Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM platforması üzrə

15 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup  

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

MT19.1

MT19.2

AƏ17

İS19.1

İS19.2

MT17.1

MT17.2

Rİ17

İS17.1

İS17.2

R17

11:00

Cəbr

Baş müəllim Sabir Babuşov

11:30

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

12:00

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

14:00

Xarici dil-2

f.f.d.LMayıl İsmayılov

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

15:00

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Azərbaycan dilində feil

Baş müəllim Gülxar Yusibova

 

Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

T18

Rİ18.1

Rİ18.2

MT18.1

MT18.2

XD18

13:00

Yeni tarix-1

Müəllim Tahirə Quliyeva

14:00

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

Pedaqoji psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

15:00

Dünya ədəbiyatı-2

Dosent Flora Namazova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

f.f.d.Maarifə Manafova

Xarici (Fransız) dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

16:30

Xarici (Alman) dil-1

Dosent Namaz Manafov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ19

ST19

         Bİ19.1

         Bİ19.2

   MU19.1

   MU19.2

DB19

     Bİ17

MU17

   Mq18

DB17

ST17.1

ST17.2

T018

11:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

12:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

14:30

Mühasibat uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

15:00

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

16:00

İşgüzar yazışmalar

Müəllim Saqib Məmmədov

Bank işi

Müəllim Ələsvər Musayev

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

EE19

E19

ÇM19.1

ÇM19.2

İE19

İE18

EM18

İT19

EE18

EM19

11:30

Kimya-2

Dosent Pərvanə Səfərova

12:00

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent Elmira İsrafilova        

Kommunikasiya və Busistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev    

13:00

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

14:00

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
Dosent

Adil Aslanov

Xarici dil-2

Müəllim Samirə   Əhmədova

15:00

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

t.f.d. Hökümə Əsgərova

16:00

Tətbiqi fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim Mirzə Cavadov