Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

25 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

Xarici dil-2

Unit 2.A. Right place, wrong time / Grammar: Past Simple: regular and irregular verbs

Müəllim Dürdanə Qurbanova

11:00

İnsan resurslarının idarə edilməsi

İntellektual kapital və onun

idarə edilməsi. Təhsil və

insan inkişafı.

Müəllim Xəyalə

Xəlilova

11:00

Elektroenergetikada diaqnostika

Sinxron generatorların profilaktiki diaqnostikası

Müəllim Alim

Nəcəfov

11:30

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

Məktəbəqədər təhsilin müasir inkişaf mərhələsi

Müəllim Ülviyyə

Verdiyeva

11:30

Maliyyə bazarları

Qızıl bazarı və onun növləri

Müəllim Arif

Kələşov

12:00

Antiböhran idarəetmə

Antiböhran idarəetmənin əsas xüsusiyyətləri. İdarəetmə proseslərində   böhranın müayinəsi

Müəllim Aynur

Namazova

12:00

Elektrotexnika

Üç fazalı elektrik dövrlərinin alınması

Müəllim Liliya

Süleymanova

12:00

İqtisadi informatika

Fərdi kompüterin əsas xarakteristikaları və tətbiq sahələri

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

14:00

Psixologiya

Psixologiyanın tıdqiqat metodları

Müəllim Nərgiz Həsənova

14:00

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1

Riyaziyyatın təlim prosesində şagirdlərin təfəkkürü və idrak maraqlarının inkişaf etdirilməsi

Müəllim Günel Əhmədova

14:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Azərbaycanın keçid dövrü iqtisadiyyatı

Dosent Cəlal Qasımov

14:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İdarəetmə sektorlarında İKT-dən istifadənin əsasları

Müəllim Nərmin Əhmədova

14:30

Statistika

Statistika müşahidəsinin

nəzəriyyəsi. Statistika

məlumatlarının

yekunlaşdırılması və

qruplaşdırılması

Baş müəllim

Elmira Hacıyeva

14:30

Su emalı qurğularının

texnoloji sxemləri və

layihələndirilməsi

Buxar qazanlarını su ilə

qidalandırmaq üçün əlavə

edilən suyun əsas emal

sxemləri

t.f.d.Hökumə Əsgərova

14:30

İnformatika və təhsildə İKT

Alqoritm anlayışı, onun

xassələri və təsvir vasitələri

Baş müəllim

Zenfira Əliyeva

15:00

Azərbaycan tarixi

Xilafətin tənəzzülü və Azərbaycanda müstəqil feodal dövlətlər. Azərbaycanda Atabəylər istiqlaliyyəti dövrü (IX-XII əsrlər)

Baş müəllim İlham Məmmədov

15:30

Kompüterlərin arxitekturası

Fərdi kompüterin prosessorunun strukturu və funksiyaları

Müəllim Nərmin Əhmədova

16:00

Sosiologiya

Cəmiyyətin meydana gəlməsi. Sosial həyatın təşkilinin tarixi tipləri.

Baş müəllim

Üzeyir Zeynalov

16:30

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

İnformasiya sisteminin informasiya, texniki və proqram təminatı

Müəllim Asudə

Abdurrahmanova

17:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İnformasiya kommunikasiya texnologiyasının

yaradılmasının əsasları

Müəllim Səadət

Aslanova

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Məzmun standartları. Biliyin kateqoriyaları: Məzmun standartları. Biliyin kateqoriyaları

Baş müəllim

Səbinə Quliyeva