Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM platforması üzrə

14 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

XD19

Rİ17

R17

AƏ17

İS17.1

İS17.2

XD18

T18

Rİ18.1

Rİ18.2

11:30

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

Adi diferensial tənliklər

Baş müəllim Sabir Babuşov

12:00

Orta əsrlər tarixi-1

Dosent

Nizami Zeynalov

Xarici dildə oxu və nitq-2

Müəllim Lalə Rüstəmova 

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

14:00

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

15:00

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Müəllim Ülviyyə Kərimova

Xarici (Alman)

dil-1

Dosent Namaz Manafov

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

16:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Quliyeva Tahirə

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

Qədim və orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti

Baş müəllim Mətanət Yusifova

17:00

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Xarici (Fransız)

dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

Riyazi analiz-4

Dosent Qəhrəman Kələşov

 

   Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS.19.2

MT18.1

MT18.2

Rİ16

14:00

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

15:00

Müasir Azərbaycan dili-3

Baş müəllim Rahilə Mustafayeva

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Müəllim Sevinc Səmədova

17:00

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi:

Qrup

Saat

Bİ19.2

M19

MU19.1

MU19.2

DB18

TO17

MU18

M18

M17

Bİ18

DB18

Bİ17

11:30

Mühasibat və mühasibat məsələləri

Müəllim Akif Əhmədov

12:00

Dünya iqtisadiyyatı

Müəllim Elmira Xəlilova

14:00

Mühasibat uçotu  

Dosent Nüşabə Qədimli

Korporativ idarəetmə

Baş müəllim     Zaur Rəsulov

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

16:00

Xarici (ingilis)dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

                     İT19

ÇM19.1

E19

İE17

YN17

EM18

İT17

TO18

EE18

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent Elmira   İsrafilova        

Ətraf mühitin kimyası

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

15:00

Mülki müdafiə

üəllim İlham Məmmədov

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Dosent Şahsuvar Heydərov

16:00

Xarici dil-1

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Mülki müdafiə

Müəllim Ariz Abbasov

17:00

Hesablama təcrübələri

Baş Zemfira Əliyeva, Müəllim

Səadət Aslanova

Kommunikasiya və Busistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev