Mingəçevir Dövlət Universiteti

Magistratura səviyyəsi üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının

CƏDVƏLİ (başlama vaxtı - 18:00)

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

Qrup AƏM20 İxtisas: 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1

Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

fil.f.d. Manafova Maarifə

11.01.21

2

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

15.01.21

3

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

19.01.21

4

Xarici dil

dos. Əzizova Zenfira

25.01.21

5

Müasir Azərbaycan dili

dos. Manafov Namaz

29.01.21

6

Ədəbi əsərlərin təhlili

dos. Namazova Flora

02.02.21

Qrup XDM20 İxtisas: 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1

İngilis dilində ixtisarlar

dos. Məhərrəmova Vəfa

11.01.21

2

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

15.01.21

3

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

19.01.21

4

Xarici dil (alman dili)

dos. Manafov Namaz

25.01.21

6

İngilis dilində hazırlığın müasir problemləri

dos. İsmayılov Mayıl

29.01.21

5

İntensiv ingilis dili

dos. İsmayılov Mayıl

02.02.21Qrup RMM20 İxtisas: 060105 Riyaziyyat müəllimliyi


1

Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları

dos. Hümmətov Müsəllim

11.01.21

2

Məktəb riyaziyyat kursunda triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası

dos. İsmayılova Məlahət

15.01.21

3

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

19.01.21

4

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

25.01.21

5

Xarici dil

dos. Əzizova Zenfira

29.01.21

6

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

dos. Kələşov Qəhrəman

02.02.21

Qrup İMM20 İxtisas: 060113 İnformatika müəllimliyi

1

Informatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları

dos. İsmayılova Məlahət

11.01.21

2

Xarici dil

dos. Əzizova Zenfira

15.01.21

3

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

19.01.21

4

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

25.01.21

5

Əməliyyat sistemləri və onların tədrisi metodikası

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

29.01.21

Qrup İSM20 İxtisas: 060115 İbtidai sinif müəllimliyi

1

Müasir pedaqoji texnolo-giyalar

dos. Seyidzadə Bəsti

11.01.21

2

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarının aktual problemləri

dos. Bağırov Rizvan

15.01.21

3

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

19.01.21

4

Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları

fil.f.d. Yunusova Günel

22.01.21

5

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

25.01.21

6

Xarici dil

dos. Əzizova Zenfira

29.01.21

7

Azərbaycan təhsil tarixi

p.f.d. Əliyev Sahib

02.02.21

Qrup İM20 İxtisas: 060404 İqtisadiyyat

1

İqtisadi təlimlər tarixinin təkamülü

dos. Səmədova Ofeliya

11.01.21

2

İqtisad elminin müasir problemləri

dos. Qasımov Cəlal

15.01.21

3

Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri

dos. Səmədova Ofeliya

19.01.21

4

Tədqiqat metodları

dos. Bayramov Şahin

25.01.21

5

Ali mikroiqtisadiyyat

prof. Əyyubov Veysəl

29.01.21

Qrup STM20 İxtisas: 060405 Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

1

Tədqiqat metodları

dos.İsgəndərov Fərman

11.01.21

2

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları

dos. Əliyev Rövşən

15.01.21

3

Energetika istehsalının təşkili və planlaşdırılması problemləri

dos. Hüseynova Emiliya

19.01.21

4

Sənaye müəssisələrində riskin idarə edilməsi

i.f.d. Tağıyev Murad

25.01.21

5

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri

dos.İsgəndərov Fərman

29.01.21

Qrup BİM20 İxtisas: 060409 Biznesin idarə edilməsi

1

Tədqiqat metodları

dos. İsgəndərov Fərman

11.01.21

2

Strateji insan resursları

dos. Hüseynova Ruhiyyə

15.01.21

3

Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri

dos. İsgəndərov Fərman

19.01.21

4

Strateji idarəetmə

dos. Hüseynova Emiliya

25.01.21

5

Müasir idarəetmə nəzəriyyələri

dos. Hüseynova Emiliya

29.01.21

Qrup DBM20 İxtisas: 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

1

Tədqiqat metodları

dos. İsgəndərov Fərman

11.01.21

2

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları

dos. Əliyev Rövşən

15.01.21

3

Dövlət qulluğunun təşkili və idarə ediməsi

dos. Əliyev Rövşən

19.01.21

4

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müasir problemləri

prof. Məmmədov Fizuli

25.01.21

5

Dövlət idarəçiliyinin informasiya təminatı

prof. Məmmədov Fizuli

29.01.21


Qrup İEM20 İxtisas: 060609 İstilik energetikası mühəndisliyi

1

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

11.01.21

2

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

15.01.21

3

Xarici dil

dos. Məhərrəmova Vəfa

19.01.21

4

İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

dos. Eyyubova Kəmalə

25.01.21

5

İES və AES turbinləri

dos. İsmayılov Mahir

29.01.21

6

Enerji resursları və onların qorunması

dos. Eyyubova Kəmalə

02.02.21

Qrup YNM20 İxtisas: 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi  

1

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

11.01.21

2

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

15.01.21

3

Xarici dil

dos. Məhərrəmova Vəfa

19.01.21

4

Avtomobil nəqliyyatının tarixi və metodologiyası

dos.Qəhrəmanov Səbuhi

25.01.21

5

Yol hərəkətinin təşkilinin əsas istiqamətləri

dos. Əliyev Əlləz

29.01.21

6

Şəhərin nəqliyyat planlaşdırılması

dos. Əliyev Əlləz

02.02.21

Qrup İTM20 İxtisas: 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

1

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

11.01.21

2

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

15.01.21

3

Xarici dil

dos. Məhərrəmova Vəfa

19.01.21

4

Verilənlərin təhlilinin müasir texnologiyaları

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

25.01.21

5

İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası

dos. İsrafilova Elmira

29.01.21

6

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi

dos. Mustafayeva Aidə

03.02.21

Qrup EMM20 İxtisas: 060649 Ekologiya mühəndisliyi

1

Ali məktəb pedaqogikası

p.f.d. Əliyev Sahib

11.01.21

2

Psixologiya

dos. Məmmədov Sahib

15.01.21

3

Xarici dil

dos. Məhərrəmova Vəfa

19.01.21

4

Ekologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

dos. Mehdiyev Məhiyəddin

25.01.21

5

Təbii mühit və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə

dos. Səfərova Pərvanə

29.01.21

6

Ətraf mühitin mühafizəsinin texnikası və texnologiyası

dos. Səfərova Pərvanə

02.02.21

II tədris ili üzrə

Qrup AƏM19 İxtisas: 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

1

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

dos. Manafov Namaz

11.01.21

2

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

dos. Namazova Flora

15.01.21

3

Linqvistik təhlilin elmi-metodiki əsasları

fil.f.d. Yunusova Günel

19.01.21

4

Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri

fil.f.d. Manafova Maarifə

25.01.21

5

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının nəzəri problemləri

fil.f.d. Məmmədova Rahilə

29.01.21

6

Fənlərarası əlaqənin problemləri

fil.f.d. Manafova Maarifə

02.02.21

Qrup XDM19 İxtisas: 060103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

1

Müasir ingilis dilində modellərin geniş istifadə metodikası

dos. İsmayılov Mayıl

11.01.21

2

Azərbaycan və ingilis dillərinin leksikologiyasının tədrisinin elmi-metodik əsasları

dos. Məhərrəmova Vəfa

15.01.21

3

Tərcümə metodikası

dos. İsmayılov Mayıl

19.01.21

4

İngilis dilinin tədrisi metodikası

dos. Məhərrəmova Vəfa

25.01.21

Qrup RMM19 İxtisas: 060105 Riyaziyyat müəllimliyi

1

Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

dos. Mustafayev Sahib

11.01.21

2

Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası

p.f.d.Hümmətov Müsəllim

15.01.21

3

Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi strukturun elementlərinin tədrisi metodikası

dos. Rəsulov Mehman

19.01.21

4

Həcmlərin oyrənilməsi metodikası

dos. Mustafayev Sahib

25.01.21

Qrup İMM19 İxtisas: 060113 İnformatika müəllimliyi

1

Tədris tətbiqi və öyrədici proqram paketləri

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

11.01.21

2

İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər

dos. İsmayılova Məlahət

15.01.21

3

İnformatika kursunun tədrisində əməliyyat sisteminin tətbiqi metodikası

tex.f.d. Əhmədov Möhübbət

19.01.21

4

İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaşdırılması metodikası

dos. Rəsulov Mehman

25.01.21

5

İnformatikanın tədrisinin tarixi və metodologiyası

dos. Əliyeva Almaz

29.01.21

Qrup İSM19 İxtisas: 060115 İbtidai sinif müəllimliyi

1

Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları

fil.f.d. Yunusova Günel

11.01.21

2

İbtidai təhsil pedaqogikasının tarixi və metodologiyası

dos. Seyidzadə Bəsti

15.01.21

3

Sosial pedaqogika

dos. Seyidzadə Bəsti

19.01.21

4

İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları

fil.f.d. Məmmədova Rahilə

25.01.21

5

Müqayisə nəzəriyyəsi elementləri və onların tətbiqləri

dos. Bağırov Rizvan

29.01.21

6

Məsələ həllinin metodiki problemləri

dos. Rəsulov Mehman

02.02.21

Qrup EEM19 İxtisas: 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi

1

Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli

dos. Eyyubova Kəmalə

11.01.21

2

Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri

dos. Aşurova Ülkər

15.01.21

3

Uzaq elektrik ötürməsi

dos. Eyyubova Kəmalə

19.01.21

4

Elektroenergetika sistemlərinin etibarlılığı

dos. Hüseynov Təhmasib

25.01.21

5

Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri

dos. Hüseynov Təhmasib

29.01.21

Qrup YNM19 İxtisas: 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

1

Nəqliyyatda informasiya texnologiyaları

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

11.01.21

2

Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertiza

dos. Əliyev Əlləz

15.01.21

3

Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi

prof. Tağızadə Əsgər

19.01.21

4

Yol hərəkətinin nizamlanması üsulları və alqoritmləri

dos. Qəhrəmanov Səbuhi

25.01.21

Qrup İTM19 İxtisas: 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

1

Elmi tədqiqatların proqram təminatı

dos. Əliyeva Almaz

11.01.21

2

İdarəetmə sistemləri və vasitələrinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

15.01.21

3

Matlabdan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli

tex.f.d. Mustafayeva Aidə

25.01.21

4

Ekspert sistemləri

dos. İsrafilova Elmira

29.01.21

Qrup EMM19 İxtisas: 060649 Ekologiya mühəndisliyi

1

Sənaye tullantılarından ətraf mühitin təmizlənməsində fiziki üsulların tətbiqi

prof. Məmmədov Elşad

11.01.21

2

Tətbiqi ekologiya

b.f.d. Mustafayeva Vüsalə

15.01.21

3

Torpaq mühafizəsinin müasir problemləri

dos. Səfərova Pərvanə

19.01.21

4

Ekoloji menecment

prof. Məmmədov Elşad

25.01.21