MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

QİYABİ TƏHSİL FORMASI ÜZRƏ 2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

İ20(Q)

 

18:40

19:40

Azərbaycan tarixi   müh. Cavadov M.C.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.

Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.

Əzizova A.M.  

Azərbaycan tarixi   müh.

Cavadov M.C.

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri məş.                       Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.                                      

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.                                      

 
 

19:55 

20:55

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M. 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.    

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.                                      

Azərbaycan tarixi   müh.                     Cavadov M.C.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.                       Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

 
 
 
 

21:10 

22:10

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi   məş.  Cavadov M.C.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.

Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri     müh. Əhmədova N.K.

Azərbaycan tarixi   məş.  Cavadov M.C.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

 
 

Ayın tarixi

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

VI gün

I gün

 

18:40 

19:40

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.   Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri     müh.   Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.                                      

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. 1 saat Əhmədova N.K. 

Azərbaycan tarixi   məş.  Cavadov M.C.

 

İKT - baza kompyuter bilikləri məş. 1 saat Əhmədova N.K.

 

19:55

20:55

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi   müh.   

Cavadov M.C.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri   lab.     Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi   müh.  Cavadov M.C.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab. 1 saat Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz müh. 1 saat   Məmmədova İ.Ə.

 
 
 
 

21:10

22:10

Azərbaycan tarixi   məş.   Cavadov M.C.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M.

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş.

Əhmədova N.K.

Azərbaycan tarixi   məş.   Cavadov M.C.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Əzizova A.M. 

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

M20(Q)

 

18:40

19:40

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.                   Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.  

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri   məş. Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

 
 

19:55

20:55

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M. 

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.  

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.  

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.    

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş. Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.  

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

 
 
 
 

21:10

22:10

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş. Nəsibli S.A.    

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.                                     b/m. İsmayılova M.M.   

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.

Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.                       Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.                                      

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.                                      

 
 

Ayın tarixi

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

27.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş. Nəsibli S.A.    

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.   Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.   

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.                 Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. 1 saat  Əhmədova N.K.  

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     məş. Nəsibli S.A.    

 

Xətti cəbr və riyazi analiz müh. 1 saat 

Məmmədova İ.Ə.

 

19:55

20:55

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   b/m. İsmayılova M.M. 

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş.  Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   məş. Nəsibli S.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M. 

İKT - baza kompyuter bilikləri məş. 1 saat Əhmədova N.K. 

İKT - baza kompyuter bilikləri lab. 1 saat

Əhmədova N.K.

 
 
 
 

21:10  

22:10

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.    

b/m. İsmayılova M.M.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.    b/m. İsmayılova M.M. 

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.

Əhmədova N.K.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

Mq20(Q)

 

18:40 

19:40

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Gülüstani Z.X. 

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   Qurbanova G.Q.  

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Babayev R.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Gülüstani Z.X.  

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.   Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.Qurbanova G.Q.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.Gülüstani Z.X. 

 
 

19:55  

20:55

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.  Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Qurbanova G.Q.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.Gülüstani Z.X. 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.                 Qurbanova G.Q.   

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.

Babayev R.F.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.  Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Gülüstani Z.X.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

 
 
 
 

21:10

22:10

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Qurbanova G.Q.    

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.                 Babayev R.F.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.                       Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş.Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Qurbanova G.Q.  

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş.  Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. Qurbanova G.Q.  

 
 

Ayın tarixi

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.Babayev R.F.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.   Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.Qurbanova G.Q.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.  Babayev R.F.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Gülüstani Z.X. 

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. 1 saat   Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.    Gülüstani Z.X. 

 

Xətti cəbr və riyazi analiz müh. 1 ssat  Babayev R.F.

 

19:55  

20:55

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş. Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   məş.   Babayev R.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.    Gülüstani Z.X. 

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Gülüstani Z.X. 

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh. Babayev R.F.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Babayev R.F.

 
 
 
 

21:10

22:10

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.   Gülüstani Z.X. 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Qurbanova G.Q.    

Xətti cəbr və riyazi analiz     müh.   Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.  Qurbanova G.Q.                                  

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.  Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri məş. 1 saat      Əhmədova N.K.        İKT - baza kompyuter bilikləri lab. 1 saat Əhmədova N.K.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

MU20(Q)

 

18:40

19:40

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.                   Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.                                       b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan tarixi   məş.                                           Mövlayeva V.Ə. 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.    b/m. İsmayılova M.M. 

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

 
 

19:55

20:55

Azərbaycan tarixi   müh. Mövlayeva V.Ə.    

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi   müh. Mövlayeva V.Ə. 

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.      

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş.                       Əhmədova N.K.

Azərbaycan tarixi   müh. Mövlayeva V.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş

b/m. İsmayılova M.M.   

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.                         Əhmədova N.K.

 
 
 
 

21:10

22:10

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.   

Azərbaycan tarixi   məş. Mövlayeva V.Ə.  

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. 

Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.                                     b/m. İsmayılova M.M.   

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.                       Əhmədova N.K.

Azərbaycan tarixi   məş.                                           Mövlayeva V.Ə.

 
 

Ayın tarixi

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

27.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Azərbaycan tarixi   müh. Mövlayeva V.Ə.      

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh.   Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri     lab.                       Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh.                 Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri   müh. 1 saat   Əhmədova N.K.

İKT - baza kompyuter bilikləri məş. 1 saat Əhmədova N.K. 

  İKT - baza kompyuter bilikləri lab. 1 saat Əhmədova N.K.

 

Xətti cəbr və riyazi analiz müh. 1 saat                       Məmmədova İ.Ə.

 

19:55

20:55

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.       

İKT - baza kompyuter bilikləri     məş. Əhmədova N.K.

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

İKT - baza kompyuter bilikləri müh. Əhmədova N.K.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş. b/m. İsmayılova M.M.    

Azərbaycan tarixi   məş. Mövlayeva V.Ə.  

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.                               b/m. İsmayılova M.M.     

 
 
 
 

21:10

22:10

Xətti cəbr və riyazi analiz     məş. Məmmədova İ.Ə.

Xətti cəbr və riyazi analiz   müh. Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 məş.

b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan tarixi   məş.                     Mövlayeva V.Ə.

Azərbaycan tarixi   müh. Mövlayeva V.Ə. 

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

MU19(Q)

 

18:40 

19:40

İqtisadi informatika müh.                          Əhmədova N.K.

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Dünya      iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika lab.                           Əhmədova N.K.

Dünya  iqtisadiyyatı məş.

Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat müh. 

b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadi informatika müh.   Əhmədova N.K.

 
 

19:55  

20:55

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadi informatika məş.  Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika müh.     Əhmədova N.K.

Dünya   iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat müh.  

b/m. Rəhimova M.F.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Yusifova N.E.

Dünya iqtisadiyyatı müh.

Xəlilova E.E.

 
 
 
 

21:10

22:10

İqtisadi informatika müh.  Əhmədova N.K.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat məş. b/m. Rəhimova M.F.

İşgüzar     yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

İşgüzar     yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

İşgüzar  yazışmalar məş.

Hacıyev A.V.

İşgüzar  yazışmalar müh.   Hacıyev A.V.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40

19:40

İqtisadi informatika məş.   Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika müh.   Əhmədova N.K.

Dünya      iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Yusifova N.E.

Mikroiqtisadiyyat məş.  b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Yusifova N.E.

 
 

19:55

20:55

Mikroiqtisadiyyat   məş. b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

İşgüzar   yazışmalar məş. Hacıyev A.V.

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Dünya                           iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Dünya  iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat   məş.       b/m. Rəhimova M.F.

 
 
 
 

21:10

22:10

Dünyaiqtisadiyyatı məş.

Xəlilova E.E.

İşgüzar yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

İqtisadi informatika lab.  Əhmədova N.K.

Dünya      iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika  məş. 1 saat           Əhmədova N.K.

Qiymət və qiymətləndirmə məş. Yusifova N.E.

İşgüzar                         yazışmalar müh.               Hacıyev A.V.

 
 

İqtisadi informatika lab. 1 saat    Əhmədova N.K.

 
 

Ayın tarixi

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Yusifova N.E.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Yusifova N.E.

 
 

19:55 

20:55

Qiymət və qiymətləndirmə məş. Yusifova N.E.

Mikroiqtisadiyyat  müh. 1 saat

b/m. Rəhimova M.F.

 
 

İşgüzar yazışmalar məş 1 saat   Hacıyev A.V.

 
 

21:10

22:10

Mikroiqtisadiyyat   məş.

b/m. Rəhimova M.F.

Qiymət və qiymətləndirmə      məş. 1 saat    Yusifova N.E.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

İ19(Q)

 

18:40

19:40

Mikroiqtisadiyyat     müh. dos. Səmədova O.M.

Azərbaycan                 iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.          b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan                 iqtisadiyyatı   müh. Məmmədli Y.Z.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.  b/m. Rəhimova M.F.

Dünya  iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat     məş.   dos. Səmədova O.M.

 
 

19:55 

20:55

Azərbaycan  iqtisadiyyatı   müh. Məmmədli Y.Z.

Mikroiqtisadiyyat     müh.  dos. Səmədova O.M.

Dünya iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat     müh. dos. Səmədova O.M.

Mikroiqtisadiyyat     müh. dos. Səmədova O.M.

Dünya   iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

 
 
 
 

21:10 

22:10

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.   b/m. Rəhimova M.F.

Dünya iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat     məş.   dos. Səmədova O.M.

İşgüzar       yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

İşgüzar         yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

İşgüzar  yazışmalar məş. Hacıyev A.V.

İşgüzar   yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

VI gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

18:40

19:40

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat     müh.  dos. Səmədova O.M.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.  b/m. Rəhimova M.F.

Dünya   iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat     müh.  dos. Səmədova O.M.

Mikroiqtisadiyyat     müh.       dos. Səmədova O.M.

Mikroiqtisadiyyat     müh.                                     dos. Səmədova O.M.

 
 

19:55

20:55

Azərbaycan  iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

Dünya iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat     müh.       dos. Səmədova O.M.

İşgüzar  yazışmalar məş. Hacıyev A.V.

Dünya   iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Dünya   iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Azərbaycan                 iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

 
 
 
 

21:10

22:10

Azərbaycan   iqtisadiyyatı   müh. Məmmədli Y.Z.

İşgüzar    yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

Azərbaycan  iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

Mikroiqtisadiyyat     məş.     dos. Səmədova O.M.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş.   b/m. Rəhimova M.F.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.      b/m. Rəhimova M.F.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.        b/m. Rəhimova M.F.

 
 
 
 

Ayın tarixi

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Mikroiqtisadiyyat   müh. dos. Səmədova O.M.

Mikroiqtisadiyyat   müh.      dos. Səmədova O.M.

Mikroiqtisadiyyat   məş.      dos. Səmədova O.M.

 
 

19:55

20:55

Dünya    iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Azərbaycan     iqtisadiyyatı   müh. Məmmədli Y.Z.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti məş. 1 saat    b/m. Rəhimova M.F.

 
 

İşgüzar    yazışmalar məş. 1 saat       Hacıyev A.V.

 
 

21:10

22:10

İşgüzar   yazışmalar müh. Hacıyev A.V.

Azərbaycan   iqtisadiyyatı   məş. Məmmədli Y.Z.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

ST19(Q)

 

18:40

19:40

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat     müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.  b/m. Səfərova T.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.  b/m. Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat     müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   məş.   b/m. Əliyeva T.Ə.

 
 

19:55

20:55

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Standartlaşdırma və sertifikasiya     müh.  b/m. Əliyeva T.Ə.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı     məş.  b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.    b/m. Şəfaqətov G.M.

Standartlaşdırma və sertifikasiya     müh.                b/m. Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat   müh.      b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 
 
 

21:10

22:10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.                       b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat     müh.    b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məş. i.f.d. Hüseynova R.A.

Standartlaşdırma və sertifikasiya məş.  b/m. Əliyeva T.Ə.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh. b/m. Səfərova T.A.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

VI gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

18:40

19:40

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.     b/m. Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat     müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Makroiqtisadiyyat     müh.  b/m. Şəfaqətov G.M.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   məş. b/m. Əliyeva T.Ə.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti     məş. İsayeva S.M.

 
 

19:55 

20:55

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Standartlaşdırma və sertifikasiya     məş.    b/m. Əliyeva T.Ə.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti     məş. İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.  b/m. Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.      b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məş. i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.                       b/m. Səfərova T.A.

 
 
 
 

21:10

22:10

Standartlaşdırma və sertifikasiya     müh.   b/m. Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş.    b/m. Şəfaqətov G.M.

Standartlaşdırma və sertifikasiya     müh.   b/m. Əliyeva T.Ə.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı     müh.  b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti     məş. İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.b/m. Şəfaqətov G.M.

Standartlaşdırma və sertifikasiya     müh. b/m. Əliyeva T.Ə.

 
 
 
 

Ayın tarixi

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.  b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

 
 

19:55 

20:55

Makroiqtisadiyyat     müh.         b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   məş. İsayeva S.M.

Makroiqtisadiyyat müh.  1 saat  b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 

İnsan resurslarının idarə edilməsi məş. 1 saat    i.f.d. Hüseynova R.A.

 
 

21:10

22:10

Standartlaşdırma və sertifikasiya     məş.                 b/m. Əliyeva T.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş. b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

Mq19(Q)

 

18:40

19:40

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Dünya    iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

Dünya    iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat   müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

 
 

19:55

20:55

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   dos. Cəfərova E.H.

Menecment məş.                       Cəfərov N.Z.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat müh.  b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.     dos. Cəfərova E.H.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

 
 
 
 

21:10 

22:10

Menecment   müh.

Cəfərov N.Z.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat məş. b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya məş.       dos. Cəfərova E.H.

Menecment   müh.

Cəfərov N.Z.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Nəsibli S.A.

Menecment məş.   

Cəfərov N.Z.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40 

19:40

Politologiya məş.  

dos. Cəfərova E.H.

Menecment   müh.                      Cəfərov N.Z.

Dünya     iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Menecment   müh.    Cəfərov N.Z.

Mikroiqtisadiyyat məş. b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat müh.  b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Nəsibli S.A.

 
 

19:55

20:55

Mikroiqtisadiyyat   məş. b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

Mikroiqtisadiyyat   müh. b/m. Rəhimova M.F.

Dünya  iqtisadiyyatı müh. Xəlilova E.E.

Dünya  iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Mikroiqtisadiyyat   məş. b/m. Rəhimova M.F.

 
 
 
 

21:10

22:10

Dünya iqtisadiyyatı məş.

Xəlilova E.E.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

Menecment məş.                       Cəfərov N.Z.

Dünya iqtisadiyyatı məş. Xəlilova E.E.

Menecment məş.                       Cəfərov N.Z.

Menecment   müh.                       Cəfərov N.Z.

Politologiya müh. 1 saat 

dos. Cəfərova E.H.

 
 

Politologiya məş. 1 saat                         dos. Cəfərova E.H.

 
 

Ayın tarixi

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Menecment məş.

Cəfərov N.Z.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Nəsibli S.A.

 
 

19:55

20:55

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

Mikroiqtisadiyyat   müh. 1 saat       b/m. Rəhimova M.F.

 
 

 
 

21:10  

22:10

Mikroiqtisadiyyat   məş.    b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.     Nəsibli S.A.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

DB19(Q)

 

18:40 

19:40

İqtisadi informatika müh.                           Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat   müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan tarixi məş.  Mövlayeva V.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan tarixi müh.     Mövlayeva V.Ə.

Makroiqtisadiyyat   müh. 

b/m. Şəfaqətov G.M.

İqtisadi informatika müh.                           Əhmədova N.K.

 
 

19:55 

20:55

Dövlət qulluğu   müh. Məmmədov S.Y.

Azərbaycan tarixi müh.  Mövlayeva V.Ə.

İqtisadi informatika müh.     Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika lab.  Əhmədova N.K.

Dövlət qulluğu müh. Məmmədov S.Y.

Dövlət qulluğu məş. Məmmədov S.Y.

Makroiqtisadiyyat   müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 
 
 

21:10

22:10

İqtisadi informatika müh.                           Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika məş.                           Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat   müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Dövlət qulluğu məş. Məmmədov S.Y.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

Azərbaycan tarixi məş.                  Mövlayeva V.Ə.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

19.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

VI gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

 

18:40

19:40

Dövlət qulluğu   müh. Məmmədov S.Y.

İqtisadi informatika müh.                           Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat   müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Dövlət qulluğu müh. Məmmədov S.Y.

Makroiqtisadiyyat   müh.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan tarixi məş.                 Mövlayeva V.Ə.

Azərbaycan tarixi müh.      Mövlayeva V.Ə.

 
 

19:55

 20:55

Makroiqtisadiyyat     məş.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan tarixi müh.                 Mövlayeva V.Ə.

İqtisadi informatika lab.                           Əhmədova N.K.

Mülki müdafiə məş. Məmmədov İ.Q.

Azərbaycan tarixi müh.                 Mövlayeva V.Ə.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

Makroiqtisadiyyat   məş.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 
 
 

21:10                                                   22:10

İqtisadi informatika məş.                           Əhmədova N.K.

Dövlət qulluğu məş. Məmmədov S.Y.

Azərbaycan tarixi məş.   Mövlayeva V.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

Dövlət qulluğu məş. Məmmədov S.Y.

Dövlət qulluğu müh. Məmmədov S.Y.

 
 
 
 

Ayın tarixi

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

V gün

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

İqtisadi informatika  məş. 1 saat         Əhmədova N.K.

Dövlət qulluğu məş. Məmmədov S.Y.

Makroiqtisadiyyat   məş.                                     b/m. Şəfaqətov G.M.

 

İqtisadi informatika  lab. 1 saat      

Əhmədova N.K.

 

19:55

20:55

Makroiqtisadiyyat     müh.  b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan tarixi məş.  Mövlayeva V.Ə.

Makroiqtisadiyyat         müh. 1 saat  b/m. Şəfaqətov G.M.

 
 

Mülki müdafiə      məş. 1 saat     Məmmədov İ.Q.

 
 

21:10

22:10

Mülki müdafiə məş. Məmmədov İ.Q.

Mülki müdafiə müh. Məmmədov İ.Q.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

 

Həftənin
günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

K19(Q)

 

18:40

19:40

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Sahibkarlığın                   əsasları   məş. Paşayeva S.B.

Mikroiqtisadiyyat məş.                                                      b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Mikroiqtisadiyyat müh.                               b/m. Rəhimova M.F.

Sahibkarlığın     əsasları   məş.                 Paşayeva S.B.

 
 

19:55

20:55

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.                           dos. Cəfərova E.H.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Politologiya məş. 

dos. Cəfərova E.H.

Mikroiqtisadiyyat müh.

b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.                           dos. Cəfərova E.H.

Politologiya məş.                           dos. Cəfərova E.H.

 
 
 
 

21:10

22:10

Menecment   müh.                       Cəfərov N.Z.

Sahibkarlığın                   əsasları   müh. Paşayeva S.B.

Menecment məş.                        Cəfərov N.Z.

Sahibkarlığın əsasları   müh. Paşayeva S.B.

Menecment   müh.                       Cəfərov N.Z.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Mikroiqtisadiyyat məş.                          b/m. Rəhimova M.F.

 
 

Ayın tarixi

17.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

 

Həftənin
günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40 

19:40

Sahibkarlığın  əsasları   müh. Paşayeva S.B.

Menecment   müh.                       Cəfərov N.Z.

Mikroiqtisadiyyat məş.                                     b/m. Rəhimova M.F.

Menecment   müh.    

Cəfərov N.Z.

Sahibkarlığın   əsasları   müh.    Paşayeva S.B.

Mikroiqtisadiyyat müh.                               b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

 
 

19:55  

20:55

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Menecment məş.                       Cəfərov N.Z.

Mikroiqtisadiyyat müh. b/m. Rəhimova M.F.

Menecment məş.  

Cəfərov N.Z.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Sahibkarlığın       əsasları   məş.                  Paşayeva S.B.

 
 
 
 

21:10 

22:10

Menecment məş.  

Cəfərov N.Z.

Sahibkarlığın      əsasları   məş.                 Paşayeva S.B.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.  

Hüseynova P.A.

Mikroiqtisadiyyat məş.             b/m. Rəhimova M.F.

Menecment   müh.                      Cəfərov N.Z.

Politologiya müh.

1 saat 

dos. Cəfərova E.H.

 
 
 
 

Ayın tarixi

26.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin
günləri

VI gün

I gün

 

18:40

19:40

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti məş.   Hüseynova P.A.

Sahibkarlığın                   əsasları   müh.                 Paşayeva S.B.

 
 

19:55

20:55

Mikroiqtisadiyyat məş.

b/m. Rəhimova M.F.

Mikroiqtisadiyyat müh.   1 saat  

b/m. Rəhimova M.F.

 
 

 
 

21:10

22:10

Menecment məş.                       Cəfərov N.Z.

Sahibkarlığın    əsasları   məş.                 Paşayeva S.B.

 
 
 
 

 

 

Ayın tarixi

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

İ18(Q)

 

18:40

19:40

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Əhmədova N.K.

Firmanın                   iqtisadiyyatı   müh.    i.f.d. Tağıyev M.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh. Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. Əhmədova N.K.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Əhmədova N.K.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.                             b/m. Səfərova T.A.

 
 

19:55    

20:55

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Əhmədova N.K.

Firmanın      iqtisadiyyatı   məş.  i.f.d. Tağıyev M.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş. Əhmədova N.K.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Əhmədova N.K.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh. Yusifova N.E.

 
 
 
 

21:10

22:10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.                             b/m. Səfərova T.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.                             b/m. Səfərova T.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş. Əhmədova N.K.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.                             b/m. Səfərova T.A.

Firmanın   iqtisadiyyatı   müh.    i.f.d. Tağıyev M.Z.

Firmanın                   iqtisadiyyatı   məş.  i.f.d. Tağıyev M.Z.

 
 

Ayın tarixi

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40 

19:40

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. Əhmədova N.K.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Firmanın   iqtisadiyyatı   müh.      i.f.d. Tağıyev M.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh. Yusifova N.E.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məş. i.f.d. Hüseynova R.A.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   müh. Yusifova N.E.

 
 

19:55    

20:55

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məş. i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.                               b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.                             b/m. Səfərova T.A.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   məş. Yusifova N.E.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   müh.                               b/m. Səfərova T.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.                             b/m. Səfərova T.A.

 
 
 
 

21:10

22:10

Firmanın   iqtisadiyyatı   məş.  i.f.d. Tağıyev M.Z.

Firmanın  iqtisadiyyatı   müh.   i.f.d. Tağıyev M.Z.

 
 
 
 

Ayın tarixi

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40 

19:40

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.                             b/m. Səfərova T.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Əhmədova N.K.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məş.                             b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi  məş. 1 saat  i.f.d. Hüseynova R.A.

Firmanın                     iqtisadiyyatı   məş. i.f.d. Tağıyev M.Z.

 
 

19:55  

  20:55

Firmanın  iqtisadiyyatı   məş. i.f.d. Tağıyev M.Z.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

Firmanın                     iqtisadiyyatı   müh.   i.f.d. Tağıyev M.Z.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi müh. Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məş. 1 saat

Əhmədova N.K.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi məş. Yusifova N.E.

 
 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları  lab. 1 saat  Əhmədova N.K.

 

 

Ayın tarixi

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

MU17(Q)

 

18:40

19:40

Vergilər və  vergitutma   müh. b/m. Niftəliyev N.F.

Maliyyəhesabatları   müh.  Hüseynova A.İ.

İdarəetmə  uçotu   məş. Əhmədov A.K.

Vergilər və   vergitutma   müh.   b/m. Niftəliyev N.F.

Maliyyə təhlili məş.    dos. Hüseynov M.M.

Vergilər və    vergitutma   müh. b/m. Niftəliyev N.F.

Vergilər və  vergitutma   məş.  b/m. Niftəliyev N.F.

 
 

19:55

20:55

Gömrük işi müh.

Yusifova N.E.

Vergilər və   vergitutma   məş.          b/m. Niftəliyev N.F.

Gömrük işi məş.  

Yusifova N.E.

İdarəetmə                             uçotu   müh.                             Əhmədov A.K.

Vergilər və  vergitutma   məş.   b/m. Niftəliyev N.F.

Maliyyə    hesabatları   məş.                               Hüseynova A.İ.

Maliyyə təhlili müh.                                                 dos. Hüseynov M.M.

 
 
 
 

21:10

22:10

İdarəetmə  uçotu   müh. Əhmədov A.K.

Maliyyə təhlili müh dos. Hüseynov M.M.

Maliyyə hesabatları   məş.                               Hüseynova A.İ.

Gömrük işi müh.  

Yusifova N.E.

Maliyyə hesabatları   müh.   Hüseynova A.İ.

İdarəetməuçotu   məş.                             Əhmədov A.K.

Vergilər və   vergitutma   müh.                                             b/m. Niftəliyev N.F.

 
 

Ayın tarixi

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40

19:40

Gömrük işi məş.  

Yusifova N.E.

Vergilər və  vergitutma   məş.  b/m. Niftəliyev N.F.

Gömrük işi   müh. Yusifova N.E.

Vergilər və   vergitutma   məş. b/m. Niftəliyev N.F.

Maliyyə  təhlili məş.dos. Hüseynov M.M.

Gömrük işi   müh. Yusifova N.E.

İdarəetmə   uçotu   müh.    Əhmədov A.K.

 
 

19:55

20:55

Maliyyətəhlili məş.    

dos. Hüseynov M.M.

Maliyyə   hesabatları   müh.                              Hüseynova A.İ.

Maliyyə təhlili müh.      dos. Hüseynov M.M.

İdarəetmə  uçotu   məş.   Əhmədov A.K.

Maliyyə  hesabatları   müh.   Hüseynova A.İ.

Maliyyə  təhlili müh.dos. Hüseynov M.M.

Maliyyə   təhlili müh.   dos. Hüseynov M.M.

 
 
 
 

21:10

22:10

İdarəetmə    uçotu   müh. Əhmədov A.K.

Vergilər və vergitutma   müh. b/m. Niftəliyev N.F.

Maliyyə   hesabatları   məş.Hüseynova A.İ.

Maliyyə təhlili müh.  

dos. Hüseynov M.M.

Gömrük işi məş.  

Yusifova N.E.

 
 
 
 

Ayın tarixi

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40

19:40

Maliyyə   hesabatları   məş.     Hüseynova A.İ.

Maliyyə  təhlili məş.      dos. Hüseynov M.M.

Gömrük işi   müh. Yusifova N.E.

İdarəetmə uçotu   müh.     Əhmədov A.K.

Maliyyəhesabatları   məş. 

Hüseynova A.İ.

Maliyyə   təhlili məş.  dos. Hüseynov M.M.

 
 

19:55 

20:55

Gömrük işi məş.   Yusifova N.E.

İdarəetməuçotu   məş.     Əhmədov A.K.

Maliyyə          hesabatları   müh. Hüseynova A.İ.

Maliyyə təhlili müh.

dos. Hüseynov M.M.

Gömrük işi   məş. Yusifova N.E.

İdarəetmə uçotu   məş.     Əhmədov A.K.

 
 
 

21:10

22:10

Maliyyə   təhlili müh. 1 saat      dos. Hüseynov M.M.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

İ17(Q)

 

18:40

19:40

Mühasibat uçotu müh. dos. Qədimli N.A.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi məş. dos. Səmədova O.M.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   müh. dos. Səmədova O.M.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   müh. dos. Səmədova O.M.

Mühasibat uçotu müh.   

dos. Qədimli N.A.

Menecment   məş.   

Cəfərov N.Z.

Mühasibat uçotu məş.  dos. Qədimli N.A.

 
 

19:55  

20:55

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   müh. dos. Səmədova O.M.

Maliyyə müh.  

Hüseynova A.İ.

Mühasibat   uçotu məş.  dos. Qədimli N.A.

Bank işi məş.

Musayev Ə.N.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi məş.         dos. Səmədova O.M.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   müh. dos. Səmədova O.M.

Maliyyə   məş.

Hüseynova A.İ.

 
 
 
 

21:10

22:10

Menecment   müh.

Cəfərov N.Z.

Bank işi müh.            Musayev Ə.N.

Menecment   məş.   Cəfərov N.Z.

Maliyyə məş.

Hüseynova A.İ.

Menecment   müh.   

Cəfərov N.Z.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Bank işi müh. Musayev Ə.N.

 
 

Ayın tarixi

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40

19:40

Mühasibat  uçotu müh. dos. Qədimli N.A.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi   müh. dos. Səmədova O.M.

Mühasibat uçotu məş.  

dos. Qədimli N.A.

Maliyyə müh.  

Hüseynova A.İ.

Mühasibat uçotu müh.  dos. Qədimli N.A.

Maliyyə məş.   Hüseynova A.İ.

Bank işi məş.

Musayev Ə.N.

 
 

19:55  

20:55

Bank işi məş.Musayev Ə.N.

Menecment   müh. 

Cəfərov N.Z.

Bank işi müh.

Musayev Ə.N.

Menecment   məş.  Cəfərov N.Z.

İnvestisiya və innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi məş. 1 saat dos. Səmədova O.M.

Menecment   müh.Cəfərov N.Z.

Mühasibat   uçotu məş.   dos. Qədimli N.A.

 
 
 
 

21:10 

22:10

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Maliyyə   məş.

Hüseynova A.İ.

 
 
 
 

Ayın tarixi

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40

19:40

Bank işi müh. 

Musayev Ə.N.

Mühasibat  uçotu müh.   dos. Qədimli N.A.

Maliyyə məş. Hüseynova A.İ.

Menecment   müh.Cəfərov N.Z.

Bank işi müh.   

Musayev Ə.N.

Bank işi məş.     Musayev Ə.N.

 
 

19:55 

20:55

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Menecment   məş. Cəfərov N.Z.

Bank işi məş.    Musayev Ə.N.

Mühasibat  uçotu məş.        dos. Qədimli N.A.

Menecment   məş. 

Cəfərov N.Z.

 
 
 

 

Ayın tarixi

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

İ16(Q)

 

18:40

19:40

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi   müh. dos. Qasımov C.C.

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Aqrar iqtisadiyyat məş.    Məmmədli Y.Z.

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Aqrar iqtisadiyyat müh.                             Məmmədli Y.Z.

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

 
 

19:55 

20:55

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Aqrar iqtisadiyyat müh.   Məmmədli Y.Z.

Ekonometrika məş.   dos. Gülalıyev M.G

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi   məş. dos. Qasımov C.C.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi müh. dos. Qasımov C.C.

Ekonometrika məş.   dos. Gülalıyev M.G

Ekonometrika məş.   dos. Gülalıyev M.G

 
 
 
 

21:10 

22:10

 
 

Ayın tarixi

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40 

19:40

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Ekonometrika məş.   dos. Gülalıyev M.G

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi   müh. dos. Qasımov C.C.

Ekonometrika müh.   dos. Gülalıyev M.G

Ekonometrika məş.   dos. Gülalıyev M.G

EKONOMETRİKA

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş. dos. Qasımov C.C.

 
 

19:55 

20:55

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi   məş. dos. Qasımov C.C.

Aqrar iqtisadiyyat məş.   Məmmədli Y.Z.

Aqrar iqtisadiyyat müh.   Məmmədli Y.Z.

Ekonometrika   müh. 1 saat   dos. Gülalıyev M.G

İMTAHAN

Aqrar iqtisadiyyat məş.                   Məmmədli Y.Z.

 
 
 
 

21:10 

22:10

dos. Gülalıyev M.G

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi müh. dos. Qasımov C.C.

 
 
 
 

Ayın tarixi

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40 

19:40

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş. dos. Qasımov C.C.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş. dos. Qasımov C.C.

REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ TƏNZİMLƏNMƏSİ

Aqrar iqtisadiyyat məş.                             Məmmədli Y.Z.

Aqrar iqtisadiyyat məş.                             Məmmədli Y.Z.

AQRAR                       İQTİSADİYYAT

 
 

19:55

20:55

Aqrar iqtisadiyyat müh.                             Məmmədli Y.Z.

İMTAHAN

İMTAHAN

 
 
 

21:10

22:10

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi müh. dos. Qasımov C.C.

dos. Qasımov C.C.

Aqrar iqtisadiyyat müh.                             Məmmədli Y.Z.

Məmmədli Y.Z.

 
 
 
 

 

Ayın tarixi

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

 

Həftənin günləri

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

ST16(Q)

 

18:40

19:40

İnnovasiya   menecmenti müh.  

i.f.d. Hüseynova R.A.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh.   b/m. Əliyeva T.Ə.

Audit məş.     Musayev Ə.N.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi məş.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

İnnovasiya    menecmenti   müh.      i.f.d. Hüseynova R.A.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.  b/m. Əliyeva T.Ə.

İnnovasiya     menecmenti müh. i.f.d. Hüseynova R.A.

 
 

19:55

20:55

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh. b/m. Əliyeva T.Ə.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi   müh.    b/m. Rəsulov Z.Y.

İnnovasiya    menecmenti müh.     

  i.f.d. Hüseynova R.A.

İnnovasiya    menecmenti məş.      

  i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit müh. 

  Musayev Ə.N.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi müh.                             b/m. Rəsulov Z.Y.

İnnovasiya  menecmenti məş.   i.f.d. Hüseynova R.A.

 
 
 
 

21:10

22:10

Audit müh. 

   Musayev Ə.N.

İnnovasiyamenecmenti məş.    i.f.d. Hüseynova R.A.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh.  b/m. Əliyeva T.Ə.

Audit müh. 

  Musayev Ə.N.

İnnovasiya    menecmenti məş.  i.f.d. Hüseynova R.A.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh.    b/m. Əliyeva T.Ə.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş. b/m. Əliyeva T.Ə.

 
 

Ayın tarixi

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

 

Həftənin günləri

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

 

18:40

19:40

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi   məş.  

b/m. Rəsulov Z.Y.

İnnovasiya menecmenti müh.  i.f.d. Hüseynova R.A.

İnnovasiya  menecmenti məş.   i.f.d. Hüseynova R.A.

İNNOVASİYA MENECMENTİ

Audit məş.

Musayev Ə.N.

Audit müh.  

Musayev Ə.N.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı   məş.     b/m. Əliyeva T.Ə.

 
 

19:55

20:55

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh. b/m. Əliyeva T.Ə.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.    b/m. Əliyeva T.Ə.

İMTAHAN

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı müh.  b/m. Əliyeva T.Ə.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi   müh.   b/m. Rəsulov Z.Y.

 
 
 
 

21:10

22:10

Audit müh. 

Musayev Ə.N.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi müh.                             b/m. Rəsulov Z.Y.

i.f.d. Hüseynova R.A.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi məş. b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit məş.  

Musayev Ə.N.

 
 
 
 

Ayın tarixi

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

28.12.2020

 

Həftənin günləri

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40

19:40

QEYRİ-NEFT SƏNAYESİNİN İQTİSADİYYATI

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi məş. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit məş

   Musayev Ə.N.

AUDİT

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi   məş.

b/m. Rəsulov Z.Y.

NEFT-QAZ SƏNAYESİNİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

 
 

19:55

20:55

İMTAHAN

Audit müh.   

Musayev Ə.N.

İMTAHAN

İMTAHAN

 
 
 

21:10

22:10

b/m. Əliyeva T.Ə.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyarı və idarə edilməsi müh.    

b/m. Rəsulov Z.Y.

Musayev Ə.N.

b/m. Rəsulov Z.Y.