Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

23 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

R17

XD19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

T19

MT19.1

MT19.2

Rİ17

11:00

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

11:30

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d.Bəsti Seyidzadə

Adi diferensial tənliklər

Baş müəllim Sabir Babuşov

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

12:00

Xarici dildə oxu və nitq-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Lalə Rüstəmova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri

Dosent Müsəllim Hümbətov

14:00

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

15:00

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasıl

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

 

   Qrup

Saat

İS18.1

İS18.2

MT17.1

MT17.2

MT18.1;

MT18.2

R18.1

R18.2

T18

AƏ18.2

AƏ18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

14:00

Etnopedaqogika

Dosent Sahib Məmmədov

15:00

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

f.f.d.Rahilə Məmmədova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Müəllim Ayşən İsmayılova

Müasir Azərbaycan dili-3

Müəllim Gülnar Vəliyeva

15:30

Riyazi analiz-4

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

Pedaqogika-2

Baş müəllim Könül Cabbarova

Riyazi analiz-4

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

Mq19.1

Mq19.2

K19

ST19

İ19

TO18

M19

DB19

ST17.1

ST17.2

11:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

12:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

13:00

Vergilər və vergitutma

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

14:00

Servis fəaliyyəti

Müəllim Quliyeva Mədinə

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Natəvan Kələşova

15:00

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Sosiologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

YN17

EM18

EE18

EM17

YN19

     İE19

EM19

13:00

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

Riyaziyyat-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

14:00

Ekologiya mühəndisliyinə giriş

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

16:00

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları

Dosent Şahsuvar Heydərov

Elektronikanın əsasları  

Müəllim Bəxtiyar Əliyev        

Xarici-2

Müəllim Samirə Əhmədova

17:00

Elektronikanın əsasları      

Müəllim Bəxtiyar Əliyev,

Müəllim Şəbnəm Nəsirova