Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

07 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

İS19.1

İS19.2

T19

MT19.1

MT19.2

AƏ17

Rİ17

R17

XD17

11:00

Adi diferensial tənliklər

Baş müəllim Sabir Babuşov

11:30

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

12:30

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

Akademik yazı və oxu

Fil.f.d.Şükufə Qocayeva

14:00

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənov

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Qrup

Saat

AƏ18.1; AƏ18.2

İS18.1; İS18.2

MT18.1;

MT18.2

Rİ16

XD18

T18

14:30

Müasir Azərbaycan dili-3

Baş müəllim Rahilə Mustafayeva

15:00

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

15:30

Xarici dil-1

Dosent Namaz Manafov

16:30

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Müəllim Sevinc Səmədova

Xarici dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

Qədim və orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti

Baş müəllim Mətanət Yusifova

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

ST18

DB17

Bİ17

ST17.1

ST17.2

TO17

DB18

Mu19.1

Mu19.2

TO18

11:00

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

Baş müəllim

Sevda Paşayeva

12:00

Mühasibat və mühasibat məsələləri

Müəllim Akif Əhmədov

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Dosent Şahsuvar Heydərov

15:00

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

ÇM18

EE19

EM18

İT17

EM17

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EE18

E19

İE17

11:00

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

12:00

Texniki informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev,

Müəllim Nərmin Əhmədova

Atmosfer havasının vəziyyətinin müşahidəsi və nəzarəti

Müəllim Gülmirə Məmmədova

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları

b.f.d. Vüsalə Mustafayeva

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent Elmira İsrafilova

14:00

Ətraf mühitin kimyası

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

15:00

Mülki müdafiə

Müəllim İlham Məmmədov

17:00

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Müəllim Səadət Aslanova

Kommunikasiya və Busistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar

Əliyev