Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

08 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

MT19.1

MT19.2

İS19.1

İS19.2

MT17.1

MT17.2

Rİ17

İS17.1;

İS17.2

R17

XD17

11:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

11:30

Arxeologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Mətbuat dili

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

12:00

İnformatika və təhsildə  İKT                                       Baş müəllim Zemfira Əliyeva,

Şəbnəm Nəsirova      

Təhsildə İKT    

Müəllim

Səadət

Aslanova

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

14:00

Müasir Azərbaycan dili-1

Baş müəllim Sevil İsayeva

Xarici dildə oxu və

nitq-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Ana dili-2

Müəllim Zəminə Gülüstani

 

Qrup

Saat

İS18.1; İS18.2

T18

R18.1; R18.2

AƏ18.1

AƏ18.2

AƏ17

Rİ16

XD18

13:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:30

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim Kərim Əliyev

15:30

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Azərbaycan dialektologiyası

Dosent Namaz Manafov

16:00

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

Fil.f.d.Günel Yunusova

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

16:30

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

M18

Bİ19.1

Bİ19.2

İ18.1

İ18.2

Bİ18

ST17.1

ST17.2

Mq17

Mt17

TO18

DB17

T017

11:00

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Yerli özünü idarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Müəllim Saqib Məmmədov

11:30

Heyətin idarə olunması

Dosent Emilya Hüseynova

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

12:00

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

15:00

Müəssisənin iqtisadiyyatı

Müəllim Vüqar Məmmədli

İşgüzar yazışmalar

Müəllim Saqib Məmmədov

Bronlaşdırma sistemləri

Müəllim Bağırov Cəlil

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

 

Qrup

Saat

DB19

M19

K19

Mq19.1

Mq19.2

MU19.1

MU19.2

TO19

DB18

İ19

11:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Svetlana Nəsibli

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

12:00

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

N.Əhmədova

R.Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

N.Əhmədova

R.Əmiraslanova

13:00

Mikroiqtisadiyyat

Dosent Ofelya Səmədova

14:00

Multikulturalizmə giriş

Müəllim Quliyeva Şəlalə

16:00

Sosiologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

İqtisadiyyat

Baş müəllim Məlahət Rəhimova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

EE19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

İE18

ÇM18

EE17

YN17

İT17

EM17

İE17

EM18

YN19

İE19

EM19

11:00

Elektro-

energetikada

diaqnostika

Müəllim Alim Nəcəfov

Analitik kimya

Dosent Adil Aslanov

11:30

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim İsayeva Fəxriyyə

Ümumi ekologiya

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

12:00

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

Hidravlika

Dosent

Mahir İsmayılov

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim

Oktay Məmmədov

Su hövzələrinin vəziyyətinin müşahidəsi və nəzarəti

Müəllim Gülmirə Məmmədova

14:00

Fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

Kimya

Dosent Adil Aslanov

14:30

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

t.f.d.Hökümə Əsgərova

16:00

Tətbiqi fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları    

Baş Müəllim Elnur   Xəlilov

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

17:00

Fizika

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

Metrologiya,

standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları   

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

18:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə                          Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova, Müəllim Nərmin Əhmədova