Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

14 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

XD19

İS19.1

İS19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

MT17.1

MT17.2

İS17.1

İS17.2

XD17

Rİ17

11:00

Xarici dil-1

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-1

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

11:30

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

12:00

Təhsildə İKTMüəllim Səadət

Aslanova

Xarici dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

12:30

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Xarici dil-6

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

14:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası Müəllim Günel Baxşiyeva    

16:00

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

17:00

Xarici dil-2

Müəllim

Gülnarə Qurbanova

 

   Qrup

Saat

İS18.1;

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

XD18

Rİ16

12:30

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

15:00

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim

Kərim Əliyev

16:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Səadət Aslanova  

Elçin Tağıyev  

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması             Baş müəllim   Zemfira Əliyeva    

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

 

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi:

Qrup

Saat

Bİ19.1

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

Mq19.1

Mq19.2

K19

İ17.1

İ17.2

Bİ17

DB17

Mq17

ST18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

11:00

Xarici (Rus)

dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Statistika

Müəllim Təranə Süleymanova

11:30

Marketinq

Müəllim Saqib Məmmədov

Logistika

Müəllim Aynur Namazova

Maliyyə

Baş müəllim Mehriban Kərimov

12:00

İqtisadi informatika

Müəllim Səadət Aslanova

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

14:00

Sosiologiya

Dosent Esmira Cəfərova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

İqtisadi hüquq

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

Səadət Aslanova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

E19

EE19

ÇM19.2

EM19

İE17

EM18

İT17

EM17

EE17

YN18

İT18

İE18

ÇM18

10:00

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Gülşən Nəsirova

11:00

Elektrotexnika

Müəllim Liliya Süleymanova

11:30

Heyvanlar aləmi

b.f.d.

Vüsalə

Mustafayeva

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

12:00

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Müəllim Rövşən Mustafayev

Hidravlika

Dosent Mahir İsmayılov

14:00

İES-in qazan qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri

Müəllim Gülmirə Məmmədova

15:00

Texniki informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev,

Nərmin Əhmədova

Meliorasiya və rekultativ işin ekolojı əsasları

b.f.d. Vüsalə Mustafayeva

İstilik texnikasının

nəzəri əsasları-2

Dosent

Ülkər Aşurova

16:00

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

Sistemli analiz və kompüterdə         modelləşdirmə  

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova          

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim 

Səbnəm Nəsirova, Nərmin Əhmədova17:00

   
 

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova