Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

19 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

Dünya ədəbiyyatı-2

N.Dostayevskinin ilk və ikinci yaradıcılıq dövrü

Dosent Flora Namazova

12:00

Marketinq

İstehlakçı davranışlarının öyrənilməsi

Xəyalə Xəlilova

12:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Ötürmə mexanizminin kinematik tədqiqi

Dosent   Vüqar Mustafayev

13:00

İşgüzar yazışmalar

Sənədlərin təsnifatı və rekvizitləri

i.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

14:00

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Su təsərrüfatının

ekolojiləşdirilməsi.Xüsusi

mühafizə olunan təbiət əraziləri

Baş müəllim Təranə Səfərova

14:00

Adi diferensial tənliklər

Tam diferensial tənliklərin həlli

Dosent Sahib Mustafayev

15:00

Mikroiqtisadiyyat

İstehsal amilləri

nəzəriyyəsi

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

15:00

Xarici dildə oxu və nitq- 6

Enlightenment   the industrial revolution

Baş müəllim Kərim Əliyev

16:00

Ümumi ekologiya

Populyasiyanın strukturu

b.f.d. Vüsalə Mustafayeva

16:00

Maliyyə bazarları

Valyuta bazarı və onun funksiyaları

Müəllim Arif Kələşov