Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

06 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.1

R19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

T19

AƏ17

R17

Rİ17

İS17.1;

İS17.2

MT17.1

MT17.2

XD17

11:00

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

RİKNƏ-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d. Bəsti Seyidzadə

11:30

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4

Dosent Flora Namazova

Xarici dilin tədrisi metodikası

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

12:00

Ana dili-2

Müəllim Zəminə Gülüstani

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri

Dosent Müsəllim Hümbətov

12:30

Müasir Azərbaycan

dili-1

Baş müəllim Sevil İsayeva

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Akademik yazı və oxu

Fil.f.d.

Şükufə Qocayeva

14:00

Həndəsə-2

Müəllim Nailə Allahyarova

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

Ana dilinin tədrisi metodikası

Müəllim Səbinə Novruzova

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası

Müəllim Səriyyə Allahverdiyeva

Qrup

Saat

AƏ18.1; AƏ18.2

İS18.1; İS18.2

MT18.1;

MT18.2

R18.1; R18.2

Rİ18.1; R18.2

Rİ16

XD18

T18

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

15:00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

Fil.f.d.Günel Yunusova

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

Fil.f.d.Rahilə Məmmədova

Xarici dildə oxu və nitq-4

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

15:30

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Pedaqogika

Müəllim Ülviyyə Verdiyeva

16:00

Mülkü müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1

Müəllim İlham Məmmədov

16:30

Elementar riyaziyyat-1

Müəllim Mehparə Məmmədova

17:00

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

MU19.1

Mq19.1

K19

ST17.1

ST17.2

İ18.1

İ18.2

Mq17

Bİ17

DB17

Mt17

İ16(Q)

11:00

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Xəyalə Xəlilova

11:30

İnsan resurslarının idarə edilməsi

İ.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Baş müəllim Təranə Səfərova

İstehsal sahələrinin marketinqi

Dosent Fərman İsgəndərov

Biznesin təhlükəsizliyi

Müəllim Təranə Süleymanova

Bələdiyyə idarəçiliyi

Dosent Elmir Cəfərov

12:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Firmanın iqtisadiyyatı

İ.f.d.Murad Tağıyev

İdarəetmə qərarları

Müəllim Nuran Cəfərov

12:30

Audit

Müəllim Musayev Ələsvər

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Audit

Müəllim Musayev Ələsvər

Qrup

Saat

TO18

M18

Mu18

Bi18

Bİ19.1

Bİ19.2

12:00

Firmanın iqtisadiyyatı

İ.f.d.Murad Tağıyev

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

14:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

15:00

Servis fəaliyyəti

Müəllim Mədinə Quliyeva

Pul və banklar

Baş müəllim Mehriban Kərimova

Xarici dil-2

Fil.f.d.

Qocayeva Şükufə

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Nərmin Əhmədova

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

EM19

İE19

E19

EM18

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

EM17

YN19

EE18

İE18

EE17

İE17

11:30

Fizika

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

Üzvi kimya

Dosent Adil Aslanov

Elektrotexnika

nın əsasları-2

Müəllim Liliya Süleymanova

12:00

Radioekologiya

Dosent Məhyəddin Mehdiyev

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent

Elmira İsrafilova

14:00

Tətbiqi fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

Alternativ enerji mənbələri

t.f.d. Hökümə Əsgərova

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

14:30

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı

Dosent Adil Aslanov

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

15:00

İstilik texnikasının

nəzəri əsasları-2

Dosent Ülkər Aşurova

16:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

17:00

Kimya-2

Dosent Pərvanə Səfərova