Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

08 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

İS17.1

İS17.2

T19

MT19.1

MT19.2

AƏ17

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.1

R19.2

Rİ17

11:00

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

11:30

Cəbr-2

Baş müəllim Sabir Babuşov

12:30

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

Azərbaycan dilində feil

Baş müəllim Gülxar Yusibova

 

Qrup

Saat

AƏ18.1; AƏ18.2

İS18.1; İS18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

MT18.1;

MT18.2

Rİ16

XD18

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

Pedaqoji psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Xarici dil-1 ( Alman dil)

Dosent Namaz Manafov

15:00

Dünya ədəbiyatı-2

Dosent Flora Namazova

15:30

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

Xarici dil-1 (Fransız dili)

Müəllim Leyla Məmmədova

17:00

Kompyuter modelləşdirilməsi                                                                         Müəllim Şəbnəm Nəsirova            

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə

Qrup

Saat

İ19

ST19

Bİ19.1

Bİ19.2

Mu19.1

Mu19.2

İ18.1

İ18.2

MU18

Mq18

ST18

11:00

Statistika

Baş müəllim Elmira Hacıyeva

12:00

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Baş müəllim Təranə Səfərova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EM18

YN19

EM17

ÇM19.1

ÇM19.2

EE18

11:00

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Sarıyev Vüqar

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş                            Dosent Elmira

İsrafilova        

İnformatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev    

14:00

Su hövzələrinin vəziyyətinin müşahidəsi və nəzarəti

Müəllim Gülmirə Məmmədova

İqtisadiyyat

Müəllim Mədinə Quliyeva

15:00

Kimya

Dosent

Pərvanə Səfərova