Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

09 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil pilləsi)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

IV GÜN

18:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

f.f.d.

G.Yunusova

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

dos.

Z.Əzizova

Riyaziyyatın tədrisinində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması

   dos.

S.Mustayev

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

dos.

M.İsmayılova

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

         f.f.d.

R.Məmmədova

Ali makroiqtisa-

diyyat

prof.

V.Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi

dos.

R.Əliyev

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.

K.Əyyubova

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri  

dos.

S.Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış emalı            

dos.

E.İsrafilova

Ekoloji proqramlaşdırma    

dos.

P.Səfərova

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

dos.

N.Manafov

Fənlərarası əlaqənin problemləri        

f.f.d. Ş.Qocayeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri                  

dos.

R.Bağırov

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının aktual problemləri

dos.

M.İsmayılova

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi müh.

dos.

S.Qəhrəmanov

20:00

İnformasiya qorunmasının metodoloji əsasları (lab)        

dos.

A.Əliyeva