MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

PEDAQOJİ FAKÜLTƏSİ ÜZRƏ 2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ ÜÇÜN

DƏRS   CƏDVƏLİ

 

 

AƏ20.1

AƏ20.2

İS20.1

İS20.2

MT20.1

MT20.2

R20

Rİ20.1

Rİ20.2

T20.1

T20.2

XD20

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

I

1
09-00
10-00

Müasir Azərbaycan
dili-1
seminar
Gülüstani Zəminə

Psixologiya
mühazirə
İsmayılova İlhamə

Uşaq psixologiyası
mühazirə
Məmmədova Gülnar

Riyazi analiz-2
seminar
Kələşov Qəhrəman

Cəbr-2
seminar
Babuşov Sabir

Şərq xalqları tarixi
mühazirə
Əjdərzadə Gülər

Xarici dil bacarıqları-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Əliyeva Xədicə

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi
mühazirə
Hüseynova Pərvin

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1
mühazirə
 
SadıqlıGünel

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
mühazirə
Rəsulov Nadir

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1
mühazirə
İsmayılova Məlahət

Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistikanın elementləri
mühazirə
Hümmətov Müsəllim

 

Mətbuat dili
seminar
Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

2
10-15
11-15

Müasir Azərbaycan
dili-1
seminar
Gülüstani Zəminə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Abdullayeva Xəyalə

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
mühazirə
Novruzova Səbinə

Mülki müdafiə
mühazirə
Abbasov Ariz

Cəbr-2
mühazirə
Babuşov Sabir

Orta əsrlər tarixi
mühazirə
Zeynalov Nizami

Təhsildə İKT
mühazirə
Əsədova Məryəm

S/f Politologiya
mühazirə
Qədirova Aygün

Musiqi və onun tədrisi metodikası-1
mühazirə
Kərimova Ülviyyə

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
mühazirə
İsmayılova Ayşən

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
mühazirə
Məmmədova Rahilə

Əməliyyat sistemləri və kompyuter arxitekturası
mühazirə
Əmiraslanova Rəsmiyyə

Müasir tarix-1
mühazirə
Əjdərzadə Gülər

Akademik yazı və oxu
seminar
Qocayeva Şükufə

 

İlk tibbi yardım
mühazirə
Allahverdiyeva Afina

3
11-30
12-30

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Tanırverdiyeva Afayət
 

 

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qarayev Telman
 

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

Multikulturalizmə giriş
seminar
Quliyeva Şəlalə


Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Qurbanova Dürdanə
Rüstəmova Lalə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Ə
liyev Kərim

Əliyeva Xədicə

 Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Hacıyeva Əsmər

Azərbaycan dilində feil
seminar
Gülüstani Zəminə

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
seminar
Nəcəfova Günel

Xarici dil-6
(yüksək oxu və nitq)
seminar
Mikayılova Sevda

 Azərbaycan tarixi-4
mühazirə
Məmmədov İlham

Akademik yazı və oxu
seminar

Qurbanova Dürdanə

 

Azərbaycan dilində feil
seminar
Gülüstani Zəminə

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
seminar
Yusibova Gülxar

II

1
09-00
10-00

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
mühazirə
Ağakişiyeva Səadət

Psixologiya
seminar
İsmayılova İlhamə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

Riyazi analiz-2
seminar
Əhmədov Vilayət

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Qurbanova Dürdanə
Rüstəmova Lalə

Mülki müdafiə
mühazirə
Məmmədov İlham

Azərbaycan tarixi
mühazirə
Yusifova Mətanət

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4 (müasir dövr)
mühazirə
Babazadə Ayna

Ana dilinin tədrisi metodikası-1
mühazirə
Novruzova Səbinə

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası
mühazirə
Allahverdiyeva Səriyyə

Adi diferensial tənliklər
mühazirə
Babuşov Sabir

Əməliyyat sistemləri
və kompyuter
arxitekturası
labaratoriya
Əmiraslanova Rəsmiyə
Nəsirova Şəbnəm

Şərqi Avropa xalqları tarixi
mühazirə
Əjdərzadə Gülər

Politologiya
mühazirə
Cəfərova Esmira

Multikulturalizmə giriş
seminar
Quliyeva Şəlalə

Multikulturalizmə giriş
seminar
Quliyeva Şəlalə

İlk tibbi yardım
mühazirə
Allahverdiyeva Afina

2
10-15
11-15

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi - 1
mühazirə
Babazadə Ayna

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qarayev Telman
Qocayeva Şükufə

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
seminar
Dadaşova Aynur

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
0.5 1

Uşaq psixologiyası
seminar
Məmmədova Gülnar

Riyazi analiz-2
seminar
Kələşov Qəhrəman

Ümumi fizika
mühazirə
Yusifova Təranə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Hacıyeva Əsmər
Rüstəmova Lalə

Xarici dil kommunikativ qrammatikası-2
seminar
Qurbanova Dürdanə
Əliyeva Xədicə

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
mühazirə
Yusibova Gülxar

S/f Müasir pedaqoji texnologiyalar
seminar
Səmədova Sevinc

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1
seminar
Sadıqlı Günel

Politologiya
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
mühazirə
Rəsulov Mehman

Əməliyyat sistemləri
və kompyuter
arxitekturası
labaratoriya
Əmiraslanova Rəsmiyə
Nəsirova Şəbnəm

Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistikanın elementləri
seminar
Hümmətov Müsəllim

Qafqaz xalqları tarixi
mühazirə
Yusifova Mətanət

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
mühazirə
Məmmədova Rahilə

3
11-30
12-30

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Qocayeva Şükufə
 

0.5 2

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qurbanova Dürdanə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Kərimova Nərgiz

Dinləmə və tələffüz
seminar
Tanırverdiyeva Afayət

 

 

Politologiya
seminar
Qədirova Aygün

Xarici dil-6
(yüksək oxu və nitq)
seminar
Mikayılova Sevda

Rüstəmova Lalə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Gülüstani Zəminə

Ümumi fizika
mühazirə
Yusifova Təranə

S/f Müasir pedaqoji texnologiyalar
seminar
Səmədova Sevinc

Riyaziyyatdan çətinlik
dərəcəsi yüksək olan
məsələlərin həlli
seminar
Məmmədova Mehparə

III

1
09-00
10-00

S/f Əski Azərbaycan yazısı
mühazirə
Yunusova Günel

Mülki müdafiə
mühazirə
Məmmədov İlham

Mülki müdafiə və ilk tibbi yardım
seminar
Abbasov Ariz

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Rüstəmova Lalə

İnformatika və informasiya texnologiyaları
mühazirə
Paşayev Mürsəl

Riyazi analiz-2
mühazirə
Əhmədov Vilayət

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Əliyev Kərim

Əliyeva Xədicə

S/f Azərbaycan ədəbi dil tarixi
mühazirə
Ağakişiyeva Səadət

Ana dilinin tədrisi metodikası-1
seminar
Novruzova Səbinə

Musiqi və onun tədrisi metodikası-1
seminar
Kərimova Ülviyyə

S/f Etnopedaqogika
mühazirə
Məmmədov Səhyəddin

Hesablama riyaziyyatı
mühazirə
İsmayılzadə Leyla

S/f Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
mühazirə
İsmayılova Məlahət

Din tarixi
mühazirə
Məmmədov İlham

Akademik yazı və oxu
seminar
Qocayeva Şükufə

Qurbanova Dürdanə

İlk tibbi yardım
Məmmədova Məlahət

İlk tibbi yardım
seminar
Allahverdiyeva Afina

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
mühazirə
Yusibova Gülxar

2
10-15
11-15

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Tanırverdiyeva Afayət

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-2
seminar
Dadaşova Aynur

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

Pedaqogika
mühazirə
Səmədova Sevinc

Ümumi fizika
seminar
Yusifova Təranə

Riyazi analiz-2
seminar
Əhmədov Vilayət

Osmanlı tarixi
mühazirə
Mövlayeva Vüsalə

Xarici dil kommunikativ qrammatikası-2
seminar
Qurbanova Dürdanə
Əliyeva Xədicə

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4 (müasir dövr)
seminar
Babazadə Ayna

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi
seminar
Hüseynova Pərvin

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
mühazirə
Rəsulov Nadir

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
seminar
Nəcəfova Günel

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
seminar
İsmayılova Aygün

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Vəliyeva Gülnar

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1
seminar
İsmayılova Məlahət

Riyazi fizika tənlikləri
mühazirə
Rəsulov Mehman

Tarixin tədrisi metodikası-1
mühazirə
Mövlayeva Vüsalə

Xarici dildə oxu və nitq-6 (yüksək oxu)
Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

Ümumi fizika
labaratoriya
Yusifova Təranə
Sarıyev Vüqar

Multikulturalizmə giriş
seminar
Quliyeva Şəlalə

3
11-30
12-30

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
seminar
Ağakişiyeva Səadət 

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qocayeva Şükufə

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2
seminar
 
SadıqlıGünel

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
seminar
İsayeva Fəxriyyə

 Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qurbanova Dürdanə

 Analitik həndəsə-2
mühazirə
Hümmətov Müsəllim

Orta əsrlər tarixi
seminar
Zeynalov Nizami

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar

Rüstəmova Lalə

Xarici dil bacarıqları-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Əliyeva Xədicə

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi
mühazirə
Hüseynova Pərvin

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4 (müasir dövr)
seminar
Babazadə Ayna

Ana dilinin tədrisi metodikası-1
seminar
Novruzova Səbinə

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları
seminar
İsmayılova Aygün

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
seminar
Nəcəfova Günel

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1
seminar
İsmayılova Məlahət

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
seminar
Rəsulov Mehman

Ümumi fizika
mühazirə
Yusifova Təranə

Qafqaz xalqları tarixi
seminar
Yusifova Mətanət

Mətbuat dili
seminar
Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

Riyaziyyatdan çətinlik
dərəcəsi yüksək olan
məsələlərin həlli
seminar
Məmmədova Mehparə

Ümumi fizika
seminar
Yusifova Təranə

IV

1
09-00
10-00

Müasir Azərbaycan
dili-1
mühazirə
İsayeva Sevil

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2
mühazirə
Məmmədov Məmməd

Uşaq psixologiyası
seminar
Məmmədova Gülnar

Mülki müdafiə
seminar
Abbasov Ariz

İnformatika və informasiya texnologiyaları
laboratoriya
Tağıyev Elçin

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Kərimova Nərgiz

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Qurbanova Dürdanə
Rüstəmova Lalə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Əliyev Kərim

Orta əsrlər tarixi
seminar
Zeynalov Nizami

Azərbaycan tarixi
mühazirə
Yusifova Mətanət

Azərbaycan dilində feil
mühazirə
Yusibova Gülxar

Musiqi və onun tədrisi metodikası-1
seminar
Kərimova Ülviyyə 

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
seminar
Nəcəfova Günel

S/f Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik
mühazirə
İsmayılova Ayşən

Adi diferensial tənliklər
mühazirə
Babuşov Sabir

Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistikanın elementləri
seminar
Hümmətov Müsəllim

Ümumi fizika
labaratoriya
Yusifova Təranə
Ağayeva Rayihə

Tarixin tədrisi metodikası-1
seminar
Mövlayeva Vüsalə

Xarici dilin tədrisi metodikası-2
mühazirə
R.Şlayt

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Məmmədov İlham

İlk tibbi yardım
seminar
Məmmədova Məlahət

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
seminar
Rəsulov Mehman

2
10-15
11-15

S/f Əski Azərbaycan yazısı
seminar
Yunusova Günel

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

Mülki müdafiə
seminar 05,1
Məmmədov İlham

Psixologiya
seminar
Həsənova Nərgiz

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qurbanova Dürdanə

Cəbr-2
mühazirə
Babuşov Sabir

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Əliyev Kərim

Əliyeva Xədicə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Hacıyeva Əsmər
Rüstəmova Lalə

Dinləmə və tələffüz
seminar
Hacıyeva Əsmər
Tanırverdiyeva Afayət

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
seminar
Yusibova Gülxar

S/f Müasir pedaqoji texnologiyalar
mühazirə
Seyidzadə Bəsdi

Etnopedaqogika
seminar
Məmmədov Səhyəddin

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası
seminar
Allahverdiyeva Səriyyə

Riyaziyyatdan çətinlik
dərəcəsi yüksək olan
məsələlərin həlli
mühazirə
Məmmədova Mehparə

Ümumi fizika
labaratoriya
Yusifova Təranə
Ağayeva Rayihə

S/f Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
seminar
İsmayılova Məlahət

Müasir tarix-1
seminar
Əjdərzadə Gülər

Politologiya
seminar
Cəfərova Esmira

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

S/f Əski Azərbaycan yazısı
seminar
Yunusova Günel

İlk tibbi yardım
seminar 05,1
Məmmədova Məlahət

Multikulturalizmə giriş
seminar
Quliyeva Şəlalə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Rüstəmova Lalə

Osmanlı tarixi
mühazirə
Mövlayeva Vüsalə

3
11-30
12-30

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Tanırverdiyeva Afayət

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi - 1
seminar
Babazadə Ayna

Mülki müdafiə
seminar 05,2
Məmmədov İlham

İlk tibbi yardım
seminar 05,1
Məmmədova Məlahət

 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
mühazirə
İsayeva Fəxriyyə

 Analitik həndəsə-2
mühazirə
Allahyarova Nailə

Təhsildə İKT
05,2
Əsədova Məryəm

Politologiya
seminar
Qədirova Aygün

Xarici dil-6
(yüksək oxu və nitq)
seminar
Mikayılova Sevda

Rüstəmova Lalə

Riyazi fizika tənlikləri
seminar
Rəsulov Mehman

Azərbaycan tarixi-4
mühazirə
Məmmədov İlham

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Dadaşova Aynur

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi - 1
seminar
Babazadə Ayna

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
Abdullayeva Xəyalə

İlk tibbi yardım
seminar 05,2
Məmmədova Məlahət

Mülki müdafiə
seminar 05,1
Məmmədov İlham

   

Ümumi fizika
seminar
Yusifova Təranə

Din tarixi
seminar
Məmmədov İlham

V

1
09-00
10-00

Müasir Azərbaycan
dili-1
mühazirə
İsayeva Sevil

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Qarayev Telman
Qocayeva Şükufə

Pedaqogika
seminar
Səmədova Sevinc

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
seminar
İsayeva Fəxriyyə

Analitik həndəsə-2
seminar
Allahyarova Nailə

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Kərimova Nərgiz
Qurbanova Gülnarə

Analitik həndəsə-2
seminar
Hümmətov Müsəllim

Şərq xalqları tarixi
seminar
Əjdərzadə Gülər

Osmanlı tarixi
seminar
Mövlayeva Vüsalə

Təhsildə İKT
05,1
Əsədova Məryəm

S/f Azərbaycan ədəbi dil tarixi
seminar
Ağakişiyeva Səadət

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
seminar
Yusubova Gülxar
 

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1
seminar
Sadıqlı Günel

Xarici dil-6
(yüksək oxu və nitq)
seminar
Mikayılova Sevda

Politologiya
seminar
Quliyeva Şəlalə

Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinə rəhbərlik
seminar
Quliyeva Səbinə

Adi diferensial tənliklər
seminar
Orucov Tofiq

Xarici dilin tədrisi metodikası-2
seminar
Hacıyeva Əsmər

Əməliyyat sistemləri və kompyuter arxitekturası
mühazirə
Əmiraslanova Rəsmiyyə

2
10-15
11-25

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya
seminar
İsayeva Fəxriyyə

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-2
seminar
Sadıqlı Günel

Mülki müdafiə
seminar 05,2
Məmmədov İlham

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Qocayeva Şükufə

Pedaqogika
seminar
Məmmədov Sahib

Cəbr-2
seminar
Babuşov Sabir

Analitik həndəsə-2
seminar
Hümmətov Müsəllim

Ümumi fizika
seminar
Yusifova Təranə

Osmanlı tarixi
seminar
Mövlayeva Vüsalə

Şərq xalqları tarixi
seminar
Əjdərzadə Gülər

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
seminar
Yusubova Gülxar

S/f Azərbaycan ədəbi dil tarixi
seminar
Ağakişiyeva Səadət

Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
mühazirə
Rəsulov Nadir

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası
seminar
Allahverdiyeva Səriyyə

Etnopedaqogika
seminar
Məmmədov Səhyəddin

Adi diferensial tənliklər
seminar
Orucov Tofiq

Hesablama riyaziyyatı
lab.m.
İsmayılzadə Leyla

S/f Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
seminar
İsmayılova Məlahət

Riyazi fizika tənlikləri
seminar
Rəsulov Mehman

Azərbaycan tarixi-4
seminar
Məmmədov İlham

Xarici dildə oxu və nitq-6 (yüksək oxu)
Qarayev Telman
Hacıyeva Əsmər

İlk tibbi yardım
seminar 05,2
Məmmədova Məlahət

Ümumi fizika
labaratoriya
Yusifova Təranə
Sarıyev Vüqar

Multikulturalizmə giriş
seminar
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

3
11-30
12-30

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-2
seminar
Kərimova Nərgiz
  0.5  .2

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
seminar
Abdullayeva Xəyalə
Rüstəmova Lalə

Cəbr-2
seminar
Babuşov Sabir 

İlk tibbi yardım
mühazirə
Allahverdiyeva Afina

Mülki müdafiə
seminar
Məmmədov İlham

 Dinləmə və tələffüz
seminar
Hacıyeva Əsmər

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
seminar
Yusubova Gülxar

Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinə rəhbərlik
seminar
Quliyeva Səbinə

Politologiya
seminar
Quliyeva Şəlalə

Hesablama riyaziyyatı
lab.m.
İsmayılzadə Leyla

Şərqi Avropa xalqları tarixi
seminar
Əjdərzadə Gülər
 

Mülki müdafiə
seminar
Məmmədov İlham

İlk tibbi yardım
mühazirə
Allahverdiyeva Afina

Azərbaycan dilində feil
seminar
Dadaşova Aynur

 

 

II növbə

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

Rİ17

 

I

1
13-00
14-00

Müasir Azərbaycan dili-3
(morfologiya)
mühazirə
Mustafayeva Rahilə

İbtidai təhsilin pedaqogikası
mühazirə
Quliyeva Səbinə

Pedaqoji psixologiya
mühazirə
İsmayılova Ayşən

Sosiologiya
mühazirə
Zeynalov Üzeyir

Azərbaycan tarixi
mühazirə
Quliyeva Tahirə

Tibbi biliklərin əsasları-1
mühazirə
Məmmədova Məlahət

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
mühazirə
Abbasov Ariz

Hesablama riyaziyyatı
laboratoriya
Məmmədov Niyaməddin

 

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Məmmədov İlham

 

2
14-15
15-15

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2
(XIII-XVIII əsrlər)
Yunusova Günel

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Məmmədov İlham

Sosial pedaqogika
mühazirə
Cabbarova Könül

İnformatika və təhsildə İKT
mühazirə
Əlizadə Ceyhun

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
mühazirə
İsayeva Fəxriyyə

Yeni tarix-1
mühazirə
Quliyeva Tahirə

İntensiv ingilis dili
seminar
Əliyev Kərim 0.5,2

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,1

S/f Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri
mühazirə
Məmmədov Niyaməddin

 

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

İbtidai təhsilin pedaqogikası
seminar
Verdiyeva Ülviyyə

 

3
15-30
16-30

İbtidai təhsilin   kurikulumu
seminar
Quliyeva Səbinə

İnformatika-1
labaratoriya
05.2
Əliyeva Zemfira

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham


 

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,2

Tibbi biliklərin əsasları-2
seminar
05,1
Məmmədova Məlahət

Kompyuter modelləşdirilməsi
seminar
05,2
Nəsirova Şəbnəm

 

Politologiya
seminar
Quliyeva Şəlalə

 

II

1
13-00
14-00

İfadəli oxudan praktikum
seminar
Hüseynova Pərvin

Müasir Azərbaycan dili-3
(morfologiya)
seminar
Mustafayeva Rahilə

Musiqi və onun tədrisi metodikası
mühazirə
Kərimova Ülviyyə

Xarici dil-2
seminar
Hacıyeva Əsmər

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Gülüstani Zəminə

Pedaqogika
mühazirə
Cabbarova Könül

Elementar riyaziyyat-1
mühazirə
İsmayılova Sevda

Qədim və Orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti
mühazirə
Yusifova Mətanət

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,2

Xarici dildə oxu və nitq -4
Əliyev Kərim 0.5,1

Riyaziyyatdan çətinlik
dərəcəsi yüksək olan
məsələlərin həlli
mühazirə
Abdullayev Vaqif

 
 

2
14-15
15-15

Müasir Azərbaycan dili-3
(morfologiya)
seminar
Mustafayeva Rahilə

İfadəli oxudan praktikum
seminar
Hüseynova Pərvin

İbtidai təhsilin   kurikulumu
seminar
Quliyeva Səbinə

Xarici dil-4
(yuxarı oxu və nitq)
Abdullayeva Xəyalə

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı
mühazirə
Səmədova Sevinc

Sosiologiya
seminar
Zeynalov Üzeyir

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

Azərbaycan tarixi
seminar
Quliyeva Tahirə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
İsayeva Fəxriyyə

Pedaqogika
mühazirə
Cabbarova Könül

Xarici dildə oxu və nitq -4
Hacıyeva Əsmər 0.5,2

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,1

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2
mühazirə
Məmmədova Məlahət

 

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

Sosiologiya
seminar
Zeynalov Üzeyir

 

3
15-30
16-30

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2
(XIII-XVIII əsrlər)
seminar
Hüseynova Pərvin

İbtidai təhsilin pedaqogikası
seminar
Verdiyeva Ülviyyə

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər
seminar
Sadıqlı Günel

İnformatika və təhsildə İKT
labaratoriya
Əlizadə Ceyhun

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
İsayeva Fəxriyyə

İnformatika-1
labaratoriya
05.2
Əliyeva Zemfira

 Sosiologiya
mühazirə
Zeynalov Üzeyir

 

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
mühazirə
Allahverdiyeva Afina

Kompyuter modelləşdirilməsi
seminar
05,1
Nəsirova Şəbnəm

Tibbi biliklərin əsasları-2
seminar
05,2
Məmmədova Məlahət

 

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər
seminar
Sadıqlı Günel

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

Pedaqogika
seminar
İsmayılova Ayşən

İnformatika və təhsildə İKT
labaratoriya
Əlizadə Ceyhun

Azərbaycan tarixi-2
mühazirə
Zeynalov Nizami

 

III

1
13-00
14-00

Dünya ədəbiyyatı-2
(Şərqi Slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
mühazirə
Manafova Maarifə

İbtidai təhsilin pedaqogikası
mühazirə
Quliyeva Səbinə

Pedaqoji psixologiya
seminar
İsmayılova Aygün

Xarici dil-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə

Riyazi analiz-4
mühazirə
Əhmədov Vilayət

İnformatika-1
mühazirə
Əliyeva Zemfira

Mülki müdafiə-1
mühazirə
Məmmədov İlham

Ölkəşünaslıq
mühazirə
Əliyev Kərim

 
 

2
14-15
15-15

Azərbaycan dialektologiyası
mühazirə
Manafov Namaz

Xarici dil-4
(yuxarı oxu və nitq)
Qocayeva Şükufə

İbtidai təhsilin   kurikulumu
seminar
Quliyeva Səbinə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Manafova Maarifə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Gülüstani Zəminə

Elementar riyaziyyat-1
mühazirə
Məmmədova Məhparə

Riyazi analiz-4
mühazirə
Abdullayev Vaqif


Azərbaycan tarixi-2
seminar
Cavadov Mirzə

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
seminar
05.1
Abbasov Ariz
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
seminar
05.2
Allahverdiyeva Afina

Süni intellektual sistemlərin idarə olunması
mühazirə
Əliyeva Zemfira

 

İfadəli oxudan praktikum
seminar
Hüseynova Pərvin

Müasir Azərbaycan dili-3
(morfologiya)
seminar
Mustafayeva Rahilə

 

3
15-30
16-30

Əski Azərbaycan yazısı
seminar
Yunusova Günel

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2
(XIII-XVIII əsrlər)
seminar
Hüseynova Pərvin

Xarici dil-2
seminar
Hacıyeva Əsmər

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı
seminar
Səmədova Sevinc

İnformatika və təhsildə İKT
labaratoriya
Əlizadə Ceyhun

Pedaqogika
seminar
İsmayılova Ayşən

Multikulturalizmə giriş
seminar
Məmmədov İlham

Elementar riyaziyyat-1
seminar
İsmayılova Sevda

Qədim və Orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti
seminar
Yusifova Mətanət

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,2

İntensiv ingilis dili
seminar
Qarayev Telman 0.5,1

Kompyuter modelləşdirilməsi
mühazirə
Əliyeva Zemfira

 

İfadəli oxudan praktikum
seminar
Hüseynova Pərvin

İnformatika və təhsildə İKT
labaratoriya
Əlizadə Ceyhun

Politologiya
seminar
Quliyeva Şəlalə

 

IV

1
13-00
14-00

Azərbaycan dialektologiyası
seminar
Manafov Namaz

Dünya ədəbiyyatı-2
(Şərqi Slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
seminar
Manafova Maarifə

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər
mühazirə
Sadıqlı Günel

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların emosional-sosial inkişafı
mühazirə
Verdiyeva Ülviyyə

Pedaqogika
mühazirə
Cabbarova Könül

Politologiya
mühazirə
Quliyeva Şəlalə

Yeni tarix-1
seminar
Quliyeva Tahirə

Xarici dildə oxu və nitq -4
Hacıyeva Əsmər 0.5,2

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,1

 

Əski Azərbaycan yazısı
seminar
Yunusova Günel

Tibbi biliklərin əsasları-2
seminar
05,1
Məmmədova Məlahət

 

2
14-15
15-15

Dünya ədəbiyyatı-2
(Şərqi Slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
seminar
Manafova Maarifə

Azərbaycan dialektologiyası
seminar
Manafov Namaz

Xarici dil-4
(yuxarı oxu və nitq)
Qocayeva Şükufə

Musiqi və onun tədrisi metodikası
seminar
Kərimova Ülviyyə

Sosial pedaqogika
seminar
Cabbarova Könül

Xarici dil-2
seminar
Abdullayeva Xəyalə

Riyazi analiz-4
seminar
Əhmədov Vilayət

Elementar riyaziyyat-1
seminar
Sadıqlı Günel

Riyazi analiz-4
seminar
Abdullayev Vaqif

İnformatika-1
labaratoriya
05.1
Əliyeva Zemfira

Mülki müdafiə-1
05.1
Məmmədov İlham

Ölkəşünaslıq
seminar
Əliyev Kərim

Hesablama riyaziyyatı
mühazirə
İsmayılzadə Leyla

 

Müasir Azərbaycan dili-3
(morfologiya)
seminar
Mustafayeva Rahilə

Tibbi biliklərin əsasları-1
05.2
Məmmədova Məlahət

 

3
15-30
16-30

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2
(XIII-XVIII əsrlər)
seminar
Hüseynova Pərvin

Musiqi və onun tədrisi metodikası
seminar
Kərimova Ülviyyə

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
seminar
Manafova Maarifə

Pedaqoji psixologiya
seminar
İsmayılova Aygün

Azərbaycan tarixi
mühazirə
Quliyeva Tahirə

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
seminar
05.2
Abbasov Ariz
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-1
seminar
05.1
Allahverdiyeva Afina

Tibbi biliklərin əsasları-2
seminar
05,2
Məmmədova Məlahət

 

Multikulturalizmə giriş
mühazirə
Məmmədov İlham

Sosiologiya
seminar
Zeynalov Üzeyir

Süni intellektual sistemlərin idarə olunması
seminar
Əliyeva Zemfira

 

V

1
13-00
14-00

Əski Azərbaycan yazısı
pr.m.sem
Yunusova Günel

Dünya ədəbiyyatı-2
(Şərqi Slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
seminar
Manafova Maarifə

İbtidai təhsilin pedaqogikası
seminar
Verdiyeva Ülviyyə

Xarici dil-4
(yuxarı oxu və nitq)
Abdullayeva Xəyalə

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı
seminar
Səmədova Sevinc

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların emosional-sosial inkişafı
seminar
Məmmədov Səhyəddin

Pedaqogika
seminar
İsmayılova Ayşən

Riyazi analiz-4
seminar
Orucov Tofiq

İnformatika-1
labaratoriya
05.1
Əliyeva Zemfira

Riyazi analiz-4
seminar
Abdullayev Vaqif

Pedaqogika-2
seminar
Cabbarova Könül

İntensiv ingilis dili
seminar
Əliyev Kərim 0.5, 2

İntensiv ingilis dili
seminar
Qarayev Telman 0.5,1

Hesablama riyaziyyatı
mühazirə
İsmayılzadə Leyla

 

S/f Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri
labaratoriya
Məmmədov Niyaməddin

 

2
14-15
15-15

Dünya ədəbiyyatı-2
(Şərqi Slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
seminar
Manafova Maarifə

Əski Azərbaycan yazısı
pr.m.sem
Yunusova Günel

İbtidai təhsilin   kurikulumu
seminar
Quliyeva Səbinə

İbtidai təhsilin pedaqogikası
seminar
Verdiyeva Ülviyyə

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların emosional-sosial inkişafı
seminar
Məmmədov Səhyəddin

Sosial pedaqogika
seminar
Cabbarova Könül

Elementar riyaziyyat-1
seminar
Məmmədova Məhparə

Pedaqogika
seminar
İsmayılova Ayşən

Elementar riyaziyyat-1
seminar
İsmayılova Sevda

Azərbaycan tarixi
seminar
Quliyeva Tahirə

Azərbaycan tarixi-2
mühazirə
Zeynalov Nizami

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,2

Xarici dildə oxu və nitq -4
Əliyev Kərim 0.5,1

Riyaziyyatdan çətinlik
dərəcəsi yüksək olan
məsələlərin həlli
seminar
Abdullayev Vaqif

 
 

3
15-30
16-30

İnformatika və təhsildə İKT
mühazirə
Əlizadə Ceyhun

Mülki müdafiə-1
05.2
Məmmədov İlham

Xarici dil-1
(fransız dili)
seminar
Məmmədova Leyla 0.5,1

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2
(XIII-XVIII əsrlər)
seminar
Hüseynova Pərvin

Tibbi biliklərin əsasları-1
05.1
Məmmədova Məlahət