. İsmayılov

İnformatika

tədrisinin aktual

problemləri

dos.

A. Əliyeva

Dövlətin

regional siyasəti

prof.

F. Məmmədov

Elektrik şəbəkələri

və sistemləri

dos.

Z. Musayev

Yol şəraiti və yol hərəkətinin

təhlükəsizliyi

dos.

Ş. Heydərov

Ekoloji

təhlükəsizlik

prof.

E. Məmmədov

13:00

İngilis dilində

hazırlığın tarixi və metodologiyası

dos.

M. İsmayılov

Proqramlaşdırma

dilləri

dos.

A. Əliyeva

Dövlətin iqtisadi

siyasətinin strateji istiqamətləri

prof.

F. Məmmədov

Ekoloji

informasiya sistemləri

f.f.d.

R. Ağayeva