MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİNİN QİYABİ TƏHSİL FORMASI ÜZRƏ

2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ

DƏRS   CƏDVƏLİ

Qrup

Req.

Saat

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

29.04.2021

30.04.2021

03.05.2021

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

Həftənin günləri

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

ENM20 (Q)

18:40 19:40

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2 Əzizova A   məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   müh.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   müh.

Riyazi analiz – 1

Məmmədov N məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2 Əzizova A     məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   məş.

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N məş.

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2 Əzizova A     məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   müh.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A     məş.

19:55 20:55

2

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N   müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   məş.

Fizika - 2   Sarıyev V     lab.

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N   müh.

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N   müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   müh.

Fizika - 2   Sarıyev V     lab.

Fizika - 2  

Sarıyev V   müh.

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N   müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Azərbaycan tarixi   Cavadov M   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

21:10 22:10

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Fizika - 2

Sarıyev V     müh.

Fizika - 2   Sarıyev V     məş.

Riyazi analiz – 1  Məmmədov N   məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A     məş.

Fizika - 2   Sarıyev V     müh.

Fizika - 2   Sarıyev V     məş.

Fizika - 2  

Sarıyev V   lab/məş.

Riyazi analiz – 1   Məmmədov N məş

Riyazi analiz – 1 Məmmədov N   müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–2   Əzizova A     məş.

Fizika - 2   Sarıyev V     müh.

Fizika - 2   Sarıyev V     müh.

NM20 (Q)

18:40 19:40

1

Riyazi analiz-1 Məmmədov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M məş

İstilik texnikası və hidravlika     İsmayılov M müh

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O müh.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E. məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M məş

İstilik texnikası və hidravlika     İsmayılov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E. məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O müh.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M müh

Riyazi analiz-1 Məmmədov M məş

19:55 20:55

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M müh

İstilik texnikası və hidravlika     İsmayılov M lab

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 Allahverdiyev E.   məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M müh

İstilik texnikası və hidravlika     İsmayılov M lab

İstilik texnikası və hidravlika     İsmayılov M müh

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E. məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E. məş.

Riyazi analiz-1 Məmmədov M məş

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O müh.

21:10 22:10

3

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O müh.

İstilik texnikası və hidravlika   İsmayılov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O məş.

İstilik texnikası və hidravlika   İsmayılov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O məş.

İstilik texnikası və hidravlika   İsmayılov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E.   məş.

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Məmmədov O məş.

İstilik texnikası və hidravlika   İsmayılov M müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1   Allahverdiyev E. məş.

İstilik texnikası və hidravlika   İsmayılov M müh/lab

 

 

Qrup

Req.

Saat

11.05.2021

12.05.2021

15.05.2021

16.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

29.05.2021

30.05.2021

31.05.2021

Həftənin günləri

II

III

VI

VII

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

VI

VII

I

EE19 (Q)

18:40 19:40

1

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L müh.

Texniki informatika Paşayev M müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektronikanın əsasları Əliyev B müh

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L müh.

Texniki informatika Paşayev M məş

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S lab

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S lab

Elektronikanın əsasları Əliyev B lab

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L müh.

Texniki informatika Paşayev M müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Texniki informatika Paşayev M məş

19:55 20:55

2

Elektronikanın əsasları Əliyev B müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L müh.

Texniki informatika Paşayev M məş

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektronikanın əsasları Əliyev B müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L məş.

Texniki informatika Paşayev M müh

Texniki informatika Paşayev M məş

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektronikanın əsasları Əliyev B müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L müh.

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh/lab

21:10 22:10

3

Elektronikanın əsasları Əliyev B müh

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L lab.

Texniki informatika Paşayev M müh

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S lab

Elektronikanın əsasları Əliyev B lab

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L lab.

Texniki informatika Paşayev M məş

Texniki informatika Paşayev M müh

Elektrotexniki materiallar Şıxəliyev S lab

Elektronikanın əsasları   Əliyev B lab

Elektroenergetikanın əsasları   Şıxəliyeva S müh

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L məş.

Elektrotexniki materiallar   Şıxəliyev S müh/lab

Elektrotexnikanın əsasları -2 Süleymanova L məş/lab.

İE19 (Q)

18:40 19:40

1

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   müh.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   müh.  

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   məş.  

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S lab.

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   müh.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   müh.  

Hidravlika İsmayılov M   lab  

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   məş.  

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S lab.

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   müh.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Energetika və enerji resursları   Şəfiyeva A   məş.  

Hidravlika İsmayılov M   müh.  

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh/lab

19:55 20:55

2

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Hidravlika İsmayılov M   müh.  

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Hidravlika İsmayılov M   lab.  

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

Hidravlika İsmayılov M   müh.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh/məş.  

21:10 22:10

3

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   lab.

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   müh.  

Hidravlika İsmayılov M   müh.  

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   müh.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   məş.

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   məş.  

Tətbiqi mexanika   Mustafayev V   məş.  

Hidravlika İsmayılov M   müh.  

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   lab.

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və sutəchizatı     Bəkirova S müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   məş.

Hidravlika İsmayılov M   lab.  

İstilik texnikasının nəzəri əsasları 2 Aşurova Ü   məş/lab.

YN19 (Q)

18:40 19:40

1

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R müh

Multikulturalizmə giriş Məmmədov İ   məş

Politologiya Yusifova M   məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M   məş

Materiallar müqaviməti Mustafayev R müh

Multikulturalizmə giriş Məmmədov İ   məş

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M   müh

Politologiya Yusifova M məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M   məş

Materiallar müqaviməti Mustafayev R məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R lab

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

19:55 20:55

2

Politologiya Yusifova M müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Politologiya Yusifova M müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Politologiya Yusifova M müh/məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M məş/lab

21:10 22:10

3

Multikulturalizmə giriş Məmmədov İ müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   məş

Multikulturalizmə giriş Məmmədov İ müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R lab

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M lab

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   müh

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   lab

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   lab

Multikulturalizmə giriş Məmmədov İ müh/məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R lab

Nəqliyyat mühərrikləri Məmmədov M lab

Materiallar müqaviməti Mustafayev R   məş/lab

Hidravlika və hidravlik maşınlar Mustafayev R müh

İT19 (Q)

18:40 19:40

1

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   müh

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları     Quliyeva Ş müh

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları     Quliyeva Ş məş

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   məş

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   məş

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları     Quliyeva Ş müh

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları   Quliyeva Ş müh/məş

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları     Quliyeva Ş məş

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   məş

19:55 20:55

2

Menecmentin əsasları Xəlilova X   müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   məş

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G lab

Menecmentin əsasları Xəlilova X   məş

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   məş

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   məş

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   müh

İnformasiya sistemləri   Nuriyeva V   məş

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G lab

Multimediya texnologiyaları Nuriyeva V müh

Menecmentin əsasları Xəlilova X   məş

21:10 22:10

3

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G müh

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G müh

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G lab

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G lab

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G lab

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G lab

Menecmentin əsasları Xəlilova X   məş

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G müh

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G lab

Multimediya texnologiyaları Baxşıyeva G lab

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G müh

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G müh

Multimediya texnologiyaları Nuriyeva V lab

Multimediya texnologiyaları Nuriyeva V müh

Kompüterlərin arxitekturası Baxşıyeva G lab