Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

10 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

MT19.1

MT19.2

İS19.1

İS19.2

R19.1

R19.2

Rİ17

R17

XD17

İS18.1;

İS18.2

MT18.1

MT18.2

11:00

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim

Kərim Əliyev

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

11:30

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Akademik yazı və oxu

f.f.d.Şükufə Qocayeva

12:00

İnformatika və təhsildə İKT

                       Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

14:00

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1

Müəllim Günel Əhmədova

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

18:00

Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Müəllim Günel Baxşiyeva

Sosial pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Qrup

Saat

R18.1;

R18.2

AƏ18.1

AƏ18.2

Rİ16

XD18

Rİ18.1

Rİ18.2

13:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:00

Azərbaycan dialektologiyası

Dosent Namaz Manafov

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Xarici (Fransız dili) dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

Azərbaycan tarixi

Müəllim

Vüsalə Mövlayeva

17:00

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

Kompüter modelləşdirilməsi

Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Xarici (Alman dil) dil-1

Dosent Namaz Manafov

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

MU18

Bİ19.1

Bİ19.2

TO19

M17

MU19.1

MU19.2

M19

Mq19.1

İ19

Bİ19.1 Bİ19.2

T017

TO18

DB18

Bİ18

11:30

Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Müəllim Mədinə Quliyeva

12:00

Aqrar iqtisadiyyat

Müəllim Yeganə Məmmədli

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova  

İqtisadi informatika

Dosent Almaz Əliyeva

15:00

Xarici (ingilis) dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Aynur Əzizova

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Müəllim

Aytən Hüseynova

Xarici (rus dili) dil-2

Müəllim Rozetta Yusubova

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

Məryəm Əsədova

17:00

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

Peşə etikası və etiket

Baş müəllim İlham Məmmədov

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

          

   Qrup

Saat

EE19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EE18

YN18

EE17

İT17

EM17

İE17

ÇM18

EM19

EMM19

11:30

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

12:00

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Yüksək gərginlik texnikası

Müəllim Liliya Süleymanova

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim Oqtay Məmmədov

14:00

Su ehtiyatlarının kompleks istifadısi və mühafizəsi

Dosent

Pərvanə Səfərova

Xarici dil-2

Müəllim Samirə Əhmədova

14:30

Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Fəxriyyə İsayeva

İES-in qazan qurğuları

Müəllim Sveta

Bəkirova

17:00

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

Korporativ idarəetmə sistemləri

Müəllim Ceyhun Əlizadə  

18:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev