Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

06 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Qrup

Saat

M17

ST18

DB18

R19.1

R19.2

Mq18

MT18.1

MT18.2

AƏ17

YN19

TO18

R18.1

R18.2

İT18

İT17

İE17

ÇM18

11:00

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

11:30

Bazar infrastrukturu

Baş müəllim Əliyeva Təranə

12:00

Həndəsə-2

Müəllim Nailə Allahyarova

İES-in buxar və qaz turbinləri

Dosent Mahir İsmayılov

12:30

Maliyyə bazarları

Müəllim Arif Kələşov

Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Müəllim Ağakişiyeva Səadət

13:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

14:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Babazadə Ayna

İnsan resursları nın idarə

olunması

Müəllim Günel Kərimli

15:30

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

16:00

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim

Asudə Abdurrah

manova

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

17:00

İnformatika və

təhsildə İKT

Müəllim

Ceyhun Əlizadə

Metrologiya,

standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova