Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

09 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

MT17.1

MT17.2

XD19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

T19

MT19.1

MT19.2

Rİ17

11:00

Riyazi analiz-2

Dosent Qəhrəman Kələşov

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

Ümumi fizila

Dosent Yusibova Təranə

11:30

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d.Bəsti Seyidzadə

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

12:00

Azərbaycan dilində feil

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

Müəllim Ayşən İsmayılova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri

Dosent Müsəllim Hümbətov

14:00

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

 

   Qrup

Saat

İS18.1

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

              Rİ18.1

               Rİ18.2

T18

15:00

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

f.f.f.Rahilə Məmmədova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Müəllim Ayşən İsmayılova

Pedaqogika

p.f.d.Sahib Əliyev

15:30

Pedaqogika-2

Baş müəllim Könül Cabbarova

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

Mq19.1

Mq19.2

K19

ST19

İ19

MU19.1

MU19.2

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

11:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Rövşən Babayev

11:30

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Natəvan Kələşova

13:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Rövşən Babayev

14:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Natəvan Kələşova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

YN17

YN18

İT17

EM18

EE18

EM17

EMM

12:00

Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Sistem mühəndisliyi  Dosent Elmira İsrafilova  

14:00

Nəqliyyatda xüssusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri Müəllim İlham Məmmədov

Qrup və ekoloji sistemlərin təsnifat və ordinasiya tədqiqat metodları

Müəllim Gülmirə Məmmədova

15:00

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları

Dosent Şahsuvar Heydərov

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

16:00

Elektronikanın əsaları      

Müəllim Bəxtiyar Əliyev        

Ekolojı proqnozlaşdırma

Dosent Pərvanə Səfərova

17:00

Elektronikanın əsaları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev,

Müəllim Şəbnəm Nəsirova